Voorbeeldvragen

advertisement
Voorbeeldvragen
Voorbeelden van kennisvragen (kennen):






som de drie waarnemingsmethoden op die we kunnen gebruiken om landschappen te
bekijken. Geef van elk perspectief een voor- en een nadeel.
wat zijn orthofoto’s?
begrippen kunnen omschrijven zoals vb.: plattegrond, legenda, landschapselement…
in welke drie groepen kunnen we de zichtbare landschapselementen onderverdelen?
Geef van elke groep één duidelijk voorbeeld (in België).
wat bestudeert de geografie?
...
Voorbeelden van toepassingsvragen (kunnen):
Je kan...








bepalen vanuit welk perspectief een foto is getrokken;
enkele groene landschapselementen opsommen die je op een gegeven foto/schets ziet;
een symbool kunnen bedenken voor een landschapselement (duidelijk/ordelijk/kleurtjes);
op een kaart symbolen plaatsen met een juiste situering en correcte verhouding;
een plattegrond maken van het aardrijkskundelokaal / je living thuis … ;
je standplaats verwoorden of aanduiden op een kaart (situeren/lokaliseren);
een kaart oriënteren;
...
Voorbeelden van inzicht vragen ( begrijp je de leerstof?)



verklaar: “het uitzicht van het landschap hangt sterk af van de plaats waar je staat”;
wat bedoelen we met de volgende uitspraak: “de kaartlegenda is onontbeerlijk!” ;
...
Download