Als de bommen vallen…

advertisement
Speurtocht Hoofdstuk 4
Nederland bezet
Les 1:
Als de bommen vallen…
Wat ga je allemaal leren ?
•
•
Door de honger en de kou blijf je
de hele dag in bed
Alle joodse mensen moeten een ster
op hun kleren dragen.
•
Alleen met voedselbonnen kun je
eten kopen.
•
Op 4 mei herdenken we de doden
In deze les ga je leren….
… dat Rotterdam wordt
gebombardeerd door Duitse
vliegtuigen. Veel mensen
gaan dood en veel huizen
worden verwoest.
Waarom moet Maarten
naar zijn vriend Wim?
Voordat je gaat lezen
Kijk even goed naar deze begrippen.
•
de bezetting:
•
het bombardement:
•
•
•
De capitulatie:
De inval:
Het hakenkruis:
komt van het werkwoorden bezetten. Bezetten
betekend innemen
Komt uit het Frans. Een bombarde was een kanon
waarmee kogels over een grote afstand konden
worden geschoten. We gebruiken het woord
‘bombardement’ nu als er vliegtuigen bommen laten
vallen.
Als je capituleert geef je je over.
Een leger kan een land binnenvallen.
Vragen na het verhaal
•
•
•
•
•
Waarom rent Maarten naar zijn vriend Wim?
Wie vielen Nederland binnen?
Waarmee werd Rotterdam gebombardeerd?
Waardoor raakte Maarten gewond?
Door wie werd Maarten gered?
Rotterdam wordt gebombardeerd
Maak nu de vragen in je schrift op bladzijde 26
Doe je best!
Download