Uploaded by cbergstra

Doel van bloedgroep bepaling bij transfusiebehoefte

advertisement
Bloedgroep- en irregulaire antistof bepaling
bij transfusie behoefte
Inhoud:
• Geschiedenis bloedtransfusie.
• Wat zijn bloedgroepen.
• Welke bloedgroepen zijn er.
• Wat zijn regulaire en irregulaire antistoffen.
• Hoe bepalen we dit in Sneek.
• Transfusiereacties.
• Vragen?
Geschiedenis bloedtransfusie
met vallen en opstaan…
1e transfusie waarschijnlijk in juli 1492
Vanaf 1665 experimenten transfusies met
dierenbloed o.a. door Jean-Baptiste Denys
Begin 19e eeuw transfusies door Britse
verloskundige James Blundell
Begin 20e ontdekt Karl Landsteiner het AB0
systeem
Wat zijn bloedgroepen
Op het oppervlak van de membraan van alle menselijke cellen
zitten een groot aantal antigenen van een zeer uiteenlopende
samenstelling: eiwitten, koolhydraten, vetten of een combinatie
daarvan. Ze zijn belangrijk voor het goed functioneren van de
cel.
De structuur van de antigenen wordt bepaald door de genen op
de chromosomen. Deze liggen in de kern van de cel en bevatten
DNA, de dragers van de erfelijke informatie.
Wat zijn bloedgroepen
Er bestaan verschillende uitingsvormen van een gen, deze worden
allelen genoemd. Verschillen in opbouw van een gen kan leiden dat
ook het eiwit product dat wordt gevormd door het gen verschillend is.
De bloedgroepantigenen A en B zijn oligosachariden/suikers die zich
meestal in grote aantallen op het oppervlak van rode bloedcellen
bevindt. Je bent negatief voor een bloedgroep als die structuur op je
cellen ontbreekt.
Ook op leucocyten en trombocyten zitten antigenen.
Een mens heeft wel 350 bloedgroepen. AB0 (nul) en Rhesus D (RhD)
zijn de belangrijkste, maar zo’n 25 andere bloedgroepen kunnen ook
roet in het eten gooien bij transfusies
Wat zijn bloedgroepen (Rhesus)
In 1940 ontdekten Landsteiner en Wiener dat antistoffen van konijnen,
geproduceerd tegen rode bloedcellen van de aap Macaca rhesus, ook
reageerden met de rode bloedcellen van 84% van de mensen. Deze
werden sindsdien rhesusfactor positief genoemd. De 16% die niet
reageerden werden rhesusfactor negatief genoemd.
Later bleek dat de door deze antistof herkende factor deel uitmaakt
van een uitgebreider bloedgroepsysteem namelijk het rhesussysteem
en wordt aangeduid met de letters C, c, E, e, D
Het D antigeen is belangrijk omdat D positieve rode bloedcellen in het
bloed van D-negatieve personen in een hoog percentage antistoffen
maken.
Welke bloedgroepen zijn er.
7%
7%
1,3%
0,5%
39%
35%
7%
2,5%
Welke bloedgroepen zijn er.
Maar….er zijn meer bloedgroepen….
Naast het AB0 systeem bestaan de volgende
(belangrijkste) bloedgroep systemen:
Systeemnaam
Naam antigeen
MNS (MNSs)
M,N,S,s
P
P1
RH(Rhesus
D,C,E,c,e,f,Ce,Cw
LU (Lutheran)
Lua , Lub
KEL (Kell)
K, k, Kpa , Kpb , Jsa , Jsb
LE (Lewis)
Lea, Leb
FY (Duffy)
Fya, Fyb
JK (Kidd)
Jka, Jkb
DI (Diego)
Dia, Wra
Wat zijn regulaire en irregulaire antistoffen.
Iedereen met bloedgroep A heeft ‘natuurlijke’ antistoffen tegen
bloedgroep B. (A, anti B in het plasma)
Iedereen met bloedgroep B heeft ‘natuurlijke’ antistoffen tegen
bloedgroep A. (B, anti A in het plasma)
Iedereen met bloedgroep 0 (nul) heeft ‘natuurlijke’ antistoffen tegen
bloedgroep A en B. (0, anti A en B in het plasma)
En bloedgroep AB heeft ….
Dit noemen we regulaire antistoffen
Deze antistoffen zijn bijzonder eiwitten van het type immuunglobilinen
Wat zijn regulaire en irregulaire antistoffen.
Voor de andere bloedgroepen geldt dit niet. We gaan daar pas
antistoffen tegen maken nadat we bloedcontact hebben gemaakt,
bijvoorbeeld met een transfusie of tijdens zwangerschap. Bij een
volgende transfusie of zwangerschap kunnen er problemen ontstaan. De
antistoffen breken het bloed af, er is een transfusie reactie of de baby
komt in gevaar. We noemen deze antistoffen irregulaire antistoffen.
anti A, anti B
bijv. anti K
Wat zijn regulaire en irregulaire antistoffen.
Er worden niet heel vaak antistoffen gemaakt tegen de andere
bloedgroepen: de meeste mensen zijn er positief voor.
Bloedgroep A en B en RhD zijn zeer opvallend voor het immuunsysteem,
en worden snel als lichaamsvreemd herkent.
Zijn de natuurlijke antistoffen anti A en B van moeder gevaarlijk voor de
foetus…?
Nee, in de regel niet, want bij de foetus komen de bloedgroepen nog niet
volledig tot uiting. Aan de andere kant zijn anti A en B zgn. IgM
antistoffen, deze zijn heel groot en kunnen de placenta niet doorkomen.
Hoe bepalen we dit in Sneek.
WA-Diana van Diamed
Hoe bepalen we dit in Sneek.
Hoe bepalen we dit in Sneek.
A en B cellen voor de
regulaire antistof bepaling
Screeningscellen I – III voor de
irregulaire antistof bepaling
Hoe bepalen we dit in Sneek.
A Positief
Bloedgroep op de cellen
Antistof in het plasma
Hoe bepalen we dit in Sneek.
O Negatief
Welke bloedgroep zien we hier?
Hoe bepalen we dit in Sneek.
Voor de bepaling van irregulaire antistoffen
*
Hoe bepalen we dit in Sneek.
Klaar om uitgegeven te worden…er worden alleen rode
bloedcellen getransfundeerd.
*
Transfusiereacties.
De meeste transfusies verlopen zonder problemen. Maar
niet allemaal…
Bij een transfusiereactie is er een reactie tussen het
donorbloed en het afweersysteem van de ontvanger.
Houdt daarom de patiënt altijd goed in de gaten.
Symptomen kunnen zijn:
> Temperatuurverhoging
> Dyspnoe (kortademigheid)
> Koude rilling
> Pijn op de borst
> Hypotensie (lage bloeddruk)
> Tachycardie (hartritme in rust >100 / min.)
Transfusiereacties (NHTR en HTR).
NHTR
Oorzaken:
> antistoffen tegen leucocyten
> Bacteriële besmetting bloedproduct
> Allergische reactie (a.s. tegen plasma eiwitten bij donor of
ontvanger)
Transfusiereacties (NHTR en HTR).
Zeer ernstig is de HTR
Oorzaak:
> AB0 incompatibiliteit of Rhesus incompatibilieteit
> Erytrocyten worden afgebroken (hemolyse)
> Enkele minuten na de start koorts en koude rillingen
> Daling bloedruk, pols stijgt en patiënt raakt in shock
> Transfusie moet onmiddellijk stop worden gezet
> Plasma en urine kleuren rood
> Wanneer er niet direct wordt ingegrepen overlijdt de
patiënt
Vragen ?
Download