Op 5 oktober verzorgt Marja een lezing over `Voeding en

advertisement
De Praktijken4Kids presenteren op zaterdag 5 oktober
van 13.00 tot 17.00 uur een informatiemarkt.
De volgende praktijken verzorgen die dag lezingen en workshops:
Spinsels Weerbaarheid – Rots en Waterprogramma
Mariska Kers is de drijfveer achter deze praktijk. Met het Rots en
Waterprogramma biedt zij een psychofysieke weerbaarheidstraining voor
kinderen van 7 t/m 18 jaar. In dit programma worden kinderen en
jeugdigen zich bewust van hun eigen kracht, kwaliteiten en mogelijkheden
en het vermogen om met anderen samen te spelen, samen te werken en
samen te leven. Kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen
keuzes te maken, omgaan met groepsdruk (Rots), maar ze leren ook hoe
met anderen samen te werken, samen te spelen en samen te leven (Water),
gebaseerd op duidelijke, respectvolle regels. Door sport, spel en oefeningen
worden vaardigheden aangeleerd. Zo ontwikkelen kinderen en jeugdigen
op een plezierige manier zelfkennis, zelfvertrouwen, vertrouwen in een
ander en sociale vaardigheden.
Op 5 oktober verzorgt Mariska een workshop over het Rots en Waterprogramma.
Praktijk Mensenzorg – Voeding en zelfvertrouwen - Breingymnastiek
Marja Kluyver is orthomoleculair geneeskundige en kinesiologe. Vanuit haar
praktijk helpt zij mensen en kinderen om zich via voeding goed te
ontwikkelen. Voeding heeft invloed op de ontwikkeling van het
zenuwstelsel, emotionele ontwikkeling en lichamelijke groei. Het tot je
nemen van de juiste voedingsstoffen is hierbij noodzakelijk. De hersenen
hebben voor hun ontwikkeling specifieke stoffen nodig. Naast de rol die
voeding op onze hersenen heeft, zijn er ook oefeningen die de
samenwerking tussen beide hersenhelften kunnen bevorderen. Een goede
samenwerking bevordert het leren. Breingymnastiek biedt oefeningen om
deze samenwerking te optimaliseren. Deze oefeningen zijn handig om te doen voordat er een taak
verricht moet worden die zowel activiteit van de logisch denken als van het creatieve denken vereist
zoals rekenen en taal.
Op 5 oktober verzorgt Marja een lezing over ‘Voeding en zelfvertrouwen’ en zij geeft een workshop
over Breingymnastiek.
AB & B Specialist – Sociale vaardigheidstrainingen
Ineke Weterings werkt als ambulant hulpverlener binnen gezinnen waar
meerdere stoornissen binnen het autistisch spectrum al dan niet in
combinatie met ADHD aanwezig zijn bij één of meerdere gezinsleden.
Omdat Ineke veel waarde hecht aan een goede communicatie, verzorgt
zij vanuit haar praktijk sociale vaardigheidstrainingen. Ineke behandelt
binnen de trainingen de volgende facetten: omgaan met pesten, ruzies
die steeds terug keren, leren onderhandelen, het leren herkennen en
interpreteren van non-verbale signalen en deze correct leren inzetten,
opvoedingstips en het omgaan met en het geven van kritiek. Op 5
oktober zal Ineke een workshop sociale vaardigheidstraining geven.
Praktijk voor Remedial Teaching Lea Gahrmann – Kids’ Skills, Yoga en Samen bouwen aan
zelfvertrouwen
Lea Gahrmann is remedial teacher in Hazerswoude Dorp. Vanuit haar
praktijk begeleidt zij kinderen en jongeren. Zij werkt met de methode Kid’s
Skills, een oplossingsgerichte methode om kleine en grote problemen met
een kind op te lessen. Er wordt niet aan problemen gewerkt; er wordt
gewerkt aan het leren van andere vaardigheden. Een positieve insteek
dus. De methode is te gebruiken voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Niet
alleen via deze methode probeert Lea met kinderen problemen op te
lossen. Zo verzorgt zij in haar praktijk ook de cursus Samen bouwen aan
zelfvertrouwen en geeft zij lessen jongerenyoga voor het vinden van
innerlijke balans.
Op 5 oktober geeft Lea een lezing over Kids’ Skills en doet zij een workshop jongerenyoga. Ook
verzorgt zij een workshop Samen bouwen aan zelfvertrouwen.
To-Taal, coaching voor hoogsensitieve kinderen en volwassenen
Petra Kessler is orthopedagoog en kunstzinnig therapeute en de
drijvende kracht achter To-Taal. Zij begeleidt kinderen, jongeren en
volwassenen wanneer er zich problemen voordoen in hun
ontwikkeling en heeft zich gespecialiseerd in hoogsensitiviteit of
hooggevoeligheid.
De begeleiding vindt individueel, of in groepsverband plaats. Ook
geeft zij lezingen voor ouders en professionals,
opvoedingsondersteuning en workshops voor docenten in het
basisonderwijs. In de begeleiding maakt zij veelvuldig gebruik van
creatieve middelen, meditatie en visualisatie, energetische
oefeningen en verhalen.
5 oktober verzorgt Petra een lezing over hoogsensitiviteit en een workshop getiteld ‘de ontdekking’,
waarin kinderen van 9 – 12 jaar via een visualisatie-oefening, bijzondere eigenschappen van zichzelf
gaan ontdekken. Ook hun ouders zijn van harte uitgenodigd deel te nemen.
Buro van Oppen| Coaching & Training
Geertruid van Oppen is de eigenaar van Buro van Oppen.
Dit coachings en trainingsburo is specialist op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Hierbij kan je
denken aan het leren aangeven van grenzen, op een gezonde manier opkomen voor jezelf maar ook
het vergroten van je zelfvertrouwen.
Tevens biedt Buro van Oppen teamtrainingen aan op het gebied van
samenwerking en communicatie. Hiervoor maakt Buro van Oppen
gebruik van het zogenoemde Q4 DISC-profiel. Dit instrument brengt
gedrag, communicatiestijl en de persoonlijke kracht van personen in
beeld.
Hierdoor wordt bereikt dat mensen en teams:
 Hun individuele effectiviteit vergroten
 Vanuit motivatie handelen
 Een betere balans realiseren tussen werk en privé
 Hun talenten optimaal leren benutten
 Veranderingen makkelijker accepteren
 Beter als team samenwerken
 Minder verzuimen
 Effectiever leiding geven
Op 5 oktober geeft Geertruid een workshop over 'Grenzen aangeven'. Dit is een workshop voor
ouders.
De Praktijk4Kids
De Praktijk4Kids is de initiatiefnemer van het netwerk De Praktijken4Kids. De Praktijk4Kids is
onderdeel van De Praktijk, een eerstelijns GGZ-praktijk. Ouders en kinderen kunnen bij De
Praktijk4Kids terecht voor diagnostiek en behandeling van leer-, gedrags- en sociaal-emotionele
problemen. Denk hierbij onder andere aan: dyslexie, ADHD, NLD, faalangst en leren leren. Binnen De
Praktijk4Kids is er veel expertise over deze problemen. Belinda Herrewijn is GZ-psychologe en Esther
Monfils is orthopedagoge. Onlangs is een nieuwe vestiging van De Praktijk4Kids geopend in
Vlaardingen door Leonie Verhoeven. Leonie is orthopedagoog.
Op 5 oktober geeft Belinda Herrewijn een lezing over leerproblemen, een lezing over aandachts- en
concentratieproblemen en een lezing over EMDR. Esther Monfils vertelt iets over onderpresteren bij
(hoog) begaafdheid en over de peuterpuberteit. Leonie vertelt op 5 oktober over de behandeling
van dyslexie.
Belinda
Leonie
Esther
Download