Ongediertebestijdingsplan Denderbelle

advertisement
Ongediertebestrijdingsplan.
Vrije Gemengde Basisschool Kappellenstraat 43 9280 Lebbeke
 Verantwoordelijke ongediertebestrijdingsplan: Directrice Mevr. Kristine De
Block of preventieadviseur Dhr.Erik Pissens
 We proberen de aanwezigheid van ongedierte te voorkomen in onze school
.
Door:- De lokalen steeds netjes te houden.
- De ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten te houden.
- Gesloten vuilnisbakken gebruiken en deze regelmatig te
ledigen.(minstens één maal per dag)
- Vermijden van rondslingerende voedingsmiddelen of
etensresten.
- Het dichten van spleten en gaten in vloer, muur en plafond.
 Indien er in de school aanwijzingen zouden zijn dat er ratten, muizen,
kruipende of vliegende insecten aanwezig zijn moet men direct de
verantwoordelijke verwittigen.
 De verantwoordelijke plaatst de nodige bestrijdingsmiddelen, er steeds op
lettend dat er geen gevaar is voor de kinderen, leerkrachten en personeel.
 Welk soorten ongedierte en met welke middelen worden ze bestreden
indien ze aanwezig zouden zijn?
RAT: plaatsen van lijmplanken(Trapper rat) en plaatsen van vangkooien.
De plaats van deze bestrijdingsmiddelen wordt aangeduid op de
plattegrond gelijkvoers.
MUIS: idem als rat.
VLIEGENDE INSECTEN: plaatsen van een blauwe lamp en lokdozen.
De plaats van deze bestrijdingsmiddelen wordt aangeduid op een
plattegrond.

Deze bestrijdingsmiddelen worden met een nummer aangeduid op het
controleblad. De bestrijdingsmiddelen moet men dagelijks controleren.
De controle noteert men op het controleblad. (zie bijlage)
 Bij extreme overlast van ongedierte contacteert men de firma
RENTOKIL op het gratis nr 0800 20 123.
Plattegrond gelijkvloers
Turnzaal
Douche
Refter
blok
Sanitair blok
Speelplaats
Leraarkamer
Keuken
wc
Berging
trap
kleuterklas
Bureau directie
Gang
Inkom
sas
kleuterklas
kleuterklas
Controleblad ongediertebestrijding (VBS De Bellewij)
Datum
Wie nagekeken
Opmerkingen
Download