postgraduaat ouderenzorg

advertisement
postgraduaat
ouderenzorg
MEER INFORMATIE
Peter Burggraeve
campuscoördinator navorming Roeselare
tel. 051 23 23 30
[email protected]
academiejaar 2016-2017
campus Roeselare
Heidi Vanden Eeckhoute
studiegebiedcoördinator navorming
[email protected]
INSCHRIJVEN
www.vives.be/navorming
Bart Hungenaert
tel. 051 23 23 30
[email protected]
VIVES
campus Roeselare
R32 BRUGGE
BRUGGE
N37
EXIT 8
TIELT
DIKSMUIDE
N36
ROESELARE
EXIT 7
IEPER
R32
EXIT 6
N36
IZEGEM
N32 MENEN
campus Roeselare
Gezondheidszorg
Wilgenstraat 32
8800 Roeselare
E403 KORTRIJK
vives.be
Wat
Mensen worden steeds ouder, de
levensverwachting blijft stijgen. De uitdaging
voor de ouderenzorg ligt erin om de
zelfstandigheid van de oudere te bewaren en de
aanwezige mogelijkheden optimaal te benutten.
Kwaliteitsvolle en efficiënte ouderenzorg
betekent naast professionele zorg dus ook
preventief en proactief handelen.
Binnen de complexiteit van de ouderenzorg is
de gespecialiseerde zorgverlener een coach
en een innovator. Hij moet in staat zijn om de
aangeleerde kennis en kunde over te dragen
naar collega’s en andere professionals.
Ouderenzorg is een interdisciplinair en
transmuraal gebeuren. Verschillende actoren
hebben daarbij hun taak. Dit vereist een
deskundigheid van hoog niveau. In de eerste
plaats moet de zorgverlener inzicht hebben in
de gerontologie. Daarnaast is een uitgebreide
kennis van fysiologie en pathologie noodzakelijk
en moet hij ook geschoold zijn op het vlak van
visie, ethiek, psychologie, groepsdynamica, …. Hij
dient te beschikken over allerlei vaardigheden en
attitudes van technische en psychosociale aard.
Met deze gespecialiseerde opleiding biedt VIVES
zorgverleners een degelijk programma aan
Didactische aanpak
Het programma heeft een waarde van 60
studiepunten en omvat 4 modules. Elke
module bestaat uit theorie en stage.
Om de bijzondere beroepstitel
‘verpleegkundige gespecialiseerd in de
geriatrie’ te behalen, moet je de vier modules
volgen. Spreiding van het te volgen traject is
bespreekbaar.
Na het volgen van én geslaagd zijn voor de
vier modules, kan de bijzondere beroepstitel
aangevraagd worden.
Wie niet het volledige programma wenst
te volgen, kan zich inschrijven voor aparte
modules. In dit geval wordt een getuigschrift
(na evaluatie) of attest (zonder evaluatie)
toegekend per gevolgde module.
De evaluatie gebeurt na iedere module via
opdrachten, papers, presentaties, …
om de hierboven geschetste ambities waar te
maken.
Doelgroep
Alle verpleegkundigen die in het bezit zijn
van een bachelor diploma verpleegkunde.
Meer specifiek richt deze opleiding zich naar
verpleegkundigen die de bijzondere beroepstitel
geriatrie willen behalen.
Inhoud
Uren
theorie*
Uren
stage
Totaal
uren
STP
theorie
STP
stage
Totaal
STP
1. De zorgverlener als coach en innovator
150
150
300
9
9
18
2. Zorg voor de ouder in de samenleving
100
100
200
6
6
12
3. Zorg voor de oudere met een geriatrisch profiel
100
100
200
8
8
16
4. Zorg voor de oudere met psychische problemen
100
100
200
7
7
14
Totaal
450
450
900
30
30
60
Module
* De uren theorie bevatten contacturen en afstandonderwijs.
Je kan een overzicht aanvragen met gedetailleerde informatie over de verschillende thema’s die in de modules aan
bod komen.
Datum
Module 1 start op dinsdag 27 september 2016
Module 2 start op dinsdag 14 februari 2017
Module 3 start op dinsdag 4 oktober 2016
Module 4 start op dinsdag 21 februari 2017
De lessen vinden plaats van 9 u. tot 17 u.
Voor alle lesdata zie
www.vives.be/navorming
Kostprijs
Volledig programma: € 1950
(incl. cursusmateriaal en koffie)
Afzonderlijke modules: € 550 voor module 1,
€ 500 voor module 2, 3 of 4 incl. stage
Inschrijving
Je kan tot 10 september inschrijven via
www.vives.be/navorming.
Na je inschrijving krijg je een bevestiging
en een factuur. De factuur geldt als
inschrijvingsbewijs.
Met je inschrijving verklaar je je akkoord
met de inschrijvings-, annulerings- en
betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de
website.
Getuigschrift
Als je slaagt voor 60 studiepunten ontvang
je een getuigschrift van postgraduaat. Wie
afzonderlijke cursusdagen volgt, krijgt een
aanwezigheidsattest.
Annulering
Je kan per e-mail annuleren als je niet
aanwezig kan zijn. [email protected]
De organisatie kan beslissen de opleiding
niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende
inschrijvingen.
Download