behandeling van osteoporose met apd

advertisement
BEHANDELING VAN OSTEOPOROSE MET APD
FRANCISCUS GASTHUIS
Inleiding
Osteoporose, ook wel botontkalking genoemd, is een
aandoening waarbij de botten zodanig verzwakt zijn dat er een
verhoogde kans is op botbreuken. Osteoporose komt vooral
voor bij vrouwen na de menopauze en bij patiënten met een
reumatische ziekte en/of prednisongebruik. In deze folder krijgt
u informatie over de behandeling in Franciscus Gasthuis van
osteoporose met het middel APD (pamidroninezuur).
Behandeling van osteoporose
De behandeling van osteoporose bestaat enerzijds uit ‘leefstijl’
adviezen, zoals voldoende calcium, vitamine D,
lichaamsbeweging en het leren voorkomen van vallen en
daarnaast medicijnen tegen osteoporose, meestal
bisfosfonaten. Bisfosfonaten zijn medicijnen die de botdichtheid
verhogen en de kans op een botbreuk halveren. Meestal wordt
begonnen met bisfosfonaten in tabletvorm
(alendronaat/Fosamax of risedronaat/Actonel). Voor patiënten
die bisfosfonaten in tabletvorm niet verdragen of bekend zijn
met ernstige slokdarm- en/of maagklachten, kan APD een goed
alternatief zijn.
Omdat APD via de bloedbaan wordt toegediend, zijn er geen
slokdarm en/of maagklachten.
Voorbereiding op de behandeling
Voor de toediening van APD is geen specifieke voorbereiding
nodig. Dit houdt in dat u voor de behandeling gewoon kunt eten
en drinken.
Behandeling met APD
De behandeling met APD neemt ruim drie uur in beslag. Het
verschil met andere medicijnen is dat APD per infuus wordt
toegediend op de afdeling Dagbehandeling, meestal eenmaal
per drie maanden. Bij een infuus wordt een naaldje in een
bloedvat, in de arm, onder de huid, ingebracht, waaraan een
infuussysteem wordt gekoppeld. Hierdoor wordt de vloeistof
met APD langzaam toegediend. Direct na de toediening wordt
het infuus weer verwijderd.
Dagbehandeling
Voor de behandeling met APD wordt u via de polikliniek
aangemeld bij de afdeling Dagbehandeling op de eerste
verdieping. Mocht u op de afgesproken datum verhinderd zijn,
neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek
Reumatologie via telefoonnummer 010 – 461 6167.
Na de behandeling
Na de behandeling kunt u naar huis, begeleiding is hierbij niet
noodzakelijk. U krijgt een afspraak voor de volgende
behandeling met APD, meestal na drie maanden. Bijwerkingen
die één à twee dagen na de behandeling kunnen ontstaan zijn:
 temperatuurverhoging;
 griepachtige klachten;
 botpijn en spierpijn.
Deze klachten zijn meestal mild en dienen na enkele dagen te
verdwijnen. Het innemen van paracetamol, maximaal vier
dagen, twee tabletten per dag van 500 mg, kan verlichting
geven. Deze griepachtige klachten treden voornamelijk op na
het eerste infuus, daarna vrijwel niet meer.
Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u
op werkdagen contact opnemen met de polikliniek
Reumatologie via telefoonnummer 010 - 461 6167 of met de
verpleegkundig reumaconsulent, via telefoonnummer 010 –
461 6447.
Indien er zich problemen voordoen, ten gevolge van de
behandeling met APD, kunt u buiten werkdagen contact
opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp via
telefoonnummer 010 – 461 6161.
Februari 2013
403
Download