PDF Verwijderen van pennen, schroeven, platen

advertisement
Verwijderen
van pennen,
schroeven,
platen
H.331690.0715
(volwassenen)
2
Inleiding
In overleg met uw arts heeft u besloten dat u opgenomen wordt om
pennen, schroeven of metalen platen die in uw lichaam zitten te
laten verwijderen. Dit materiaal heet osteosynthesemateriaal.
Osteosynthesemateriaal gebruiken we om uw botten vast te zetten
na een operatie. Soms is het nodig dit materiaal te verwijderen,
bijvoorbeeld als het materiaal klachten geeft.
Voor deze operatie wordt u in principe één dag opgenomen.
Wachtlijst
 U komt op de wachtlijst bij het bureau patiëntenlogistiek.
 Ongeveer een week voor de operatie krijgt u schriftelijk bericht
wanneer u geopereerd wordt.
Verhindering
Mocht u verhinderd zijn voor de operatie, dan neemt u contact op met
uw behandelend specialist of de orthopedie verpleegkundige.
 (0523) 276312
De operatie kan niet doorgaan wanneer u voor de operatie op of in
uw lichaam infecties/ontstekingen (waar u wel of geen antibiotica
voor gebruikt) of wondjes ontdekt in welke vorm dan ook
bijvoorbeeld:
 smetplekken
 opengekrabde insectenbeten
 schimmelinfecties
 koorts, griep
Preoperatief onderzoek in het ziekenhuis
Van de poli pre-operatief onderzoek ontvangt u de folder
‘Anesthesie en pijnbestrijding rondom uw operatie of behandeling’
met de daarbij behorende afspraken. In deze folder leest u wat er
poliklinisch nog gedaan moet worden, voordat u opgenomen wordt
voor uw operatie.
3
UW OPNAME
Voorbereiding thuis
 U blijft nuchter, volgens de aanwijzingen in de folder ‘Anesthesie
en pijnbestrijding rondom uw operatie of behandeling’.
 Gebruik vanaf twee dagen voor de operatie geen bodylotion en
op de dag van de operatie geen make-up en nagellak.
 U mag het te opereren gebied niet scheren.
 Draag geen sieraden of piercings.
 Laat waardevolle spullen thuis.
 Neem eventueel krukken mee.
 U mag zelf niet autorijden na de operatie. Vraag of iemand u
ophaalt.
Wat neemt u mee
 Uw patiëntenkaart.
 Actueel medicatieoverzicht, deze kunt u opvragen bij uw
apotheek.
 Eventueel krukken, deze kunt u huren bij de thuiszorg.
Waar meldt u zich
De dag van opname meldt u zich bij de receptie.
4
Opnamedag is operatiedag
 Men kan niet precies zeggen hoe laat u aan de beurt bent om
geopereerd te worden. Operaties duren soms langer dan
verwacht en er kan een spoedoperatie tussendoor komen.
 U krijgt operatie kleding aan.
 Ter voorbereiding op de anesthesie krijgt u medicatie ( tablet ,
injectie, zetpil ) toegediend, hiervan kunt u een slaperig gevoel
krijgen.
 Een eventueel kunstgebit, gehoorapparaat, bril of contactlenzen
doet u dan uit. Daarna houdt u bedrust.
 De verpleegkundige brengt u naar de voorbereidingsruimte van
de operatiekamer.
 Het infuus wordt ingebracht en de narcose, zoals met u
besproken, wordt toegediend.
 Daarna gaat u naar de operatiekamer.
De ingreep
De chirurg, de orthopeed of een physician assistent voert de
operatie uit. Dit wordt met u besproken tijdens het bezoek aan de
polikliniek. Om te zorgen dat u voldoende vocht krijgt, heeft u tijdens
en na de operatie een infuus in uw arm. Om het materiaal te
verwijderen wordt een snede gemaakt op de plek waar het materiaal
zich bevindt.
Na de operatie
 Bij volledige narcose en bij een ruggenprik gaat u na de ingreep
naar de uitslaapkamer.
 Hier blijft u tot u goed wakker bent.
 U krijgt een injectie om trombose te voorkomen.
 Wanneer de anesthesie voldoende is uitgewerkt en de
lichaamsfuncties zoals bloeddruk, hartritme en ademhaling
stabiel zijn gaat u terug naar de afdeling.
5
Mogelijke complicaties
Complicaties zijn gelukkig zeldzaam, maar nooit uit te sluiten.
Voorbeelden zijn nabloeding en wondinfectie. Na de operatie kan de
huid rondom het operatiegebied (tijdelijk) gevoelloos zijn. Vaak
herstelt zich dit.
Terug op de verpleegafdeling
 Regelmatig worden uw pols, bloeddruk en temperatuur
gecontroleerd, evenals de wondjes.
 Wanneer u niet (meer) misselijk bent mag u na de operatie weer
beginnen met het drinken van water. Wanneer dit goed gaat mag
u eten.
 Als de controles goed zijn, u voldoende drinkt en u hebt geplast,
wordt het infuus verwijderd.
 Op de dag van de operatie wordt er weer begonnen met
mobiliseren.
Naar huis
In overleg met de verpleegkundige van de afdeling wordt samen met
u het tijdstip van vertrek bepaald.
U krijgt een afspraak mee voor poliklinische controle.
Nazorg
Na 48 uur is de wond dicht en kunt u weer gaan douchen. Na het
douchen moet u de wond droog deppen en eventueel voorzien van
een nieuwe pleister. Als uw wond “droog” is (dat wil zeggen geen
wondvocht meer afscheidt) mag u de pleister achterwege laten.
Niet oplosbare hechtingen worden op de polikliniek tijdens uw
eerstvolgende afspraak verwijderd, meestal op het verpleegkundig
spreekuur 10-14 dagen na de operatie, of bij de huisarts.
De eerste dagen kunt u pijnstillers gebruiken (paracetamol)
maximaal drie tot vier keer per 24 uur twee stuks.
6
Vragen
Voor uw opname
Vraagt u de verpleegkundige tijdens het opnamegesprek.
Tijdens uw opname
Vraagt u uw arts of de verpleegkundige.
Daarnaast kunt u bellen met de polikliniek orthopedie.
Maandag tot en met vrijdag
09.00 uur tot 12.00 uur
14.00 uur tot 16.00 uur
 (0523) 276319
Heeft u dringende vragen buiten kantooruren, dan kunt u bellen met
de verpleegafdeling.
 (0523) 276822
7
8
Download