Stakeholder Management - Partners for Innovation

advertisement
Stakeholder Management
Betrek interne en externe partijen in hun natuurlijke rol en kracht
Inzicht in belangen, macht en houding van stakeholders is vaak cruciaal voor het slagen van een
project, beleidsplan of marktintroductie. Als de stakeholders op tijd worden geïdentificeerd, kunnen
ze ook op de juiste manier betrokken worden. Stakeholder management is daarom voor elke
organisatie uitermate belangrijk.
Stakeholder management richt zich op het verbreden van het perspectief van de organisatie en het
betrekken van interne en externe partijen in hun natuurlijke rol en kracht. Hiermee wordt
toegevoegde waarde gecreëerd voor de organisatie.
Heldere Werkstructuur
Partners for Innovation verbindt stakeholder management met de strategie van de organisatie.
Hierbij worden vier fasen onderscheiden. Deze benadering biedt een heldere werkstructuur.
Fase
Stakeholder
inventarisatie
Resultaat
Compleet overzicht van alle interne en
externe stakeholders.
Stakeholder
analyse
Inzicht in belangen en kwesties van
stakeholders en hun macht en rol in het
netwerk en de omgeving. Zie figuur
hierboven.
Een plan voor het inrichten en/of
verbeteren van de communicatie met de
stakeholders.
Bouwen aan functionele en langdurige
relaties met belangrijke stakeholders.
Stakeholder
plan
Stakeholder
management
Aanpak
In kaart brengen van relevante partijen,
met hun primaire belangen en
vertegenwoordiging.
Opstellen van stakeholder kwestie matrix
en krachtenanalyse. Risico’s en kansen
worden gewogen en beoordeeld. Zie matrix
hieronder.
Opstellen van stakeholder engagement- en
communicatieplan.
Pro-actief en strategisch uitvoeren
stakeholder management als integraal
onderdeel van de activiteiten van de
organisatie gericht op de kernstrategie.
Ondersteuning in alle Fases
Partners for Innovation heeft de benodigde tools en ervaring om organisaties te ondersteunen bij
het systematisch inrichten van communicatie en coalitievorming met hun stakeholders. Ten eerste
bij het opstarten van de stakeholder processen (inventarisatie, analyse, planning, workshops) en
vervolgens bij de uitvoering van stakeholder management (kwestie-, innovatie- of riskmanagement,
training). Het proces kan zich richten op het gezamenlijk inzetten van actie of meer op het managen
van risico’s en wegnemen van weerstanden.
Referenties
Partners for Innovation heeft ruime ervaring met de uitvoering van stakeholder analyses en
communicatieprocessen bij bedrijven, overheden en andere organisaties. Wij kunnen op aanvraag
referenties verstrekken van voor u relevante eerdere projecten.
Partners for Innovation heeft de regie gevoerd in Europees netwerk MEPSS, waarbinnen
geavanceerde stakeholder- en systeem analyse methodieken zijn ontwikkeld (www.mepss.nl).
Meer weten?
Neem contact op met Cees van Halen (06 54 2524 84 – [email protected]) of
Emiel Hanekamp (06 5154 2539 – [email protected]).
Partners for Innovation
t +31 (0)20 62 00 511
i www.partnersforinnovation.com
Download