de verwerking van creditnota`s in de btw aangifte

advertisement
DE VERWERKING VAN
CREDITNOTA’S IN DE BTW AANGIFTE
ALGEMENE PRINCIPES:
 Verwijzing naar de oorspronkelijke
factuur
 Tarief BTW oorspronkelijke factuur
 CN met betrekking tot uitgaande
handelingen nooit gecompenseerd met
oorspronkelijke roosters van facturen
 CN met inkomende handelingen altijd
negatief opnemen in roosters waar
facturen zijn verwerkt( geen negatief
saldo)
 CN zonder BTW R 61-62 enkel
verplicht bij bedrijfmiddel en geen
volledige aftrek
1
TOEPASSINGEN
Verwerk de oorspronkelijke uitgereikte
factuur en de uitgereikte cn
1.Handelaar verkoop van 2 machines aan
Belgische BP 2000 €+21% BTW, 2 de
machine wordt teruggestuurd en cn voor
gemaakt 1.000 EUR +210 btw
2.Bouwbedrijf Van Laere factureert bouw
magazijn Katoennatie NV : 100.000 €
en stuurt nadien een creditnota 15.000€
3.Verhuur machine door een Duitse BTW
plichtige aan Belgische BP( handelaar
natuurlijk persoon), die de machine voor
80% voor zijn beroep en 20% voor zijn
privé gebruikt oorspronkelijke factuur
1000 € ontvangen CN: 100 €
2
4.Belgische BTW BP zendt handelsgoederen
terug naar zij duitse leverancier
oorspronkelijke factuur Duitse leverancier
1000 € ( voorwaarde IC voldaan); cn 100 €
5. Een Belgische gemengde BP (
boekhouder-verzekeringsmakelaar in
persoonlijke naam) heeft maar recht op
70% aftrek van de verschuldigde BTW en
koopt een bedrijfmiddel in Duitsland voor
een prijs van 1000€ waarvoor hij een
intracommunautaire verwerving doet, in de
maand daarop ontvangt hij een CN van
100€.
6.Belgische BTW heeft goederen verkocht
aan Amerikaanse klant die hij geleverd
heeft in US voor 100.000 € en klant stuurt
deel goederen terug ; cn 20.000
7.Belgische klant verkoopt asperges aan
Franse restaurateur die zijn Frans BTW
nummer opgeeft; vervoer door verkoper
3
naar Frankrijk voor 1.000- nadien CN 100
te klein waren
8.De ontvangst van de oorspronkelijke factuur
van 750 EUR en een creditnota voor 100 EUR
i.v.m. een reclamedienst verricht door
een Nederlands reclamebureau. De dienst werd
echter volledig voor de beroepsdoeleinden van
de Belgische BTW-belastingplichtige
aangewend.
9.Een creditnota wordt ontvangen voor werk in
onroerende staat, herstelling aan elektrische
installatie oorspronkelijke factuur 5000 en cn
1 000 EUR. Het werk in onroerende staat was
voor 80 % bestemd voor de economische
activiteit van de BTW-belastingplichtige en
werd met medecontractant gefactureerd.
10 Een Nederlandse klant vraagt aan Belgische
vervoermaatschappij om goederen die ze
gekocht heeft in België rechtstreeks te leveren
aan haar filiaal in Frankrijk. De aangerekende
vervoerdienst van 500 EUR wordt gefactureerd
aan zijn Nederlands BTW nummer
4
11.Een Belgisch particulier laat zijn meubelen
vervoeren van Brussel naar Rome door een
vervoerder gevestigd in Italië voor 1000 EUR
bij de verhuis worden goederen beschadigd en
de particulier vraagt een cn van 100 EUR.
12 Een franse onderneming stuurt ruwe stof
naar een Belgische onderneming die er
kinderkledij van maakt voor een prijs van 5.000
EUR. De kinderkledij wordt uiteindelijk naar
Frankrijk verstuurd. De franse ondernemer
geeft zijn Frans BTW nummer op. Nadien
wordt er voor de prestaties een cn uitgereikt
van 500 EUR.
13.Een Engelse vervoerder moet voor een
engelse klant goederen vervoeren van Luik naar
London en vraagt aan een Belgische vervoerder
het vervoer voor zijn rekening te nemen van
Luik naar Zeebrugge voor een prijs van 100
EUR. De Belgische transporteur factureert zijn
vervoer aan zijn Engelse collega die zijn engels
BTW nummer opgeeft.
5
14. Op 3 januari koopt een natuurlijk persoon
een nieuw vervoermiddel voor een bedrag
10.000 ( +2100 BTW). Op 10 februari
ontvangt hij van zijn leverancier een
creditnota van 1000 (+210 BTW) Het
privégebruik van de wagen bedraagt 20%.
Verwerk zowel de factuur als de CN in de
aangifte
6
Download