vertaling-website

advertisement
Clean Air is a human right / schone lucht is een mensenrecht
Take a breath / haal adem
Ademhalen is essentieel voor het leven. Het is het eerste wat we doen als we worden geboren. Het is
een instinct en natuurlijk verwachten we dat de lucht schoon is, maar twijfelen niet instinctief aan de
kwaliteit van de lucht die we inademen. Echter, in de afgelopen jaren is de wetenschap en
wereldwijde media steeds vaker gaan rapporteren over het verband tussen de gezondheid van de
mens en slechte luchtkwaliteit.
Veel nationale instanties en organisaties zijn wereldwijd bezig met het aanpakken van dit probleem.
Als de gezondheid en economische gevolgen steeds duidelijker worden en zullen steeds meer
groeperingen zich inspannen om bewustzijn te verhogen en nieuwe normen te ontwikkelen. Het is
onze verantwoordelijkheid om deze initiatieven om gezond adem te halen te ondersteunen. Onze
missie met de “take a breath” campagne is om informatie te delen, interesse te wekken en iedereen
bewuster te maken van zowel binnen- als buitenlucht.
Dus… haal diep adem… take a breath en duik in de wereld van “Air Quality” oftewel Luchtkwaliteit.
FAQ
Diepgaande maar begrijpelijke antwoorden op interessante vragen.
Fact Sheet
Feiten over luchtverontreiniging en de effecten op ons en onze bedrijven.
Luchtvervuiling
Gezondheidsorganisaties over de hele wereld berichten dat de luchtvervuiling en in het bijzonder
PM1 een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de mens is.
Haal adem
Deze video laat je nadenken en legt de aandacht op schone lucht als een mensenrecht.
We ademen tot 15 kg lucht / dag
De mens eet 1 kg voedsel per dag, drinkt 2 kg vloeistoffen en ademt tot 15kg lucht per dag. We
maken ons zorgen over het voedsel dat we eten en het water dat we drinken, maar zelden kijken we
naar de lucht die we inademen.
Test en leer
Wat weet jij over luchtvervuiling?
FAQ
Wat zijn de meest voorkomende vragen over PM1 en de ISO16890 norm?
Wat is PM1 en welke effecten heeft PM1 op ons lichaam?
Lees meer over de manier waarop de PM1 deeltjes invloed hebben en wat de nieuwe ISO16890
norm betekent.
Video’s
Kijk eens naar de video selectie voor meer informatie over PM1 deeltjes en de ISO16890 norm.
Lees en volg ons
Blogs en nieuws
Blijf op de hoogte over de ISO16890-norm en wereldwijde luchtvervuiling.
Take a breath – Video
Momenteel heeft iedereen het over luchtvervuiling!
We ademen om de vier seconden, 22.000 keer adem per dag.
We ademen meer dan 50 miljard deeltjes in bij elke ademhaling.
Gezondheidsorganisaties over de hele wereld waarschuwen dat de luchtvervuiling en in bijzonder
PM1 deeltjes een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de mens vormen.
Ter ondersteuning hiervan, lanceert Camfil een grote global campagne genaamd "Take a breath".
Bekijk de video en neem deel aan deze reis van Camfil’s gevecht voor schone lucht als een
mensenrecht.
Een bericht van Camfil’s CEO
Mijn naam is Magnus Yngen en ik ben CEO van Camfil.
Wij bij Camfil zijn ons ervan bewust dat de wereld grote problemen met luchtverontreiniging heeft
en dat het tijd zal kosten om dit aan te pakken. Maar Camfil wil nú handelen om iedereen bewuster
te maken en schone lucht een mensenrecht te laten worden.
Daarom zijn we een campagne onder de naam "Take a Breath" begonnen. Camfil zal dé wereldwijde
nummer één zijn als het om schonere, veiligere lucht en bescherming tegen PM1 gaat.
Ik nodig u uit om mijn video te bekijken, haal diep adem en ga mee op reis!
Royal College of Physicians
(Koninklijk college van artsen in de UK)
Elk jaar telt het Verenigd Koninkrijk ongeveer 40.000 sterfgevallen die te wijten zijn aan de
blootstelling aan luchtvervuiling buitenshuis, maar er wordt steeds vaker een verband gelegd met
verontreinigende stoffen binnenshuis.
Luchtverontreiniging speelt een rol in veel van de belangrijkste gezondheidsproblemen van deze tijd,
en wordt gelinkt aan kanker, astma, beroertes, en hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas en
dementie.
Noch de concentratiegrenzen die overheid heeft ingesteld, noch de richtlijnen voor de luchtkwaliteit
van de World Health Organization, definiëren de niveaus van blootstelling die volledig veilig zijn voor
de gehele bevolking.
Wanneer onze patiënten worden blootgesteld aan zo’n duidelijke en vermijdbare oorzaak van
sterfte, ziekte en arbeidsongeschiktheid, is het onze plicht als arts om dit kenbaar te maken.
Effecten gedurende een mensenleven
De schade veroorzaakt door luchtvervuiling heeft gevolgen gedurende het hele leven van een mens;
vanaf de eerste weken van een baby in de baarmoeder tot de jaren van hogere leeftijd.
Zwangerschap, babyjaren en vroege kinderjaren zijn bijzonder kwetsbare periodes omdat het jonge
lichaam groeit en zich snel ontwikkelt. We weten dat het hart, de hersenen, de hormonale systemen
en immuniteit allemaal kunnen worden geschaad door luchtvervuiling. Onderzoek begint te wijzen
op effecten op de groei, intelligentie en de ontwikkeling van de hersenen en coördinatie. Schade aan
baby's en kinderen zal een impact hebben die duurt tot ver in de toekomst. Om dezelfde reden zal
elke luchtkwaliteitsverbetering die we nu maken langdurige voordelen opleveren.
Ouderen en volwassenen met chronische aandoeningen zijn ook kwetsbaarder voor de effecten van
luchtverontreiniging. Verbetering van de luchtkwaliteit zal hen helpen om onafhankelijk en gezond te
blijven, waardoor ze niet alleen zelf profiteren, maar ook de druk op onze nationale zorgstelsels en
sociale diensten zal afnemen.
De meest kwetsbaren lopen het meeste risico
Luchtverontreiniging is schadelijk voor iedereen. Echter, sommige mensen lijden meer dan anderen,
omdat ze:



wonen in achtergestelde gebieden, met vaak hogere niveaus van luchtverontreiniging
wonen, gaan naar school of werken in de buurt van drukke wegen
kwetsbaarder zijn vanwege hun leeftijd of andere bestaande medische aandoeningen.
Sommige chemicaliën in luchtverontreiniging kunnen worden gelinkt aan de ontwikkeling van
obesitas. Het kan een vicieuze cirkel te zijn, want we weten ook dat zwaardere mensen gevoeliger
zijn voor luchtverontreiniging. Deze kwetsbaarheden worden verhoogd onder degenen die in de
meest achtergestelde gebieden leven. Dit is te wijten aan slechte huisvesting en de kwaliteit van de
binnenlucht, de stress van het leven met een laag inkomen en beperkte toegang tot gezonde voeding
en/of groene ruimten. Verhuizen uit een gebied van ernstige luchtvervuiling buitenshuis kan
onbetaalbaar zijn voor de lokale bewoners. Sommige mensen willen hun huizen niet verlaten - en het
zou ook niet nodig hoeven zijn.
Kosten van luchtvervuiling
De jaarlijkse sterftebelasting in het Verenigd Koninkrijk tegen blootstelling aan luchtvervuiling buiten
staat gelijk aan ongeveer 40.000 sterfgevallen. Hieraan kunnen verdere effecten van blootstelling
aan verontreinigende stoffen in de binnenlucht, zoals radon en meeroken worden toegevoegd. De
gezondheidsproblemen ten gevolge van blootstelling aan luchtverontreiniging hebben ook hoge
kosten voor de maatschappij en het bedrijfsleven, onze gezondheidszorg en mensen die lijden aan de
ziekte en vroegtijdige dood. In het Verenigd Koninkrijk, kunnen deze kosten oplopen tot meer dan £
20 miljard per jaar.
Kwetsbare mensen zijn gevangenen van luchtvervuiling, omdat ze meer binnen blijven en hun
activiteiten beperken wanneer de vervuiling hoog is. Dit is niet alleen onrechtvaardig, maar
verzwaart de lasten en kosten voor deze personen zelf en de gemeenschap door verzuim van werk
en school, meer gezondheidsproblemen als gevolg van gebrek aan lichaamsbeweging en sociaal
isolement.
Het nemen van maatregelen zullen pijn, lijden en eisen aan de nationale gezondheidszorg
verminderen, terwijl mensen weer aan het werk gaan, weer leren en een actief leven hebben. De
waarde van deze voordelen is vele malen groter dan de kosten voor de vermindering van de uitstoot.
Luchtvervuiling en klimaatverandering
luchtvervuiling speelt een belangrijke rol in het proces van klimaatverandering, die ons voedsel-,
lucht- en watervoorzieningen in gevaar brengt en vormt een grote bedreiging voor onze gezondheid.
Verschillende verontreinigende stoffen die deze milieuschade veroorzaken, zijn ook giftig voor ons
lichaam. Daarom zijn veel van de veranderingen die de luchtvervuiling zou doen afnemen om onze
gezondheid te beschermen - vooral efficiënter gebruik van energie en het verbranden van minder
fossiele brandstoffen en olie - ook onze planeet veel minder laten opwarmen.
Dit artikel is gepubliceerd met toestemming van de Royal College of Physicians in Londen.
Download