Hoe je superwinstgevend met de beurstrend mee kunt beleggen

advertisement
Hoe je superwinstgevend met de beurstrend
mee kunt beleggen
En daarbij gemiddeld 48% per jaar behaalt.
(ofwel: 876% over een periode van de laatste 9 jaar)
9 januari 2017
Geachte belegger,
We gaan u in dit rapport niet proberen te overtuigen om een abonnement te nemen op
WoensdagTrader-Trend. Ook gaan we u niet vertellen hoe fantastisch we zijn, want we zijn
doodgewone, hard werkende mensen. We gaan u zo duidelijk mogelijk proberen te vertellen hoe
wij werken, wat onze achterliggende gedachte is en wat je als belegger nodig hebt om succes te
hebben bij het volgen van een trading strategie.
Wij begrijpen dat 876% in 9 jaar belachelijk klinkt, maar over een periode van
meerdere jaren kan een totaalrendement heel hard oplopen als je een hoog rendement haalt én
als je behaald rendement altijd gelijk herinvesteert. Moet u zich eens voorstellen wat er gebeurt
als je dat 10-15 jaar achtereen volhoudt!
We krijgen over WoensdagTrader-Trend zoveel vragen dat we hebben besloten om er in dit
rapport wat uitgebreider op in te gaan. Door het lezen van dit rapport zult u beter begrijpen hoe




het kan dat het rendement van WoensdagTrader-Trend zó hoog is
belangrijk het is om rekening te houden met de algemene beurstrend
je op een eenvoudige manier kunt profiteren van dalende koersen
belangrijk het is om met structuur en met discipline te beleggen
Allereerst even dit
We vertellen in dit rapport uitgebreid hoe gemakkelijk het is om van dalende koersen te
profiteren. We begrijpen echter ook dat dit niet voor iedereen interessant is.
Op www.woensdagtrader.com/infoeasy.pdf vindt u een gratis rapport opvragen over hoe u
zodanig kunt beleggen dat u wel rekening houdt met de beurstrend, maar niet hoeft in te spelen
op dalende koersen.
© StockTradingNieuws 2017
1
Waarom heet het nu eigenlijk WoensdagTrader?
Dat is om een eenvoudige reden. We handelen één keer per week en dat doen we op woensdag.
Onze doelstelling is dat u structureel winstgevend kunt beleggen door op woensdag uw e-mail te
bekijken, op basis van de daarin vermelde instructies uw beursorders inlegt en vervolgens een
hele week niet meer naar de beurs hoeft om te kijken.
Een trading strategie
Traden is niets anders dan aandelen kopen en enkele weken later weer verkopen. Of andersom,
maar daarover verderop meer. Het belangrijkste is dat je met structuur belegt. Met structuur
beleggen betekent eigenlijk doodgewoon dat je vooraf bepaalt met hoeveel geld je een trading
strategie gaat volgen, dat je een portefeuille van 15 aandelen aanhoudt en in ieder aandeel
evenveel geld belegt.
Dit geldt voor WoensdagTrader, maar eigenlijk voor iedere beleggingsstrategie.
Houdt u allerlei aandelenposities aan van verschillende grootte en hebt u eigenlijk niet echt
overzicht op uw totale situatie, dan weet u nu dat u niet goed bezig bent. U hebt dan geen goede
basis om op termijn een goed rendement te behalen.
Wat doen we nu eigenlijk precies met WoensdagTrader?
Het allereerste wat we doen is rekening houden met de beurstrend. Wij gaan u niet exact
vertellen hoe we bepalen of de beurstrend stijgend of dalend is, want we houden ons precieze
recept voor onszelf. U zult het echter met me eens zijn dat je geen goeroe hoeft te zijn om te
kunnen bepalen of de beurstrend op een bepaald moment stijgend of dalend is.
Met WoensdagTrader doen we iets heel simpels niet. We gaan niet zomaar tegen de algemene
beurstrend in. We gaan dus niet proberen om van stijgende koersen te profiteren als de
algemene beurstrend dalend is. Behalve als de beurs te hard is gedaald. Dan worden we
eigenwijs.
En als de beurstrend stijgend is, gaan we uiteraard niet proberen om winst te maken door op
dalende koersen in te spelen.
Waarom zou je de hele tijd tegen de stroom in roeien als je daar toch alleen maar
pijn van in je armen krijgt?
© StockTradingNieuws 2017
2
Hoe wordt een koopsignaal gegenereerd?
Hieronder vindt u een overzichtje. Op het oog lijkt het gewoon een overzichtje met wat cijfers,
maar het gaat om wat zich achter die cijfertjes afspeelt. Kijkt u even naar het schema dat ik van
MSN Moneycentral heb geplukt, waarna ik u daaronder de nodige uitleg geef.
Nexstar Broadcasting (NXST): Consensus EPS Trend
DESCRIPTION
QTR(3/13) QTR(6/13) FY(12/13) FY(12/14)
Current Estimate
0.16
0.42
1.28
2.26
7 Days Ago
0.15
0.42
1.28
2.26
30 Days Ago
0.14
0.37
0.68
1.85
60 Days Ago
0.15
0.33
0.67
1.85
90 Days Ago
0.15
0.33
0.67
1.85
In bovenstaand schema ziet u de winstverwachting van het succesvolle Amerikaanse
mediabedrijf Nexstar Broadcasting Group (NXST). U ziet dat de winstverwachting voor 2013
opwaarts is bijgesteld. Een maand geleden werd nog verwacht dat NXST een winst van $0,68
per aandeel verwacht en op het moment van schrijven is dat opwaarts bijgesteld naar $1,28 per
aandeel.
Als we dat omrekenen naar totaalbedragen, dan betekent dit dat men een maand geleden nog
dacht dat NXST over 2013 een winst van $20 miljoen zou maken, maar dat men nu verwacht
dat dit een winst van bijna $38 miljoen zal zijn.
Het gaat met NXST dus een stuk beter dan men een maand geleden nog dacht. Het bedrijf staat
positief in het nieuws. Het wordt voor velen aantrekkelijk om erin te investeren. Ook omdat de
praktijk leert dat als de winstverwachting één keer opwaarts is bijgesteld, vaak meerdere
opwaartse bijstellingen volgen.
Gaat de koers van NXST de komende weken stijgen?
Op het moment dat we het aandeel selecteren hebben we eerlijk gezegd geen idee of we op het
aandeel NXST een winst zullen realiseren. Dit is slechts één aandeel en er kunnen altijd andere
invloeden gelden die de koers sterker beïnvloeden.
Wat wij echter wél weten is dat als je voor langere tijd continu een portefeuille aanhoudt van dit
soort aandelen, je een rendement realiseert dat fors hoger is dan de beursindices. Als u
bovenstaand leest, dan zult u waarschijnlijk ook concluderen dat dit eigenlijk heel logisch is.
Nu gaan we u hieronder eerst vertellen hoe je kunt inspelen op dalende koersen.
Vervolgens vertellen we u hoe we dit bij WoensdagTrader-Trend doen.
© StockTradingNieuws 2017
3
Profiteren van dalende koersen
Hoe doe je dat?
Zoals u hierboven hebt kunnen lezen, krijg je pijn in je armen als je altijd tegen de stroom in
roeit. Vooral in deze tijd kunnen we maar beter accepteren dat we vaak met een dalende
beurstrend te maken hebben. Onze stelling is daarom:
Als de beurstrend dalend is, en je kúnt er van profiteren, waarom zou je het dan
niet doen?
Met bovenstaand komen we op iets wat voor veel mensen conceptueel zéér moeilijk te vatten
blijkt. Hoe kan je profiteren van dalende koersen als je alleen in aandelen belegt? Eigenlijk is
onze ervaring dat mensen zich niet kunnen voorstellen dat het zó simpel is. Iets verkopen wat je
niet in bezit hebt. In beurstaal heeft heet dit “short gaan”.
Hoe werkt short gaan in de praktijk?
Short gaan is iets verkopen, terwijl je het niet in bezit hebt. Dit komt op veel beleggers heel raar
over, terwijl het supergemakkelijk is.
Het is namelijk exact het omgekeerde van “long gaan”. We zijn het al jaren gewoon om
Een aandeel te kopen met de bedoeling om het een tijdje later tegen een hogere koers te
verkopen.
Bij “short gaan” doe je exact het omgekeerde, en dat is
Een aandeel verkopen met de bedoeling om het een tijdje later tegen een lagere koers terug te
kopen.
In de praktijk werkt het innemen van een short positie als volgt:
1. In de wekelijkse update staat een short signaal vermeld voor Microsoft (MSFT) dat $55
noteert.
2. U berekent eerst hoeveel geld u in deze positie steekt, dus 1/15e van het bedrag waarmee
u WoensdagTrader-Trend volgt.
3. Stel dat dit $1000 is, dan legt u een verkooporder in voor 18 aandelen MSFT.
Gevolg daarvan is dat u een positie hebt van –18 aandelen MSFT
(een negatieve positie dus)
4. U houdt die negatieve positie aan totdat in een van de volgende updates het signaal komt
om de short positie in MSFT te sluiten.
5. Enkele weken later staat in de wekelijkse update inderdaad het signaal om de short
positie voor MSFT te sluiten. De koers is gedaald naar $49,50.
6. U legt een kooporder in voor diezelfde 18 aandelen MSFT, waarna u weer nul aandelen
MSFT bezit, en de positie dus gesloten is.
7. U hebt per aandeel $5,50 winst behaald, ofwel 10%.
© StockTradingNieuws 2017
4
Wat zeer belangrijk is bij short posities!
Bij een normale long posities is het maximaal mogelijke verlies dat u kunt lijden 100%. Het
allerergste wat u dus kan gebeuren, is dat uw geld verdwijnt.
Met een short positie is uw maximale verlies in principe onbeperkt. Veel onervaren beleggers
zijn al in de problemen gekomen omdat ze op eigen houtje besloten om een (vaak veel te grote)
short positie in te nemen, en die positie vervolgens niet sloten toen de koers van het aandeel de
verkeerde kant op liep.
Voor wat betreft WoensdagTrader hebben we geen last van zulke excessen. Ten eerste nemen we
alleen short posities in bij een dalende beurstrend. Ten tweede houden we een short positie
maximaal enkele weken vast.
De reden dat ik u bovenstaand nog even vertel is dat ik u wil waarschuwen om niet


op vakantie te gaan zonder eerst vooral uw short posities te hebben gesloten
eigenhandig allerlei short posities in te gaan nemen, zonder dat daar een goed
doordachte strategie achter zit.
Dat was alles over short posities. Op dat volgende pagina vertellen we u precies hoe het kan
dat het rendement van WoensdagTrader-Trend zó hoog is.
© StockTradingNieuws 2017
5
Welk rendement realiseer je door op deze manier te beleggen?
Hierboven gaven we u het voorbeeld van hoe voor NXST de winstverwachting opwaarts was
bijgesteld. Ik vertelde u dat dit betekent dat dit bedrijf vandaag beter blijkt te presteren dan kort
geleden nog werd gedacht. Dat het bedrijf dus positief in het nieuws is.
Als u vanaf 2008 continu in dat soort aandelen zou hebben belegd, zónder ooit rekening te
houden met de algemene beurstrend, dan zou tot nu toe een rendement hebben behaald van
520%. Een mega rendement. Vooral als u zich realiseert dat de beurs met slechts 52,4% is
gestegen!
U zou in de tweede helft van 2008 echter wel door een diep dal zijn gegaan.
En dat is onnodig als je weet dat je kunt uitstappen zodra de beurstrend dalend wordt. En al
helemáál als je weet dat je ook in een dalende beurs forse winsten kunt behalen.
Daarom is het verstandiger om met de trend mee te beleggen
Zodra de beurstrend draait van stijgend naar dalend, verkopen we niet alleen onze aandelen,
maar gaan we ook actief inspelen op dalende koersen. We bouwen een portefeuille van 15 short
posities, waarbij we in ieder positie evenveel geld steken.
Met WoensdagTrader-Trend nemen we short posities in aandelen waarmee precies het
omgekeerde aan de hand is als in bovenstaand voorbeeld met NXST. We nemen short posities in
aandelen van bedrijven wiens winstverwachting juist fors neerwaarts is bijgesteld. Bedrijven dus
die vandaag slechter blijken te presteren dan kort geleden nog werd verwacht. Bedrijven die
negatief in het nieuws zijn.
Dat blijven we doen zolang de beurstrend dalend blijft, behalve als te hard is gedaald en we op
de koersgrafiek een “zwaar oversold” signaal waarnemen. Dan sluiten we onze short posities en
gaan we weer inspelen op stijgende koersen.
Als u vanaf 2008 consequent op die manier zou hebben belegd, dan zou u de afgelopen 9 jaar
een rendement van gemiddeld 41% per jaar hebben gerealiseerd. Ofwel 876% over de afgelopen
9 jaar, uitgaande van constante herinvestering van behaalde winsten.
Waarom viel het rendement in de jaren 2011-2014 tegen?
In de jaren 2011-2014 was de beurs een door centrale bankiers gemanipuleerde, onnatuurlijke
markt.
Als je bij een dreigende beursdaling op dalende koersen inspeelde, trok iedere keer een centrale
bankier zijn mond open, deed beloftes aan de markt, en de markt geloofde hen. Waardoor de
beurs direct weer terug steeg.
Een in de geschiedenis nooit eerder vertoonde situatie, die slecht is voor iedere strategie die
rekening houdt met de beurstrend. Dus ook voor WoensdagTrader.
© StockTradingNieuws 2017
6
Sinds 2015: vertrouwen in centrale bankiers brokkelt af
Vooral sinds medio 2015 zien we dat het (misplaatste) vertrouwen in centrale bankiers aan het
afbrokkelen is. De markt reageert alsmaar minder op hun uitspraken. Tegelijk daarmee zagen
we WoensdagTrader's rendement fors verbeteren.
We zien sinds medio 2015 steeds meer een normaal functionerende beurs. Waardoor
WoensdagTrader weer de rendementen kan behalen zoals in de jaren 2001-2010.
Kan zoiets de komende jaren opnieuw gebeuren?
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
Het (misplaatste) vertrouwen in centrale bankiers zal de komende tijd alleen maar verder
afbrokkelen. En zal omslaan in wantrouwen. De komende tien jaar gaan we in ieder geval geen
last meer hebben van de loze beloftes van centrale bankiers.
De beurs is steeds meer een natuurlijke markt aan het worden. Ideaal voor WoensdagTrader!
Hoe is een zodanig hoog gemiddeld rendement mogelijk?
We zullen u een voorbeeld uit 2009 geven. Half januari constateerden we dat de algemene
beurstrend dalend werd. Zoals we hierboven al schreven, hoefde je geen goeroe te zijn om dit te
kunnen constateren.
We gaven onze abonnees het signaal om alle aandelen te verkopen en in plaats daarvan een
portefeuille van 15 short posities in te nemen. We bleven vervolgens zes weken lang inspelen op
een dalende beurstrend. In die periode daalde de beurs met 10%. Wij hadden echter short
posities in vooral financiële aandelen waarvan de winstverwachting zodanig fors neerwaarts was
bijgesteld, dat ze was omgezet in een verliesverwachting. Onze abonnees zagen de koersen van
deze aandelen enorm dalen en verdienden soms zelfs 10% op één dag. In totaal werd hierdoor in
zes weken tijd maar liefst 40% rendement behaald op short posities.
Eind februari gaf de grafiek ons de indicatie dat de beurs te hard was gedaald. Onze abonnees
sloten hun short posities en gingen vanaf dat moment weer inspelen op stijgende koersen. Vanaf
dat moment hebben we volop geprofiteerd van het forse beursherstel.
Met de trend mee beleggen is vooral in een beurs die fors beweegt zéér
winstgevend.
Als je continu belegt in aandelen van bedrijven die fors beter blijken te presteren dan kort
geleden nog werd gedacht, behaal je op termijn een enorm rendement. Als je die aandelen
verkoopt zodra de beurstrend draait, en je gaat bij een dalende beurs continu short in aandelen
van bedrijven die fors slechter presteren dan kort geleden nog gedacht, dan heb je dubbele pret.
© StockTradingNieuws 2017
7
Wat zijn de nadelen van een trading strategie?
Ik zou hier ook kunnen schrijven: wat is het nadeel van beleggen?
Er bestaat slechts één beleggingsstrategie waarbij het rendement in gelijke maandelijkse porties
wordt binnen gebracht. Dat is de spaarrekening. Zodra je gaat beleggen, moet je per definitie
rekening houden met “goede tijden, slechte tijden”.
WoensdagTrader-Trend behaalt het meeste rendement in jaren waarin de beurs fors beweegt.
Zie vooral 2002, 2003, 2008, 2009, 2015 en 2016. De strategie heeft echter ook bewezen dat
zelfs in kwakkeljaren als 2005, 2007, 2010 en 2013 een zeer goed rendement wordt behaald. Dat
is een uitzonderlijke prestatie.
Met WoensdagTrader-Trend speel je óf op stijgende, óf op dalende koersen in. Hierdoor zijn er
altijd perioden waarin je het gevoel heb dat je continu achter de feiten aanloopt. Waarin de
beurs lijkt te dalen, maar plots toch weer een stijging inzet, om vervolgens toch maar weer te
dalen, etc. Dat soort perioden zijn mentaal moeilijk, want je moet jezelf verplichten om geduldig
te blijven en om vooral braaf door te gaan met het volgen van de koop- en verkoopsignalen.
Veel beleggers zijn niet in staat om in zo een periode geduldig te blijven en een trading strategie
te blijven volgen. Ze worden nerveus, onrustig, gaan twijfelen en gaan kijken of het gras ergens
anders misschien toch groener is. Het volgen van een trading strategie vereist discipline en
standvastigheid. Gebrek aan discipline en standvastigheid is wat ervoor zorgt dat zoveel
particuliere beleggers op termijn alleen maar verlies lijden.
Nog even de belangrijkste punten op een rijtje
Eigenlijk hebben we hiermee alles geschreven wat er over zo een trading strategie te zeggen valt.
De belangrijkste punten over hoe u met WoensdagTrader-Trend belegt, vatten we hieronder nog
even samen.

U houdt een portefeuille aan van 15 aandelen, waarbij u in ieder aandeel evenveel geld
belegt.

U belegt bij een stijgende beurstrend continu in aandelen van bedrijven wiens
winstverwachting fors opwaarts is bijgesteld. Bedrijven die vandaag dus beter blijken te
presteren dan kort geleden nog werd gedacht. Bedrijven die positief in het nieuws zijn.

Zodra de beurstrend dalend wordt, verkoopt u uw aandelen.

In plaats daarvan gaat u continu short posities aanhouden in aandelen van bedrijven
wiens winstverwachting juist fors neerwaarts is bijgesteld. Bedrijven die vandaag dus fors
slechter blijken te presteren dan kort geleden nog gedacht. Bedrijven die negatief in het
nieuws zijn.

Dit doet u totdat de beurstrend weer draait naar stijgend óf totdat de grafiek ons vertelt
dat de beurs overdreven hard is gedaald.

Rendement wordt bij geen enkele beleggingsstrategie in gelijke maandelijkse porties
binnen gebracht. Ook niet bij WoensdagTrader-Trend.

Discipline en standvastigheid zijn daarom altijd van groot belang om op termijn met
succes te beleggen.
© StockTradingNieuws 2017
8
Wilt u ook op bovenstaande manier beleggen?
Gaat u dan naar http://www.woensdagtrader.com/trend.htm om u aan te melden voor een
abonnement.
Verder hoop ik van harte dat u uit dit rapport een aantal zaken hebt gehaald die voor u van nut
zijn en die u kunt gebruiken om uw toekomstige rendement te verbeteren.
Vriendelijke groeten,
Jack Hoogland
www.stocktradingnieuws.com
www.woensdagtrader.com
Disclaimer:
De websites TopAandelen.com, MaandagTrader.com, WoensdagTrader.com , GoedNieuwsBeleggen.com en
StockTradingNieuws.com zijn eigendom van Investforprofit NV. Onze sites bevatten soms informatie die is verkregen uit andere
bronnen. Wij beschouwen deze bronnen als betrouwbaar, maar wij kunnen juistheid van de inhoud van deze bronnen niet
garanderen.
De inhoud van onze websites en onze mails bevat de mening van de auteur en kan dan ook niet worden aangemerkt als
beleggingsadvies, en is niet geschreven om als leidraad te dienen voor de ontwikkeling van uw persoonlijke financiële situatie.
De inhoud kan onderhevig zijn aan veroudering en auteur is niet verplicht om alle informatie actueel te houden.
Auteur, medewerkers en aanverwanten zijn vrij om posities in te nemen in de aandelen die worden gepubliceerd via de services
van bovenstaande websites. Eventuele inname van posities zal altijd pas na publicatie plaatsvinden. Deze regels zijn een
bevestiging van het feit dat wij enkel aandelen publiceren waar wij volledig achter kunnen staan en voorkomen verstrengeling
van belangen.
Alle bovengenoemde websites, inclusief strategieën en bijbehorende publicaties, content en afbeeldingen zijn eigendom van
Investforprofit NV. Informatie van onze betaalde abonnementenservices mag onder geen beding met derden worden gedeeld.
Artikelen uit onze wekelijkse nieuwsbrief en op onze blogs mogen vrij worden gereproduceerd onder voorwaarde van
bronvermelding.
Oneigenlijk gebruik van de content van Investforprofit NV wordt gezien als een inbreuk op het intellectueel eigendom van
Investforprofit NV. Bij misbruik behoudt Investforprofit NV zich het recht om eventuele abonnementen van misbruiker éénzijdig
te beëindigen en om geleden schade te verhalen. Als misbruik kan worden gezien: het delen van wekelijkse updates, rapporten
en aandelenanalyses; het reproduceren van teksten zonder toestemming en/of bronvermelding; en andere handelingen,
eenzijdig te beoordelen door Investforprofit NV.
Noot voor affiliates: Investforprofit heeft een affiliateprogramma dat is gebaseerd op deling in de opbrengsten. Heeft u een
website of nieuwsbrief die raakvlakken heeft met de services die Investforprofit NV biedt en wilt u gebruik maken van ons
affiliateprogramma, neemt u dan contact met ons op via [email protected]
Investforprofit NV kan op zijn beurt eveneens participeren in affiliateprogramma's van anderen. Participatie in dergelijke
programma's zal echter geen invloed hebben op aanbevelingen van producten en services van anderen en zal eveneens geen
invloed hebben op de prijsstelling van onze producten of die van anderen.
Zoals wij in al onze publicaties aangeven is het belangrijk om vooraf zelf informatie in te winnen over bedrijven, producten en
services waarvan u gebruik wilt maken.
© Investforprofit NV
© StockTradingNieuws 2017
9
Download