Addendum

advertisement
Addendum
bij het Prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
d.d. 28 augustus 2015
Betreft:
I. Wijziging Hoofdstuk 9, ‘Bepaling intrinsieke waarde en koersvorming’, onderdeel 9.3 ‘Koersvorming’ ........................ 2
II. Wijziging Hoofdstuk 11, ‘Gegevens betreffende de rechten van deelneming’, onderdeel 11.1
‘Liquiditeitsmanagement’ ............................................................................................................................... 2
III. Wijziging Hoofdstuk 14, ‘Supplementen’, onderdeel 14.1 ‘Fonds 1: ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds –
Europa’, ‘Kosten’, paragraaf ‘Kosten bij uitgifte en inkoop van aandelen’ ........................................................ 3
IV. Wijziging Hoofdstuk 14, ‘Supplementen’, onderdeel 14.2 ‘Fonds 2: ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds –
Noord-Amerika, ‘Kosten’, paragraaf ‘Kosten bij uitgifte en inkoop van aandelen’ ............................................ 3
V. Wijziging Hoofdstuk 14, ‘Supplementen’, onderdeel 14.3 ‘Fonds 3: ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds –
Pacific’, ‘Kosten’, paragraaf ‘Kosten bij uitgifte en inkoop van aandelen’ ......................................................... 4
VI. Wijziging Hoofdstuk 14, ‘Supplementen’, onderdeel 14.4 ‘Fonds 4: ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds –
Wereld, ‘Kosten’, paragraaf ‘Kosten bij uitgifte en inkoop van aandelen’ ......................................................... 4
Het Prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. is te raadplegen via actiam.nl/fondsbeheer en is kosteloos verkrijgbaar bij
ACTIAM N.V., Postbus 679, 3500 AR te Utrecht
Utrecht,
8 december 2016
I. Wijziging Hoofdstuk 9, ‘Bepaling intrinsieke waarde en koersvorming’,
onderdeel 9.3 ‘Koersvorming’
Ingangsdatum wijziging: 8 december 2016
Op pagina 21 van het prospectus wordt in Hoofdstuk 9, ‘Bepaling intrinsieke waarde en koersvorming’, onderdeel
9.3 ‘Koersvorming’, na het onderdeel ‘Het handelssysteem Euronext Fund Service’, de navolgende passage
opgenomen:
“OVERIGE HANDELSPLATFORMEN
Aandelen van de Fondsen worden, naast de reeds aangegeven mogelijkheid tot verhandeling via Euronext
Amsterdam, tevens verhandeld via beleggingsondernemingen welke een eigen beleggersgiro hanteren. De
aandelen die middels beleggersgiro’s worden verhandeld zijn niet opgenomen in een verzameldepot en/of
girodepot zoals bepaald in de Wet giraal effectenverkeer.
Een verzoek tot uitgifte en inkoop ten aanzien van aandelen welke worden verhandeld via de betreffende
beleggersgiro’s kunnen enkel bij de betreffende beleggingsondernemingen worden ingediend. Deze
beleggingsondernemingen kunnen elk een eigen tijdstip hanteren waarop deze orders uiterlijk dienen te zijn
ontvangen. De reglementen van deze beleggingsondernemingen en beleggersgiro’s vormen geen onderdeel van
de voorwaarden die gelden tussen de Beheerder van de Vennootschap en haar aandeelhouders, als bedoeld in
artikel 4:47 Wft.
Verzoeken tot uitgifte en inkoop ten aanzien van aandelen welke worden verhandeld via de betreffende
beleggersgiro’s worden afgewikkeld tegen de door ACTIAM afgegeven transactieprijs en conform de voornoemde
methodiek zoals deze geldt voor EFS orders. Alle tot 16.00 uur op een Handelsdag ingelegde orders worden, na
acceptatie namens de Vennootschap, uitgevoerd tegen de voor het Fonds berekende transactieprijs, die op de
eerstvolgende Handelsdag vóór 10.00 uur door ACTIAM is vastgesteld. Orders die vanaf 16.00 uur op een
Handelsdag worden ingelegd, worden voor de uitvoering beschouwd als te zijn ingelegd vóór de cut-off time van
de eerstvolgende Handelsdag.
Indien de omstandigheden daartoe volgens ACTIAM noodzaken, kan ACTIAM een order in het belang van de
Vennootschap en haar aandeelhouders weigeren.”
II. Wijziging Hoofdstuk 11, ‘Gegevens betreffende de rechten van
deelneming’, onderdeel 11.1 ‘Liquiditeitsmanagement’
Ingangsdatum wijziging: 8 december 2016
Op pagina 25 van het prospectus is thans in Hoofdstuk 11, ‘Gegevens betreffende de rechten van deelneming’,
onderdeel 11.1 ‘Liquiditeitsmanagement’ de navolgende passage opgenomen:
“De Fondsen zijn ieder afzonderlijk toegelaten tot Euronext Amsterdam. Aandelen in de betreffende Fondsen
kunnen in beginsel iedere Handelsdag worden verhandeld, tenzij een significante effectenbeurs voor een
beleggingsinstelling waarin een Fonds belegt, op die dag gesloten is. ACTIAM publiceert die dagen waarop geen
handel in een Fonds plaats kan vinden voor ieder kalenderjaar via http://www.actiam.nl/fondsbeheer .”
De paragraaf zal in zijn geheel worden vervangen door het onderstaande:
“Aandelen in de betreffende Fondsen kunnen in beginsel iedere Handelsdag worden verhandeld, tenzij een
significante effectenbeurs voor een beleggingsinstelling waarin een Fonds belegt, op die dag gesloten is. ACTIAM
2
publiceert die dagen waarop geen handel in een Fonds plaats kan vinden voor ieder kalenderjaar via
http://www.actiam.nl/fondsbeheer .”
III. Wijziging Hoofdstuk 14, ‘Supplementen’, onderdeel 14.1 ‘Fonds 1: ACTIAM
Verantwoord Index Aandelenfonds – Europa’, ‘Kosten’, paragraaf ‘Kosten bij
uitgifte en inkoop van aandelen’
Ingangsdatum wijziging: 1 september 2016
Op pagina 35 van het prospectus is thans in hoofdstuk 14, ‘Supplementen’, bij onderdeel 14.1 ‘Fonds 1: ACTIAM
Verantwoord Index Aandelenfonds – Europa’, onderdeel ‘Kosten’, paragraaf ‘Kosten bij uitgifte en inkoop van
aandelen’ de navolgende passage opgenomen:
“De kosten bij uitgifte van aandelen en de kosten bij inkoop van aandelen worden via opslagen, respectievelijk
afslagen van de intrinsieke waarde, in de afgifteprijs, respectievelijk inkoopprijs van een aandeel van ACTIAM
Verantwoord Index Aandelenfonds – Europa verwerkt. De hoogte van de opslag bedraagt 0,27% en de hoogte van
de afslag bedraagt 0,075%. De weergegeven op- en afslagen komen geheel ten goede van ACTIAM Verantwoord
Index Aandelenfonds – Europa.”
De paragraaf zal in zijn geheel worden vervangen door het onderstaande:
“De kosten bij uitgifte van aandelen en de kosten bij inkoop van aandelen worden via opslagen, respectievelijk
afslagen van de intrinsieke waarde, in de afgifteprijs, respectievelijk inkoopprijs van een aandeel van ACTIAM
Verantwoord Index Aandelenfonds – Europa verwerkt. De hoogte van de opslag bedraagt 0,25% en de hoogte van
de afslag bedraagt 0,07%. De weergegeven op- en afslagen komen geheel ten goede van ACTIAM Verantwoord
Index Aandelenfonds – Europa.”
IV. Wijziging Hoofdstuk 14, ‘Supplementen’, onderdeel 14.2 ‘Fonds 2: ACTIAM
Verantwoord Index Aandelenfonds – Noord-Amerika, ‘Kosten’, paragraaf
‘Kosten bij uitgifte en inkoop van aandelen’
Ingangsdatum wijziging: 1 september 2016
Op pagina 39 van het prospectus is thans in hoofdstuk 14, ‘Supplementen’, bij onderdeel 14.2 ‘Fonds 2: ACTIAM
Verantwoord Index Aandelenfonds – Noord-Amerika’, onderdeel ‘Kosten’, paragraaf ‘Kosten bij uitgifte en inkoop
van aandelen’ de navolgende passage opgenomen:
“De kosten bij uitgifte van aandelen en de kosten bij inkoop van aandelen worden via opslagen, respectievelijk
afslagen van de intrinsieke waarde, in de afgifteprijs, respectievelijk inkoopprijs van een aandeel van ACTIAM
Verantwoord Index Aandelenfonds – Noord-Amerika verwerkt. De hoogte van de op- en afslag is 0,095%. De
weergegeven op- en afslagen komen geheel ten goede van ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds – NoordAmerika.”
De paragraaf zal in zijn geheel worden vervangen door het onderstaande:
“De kosten bij uitgifte van aandelen en de kosten bij inkoop van aandelen worden via opslagen, respectievelijk
afslagen van de intrinsieke waarde, in de afgifteprijs, respectievelijk inkoopprijs van een aandeel van ACTIAM
Verantwoord Index Aandelenfonds – Noord-Amerika verwerkt. De hoogte van de op- en afslag is 0,06%. De
3
weergegeven op- en afslagen komen geheel ten goede van ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds – NoordAmerika.”
V. Wijziging Hoofdstuk 14, ‘Supplementen’, onderdeel 14.3 ‘Fonds 3: ACTIAM
Verantwoord Index Aandelenfonds – Pacific’, ‘Kosten’, paragraaf ‘Kosten bij
uitgifte en inkoop van aandelen’
Ingangsdatum wijziging: 1 september 2016
Op pagina 42 van het prospectus is thans in hoofdstuk 14, ‘Supplementen’, bij onderdeel 14.3 ‘Fonds 3: ACTIAM
Verantwoord Index Aandelenfonds – Pacific, onderdeel ‘Kosten’, paragraaf ‘Kosten bij uitgifte en inkoop van
aandelen’ de navolgende passage opgenomen:
“De kosten bij uitgifte van aandelen en de kosten bij inkoop van aandelen worden via opslagen, respectievelijk
afslagen van de intrinsieke waarde, in de afgifteprijs, respectievelijk inkoopprijs van een aandeel van ACTIAM
Verantwoord Index Aandelenfonds – Pacific verwerkt. De hoogte van de op- en afslag is 0,14%. De weergegeven
op- en afslagen komen geheel ten goede van ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds – Pacific.”
De paragraaf zal in zijn geheel worden vervangen door het onderstaande:
“De kosten bij uitgifte van aandelen en de kosten bij inkoop van aandelen worden via opslagen, respectievelijk
afslagen van de intrinsieke waarde, in de afgifteprijs, respectievelijk inkoopprijs van een aandeel van ACTIAM
Verantwoord Index Aandelenfonds – Pacific verwerkt. De hoogte van de op- en afslag is 0,10%. De weergegeven
op- en afslagen komen geheel ten goede van ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds – Pacific.”
VI. Wijziging Hoofdstuk 14, ‘Supplementen’, onderdeel 14.4 ‘Fonds 4: ACTIAM
Verantwoord Index Aandelenfonds – Wereld, ‘Kosten’, paragraaf ‘Kosten bij
uitgifte en inkoop van aandelen’
Ingangsdatum wijziging: 1 september 2016
Op pagina 45 van het prospectus is thans in hoofdstuk 14, ‘Supplementen’, bij onderdeel 14.4 ‘Fonds 4: ACTIAM
Verantwoord Index Aandelenfonds – Wereld, onderdeel ‘Kosten’, paragraaf ‘Kosten bij uitgifte en inkoop van
aandelen’ de navolgende passage opgenomen:
“De kosten bij uitgifte van aandelen en de kosten bij inkoop van aandelen worden via opslagen, respectievelijk
afslagen van de intrinsieke waarde, in de afgifteprijs, respectievelijk inkoopprijs van een aandeel van ACTIAM
Verantwoord Index Aandelenfonds – Wereld verwerkt. De hoogte van de opslag bedraagt 0,15% en de hoogte van
de afslag bedraagt 0,10%. De weergegeven op- en afslagen komen geheel ten goede van ACTIAM Verantwoord
Index Aandelenfonds – Wereld.”
De paragraaf zal in zijn geheel worden vervangen door het onderstaande:
“De kosten bij uitgifte van aandelen en de kosten bij inkoop van aandelen worden via opslagen, respectievelijk
afslagen van de intrinsieke waarde, in de afgifteprijs, respectievelijk inkoopprijs van een aandeel van ACTIAM
Verantwoord Index Aandelenfonds – Europa verwerkt. De hoogte van de opslag bedraagt 0,10% en de hoogte van
de afslag bedraagt 0,075%. De weergegeven op- en afslagen komen geheel ten goede van ACTIAM Verantwoord
Index Aandelenfonds – Europa.”
4
Download