Het huwelijkscontract - Vlaams Artsensyndicaat

advertisement
Het huwelijkscontract:
een (on)bewuste stap in uw successieplanning
Spreker:
Cindy Dhondt
I. SITUERING
▪
Huwelijksrecht primeert op erfrecht
▪
Huwelijkscontract: wanneer? waarom?
II. WETTELIJK STELSEL
▪
Tip 1:
zorg voor uw langstlevende echtgenoot
▪
Tip 2:
weet wat u nalaat en aan wie
III. SCHEIDING VAN GOEDEREN
▪
Tip 3:
geef (financiële) zekerheid aan uw thuiswerkende
echtgenoot
▪
Tip 4:
bescherm uw langstlevende echtgenoot tegen de
overige erfgenamen

Tip 5:
wijzigt uw vermogen, herbekijk dan uw
huwelijkscontract
SITUERING
Huwelijksrecht primeert op erfrecht
-
eerst vindt huwelijkscontract uitwerking
daarna worden erfrechtelijke regels toegepast
-
kinderen worden niet onterfd door
huwelijkscontract
hun erfrechten worden enkel uitgesteld
-
bij het huwelijkscontract dient geen rekening
gehouden met het “beschikbaar deel”
Huwelijkscontract: wanneer? waarom?
Tijdstip
- bij aanvang van het huwelijk
- gedurende het huwelijk: afsluiten of wijzigen
Beweegredenen
- familiefortuin veilig stellen tegen echtscheiding
- bescherming tegen schuldeisersrisico
- bescherming tegen echtscheidingsrisico
etc.
Huwelijkscontract: wanneer? waarom?
Misverstanden over gemeenschap van goederen
- geen huwelijkscontract nodig
- enkel voor niet-kapitaalkrachtige mensen
- opportuun voor thuiswerkende echtgenoot
Misverstanden over scheiding van goederen
- een huwelijkscontract nodig voor “eigen” karakter
- een must voor kapitaalkrachtige mensen
- nefast voor thuiswerkende echtgenoot
WETTELIJK STELSEL
Tip 1:
zorg voor uw langstlevende echtgenoot
Jan en Els zijn 20 jaar gehuwd onder het wettelijk stelsel,
zonder huwelijkscontract.
Zij hebben samen twee kinderen.
Jan heeft zijn hele leven lang gewerkt. Els heeft gekozen
voor een part-time job om nog voldoende tijd te hebben
voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen.
Jan en Els hebben samen hard gewerkt om hun vermogen op
te bouwen en willen hier optimaal van genieten.
Zij willen elkaar de zekerheid geven dat dit ook nog zal
kunnen wanneer één van hen komt te overlijden.
Tip 1:
zorg voor uw langstlevende echtgenoot
-
doelstelling:
wat de echtgenoten samen hebben opgebouwd
tijdens het huwelijk, moet aan de LLE toekomen
-
oplossing:
huwelijkscontract met
a) verblijvingsbeding
b) keuzebeding
c) sterfbedconstructie
Tip 1:
zorg voor uw langstlevende echtgenoot
Verblijvingsbeding:
- “Langst leeft, al heeft” / “Langst leeft, erft al”
- het volledige gemeenschapsvermogen komt in volle
eigendom toe aan de LLE
- voordeel: de LLE kan beschikken over het volledige
gemeenschapsvermogen
- nadeel: enkel mbt gemeenschapsvermogen
- nadeel: fiscaal dubbel belast
(bij + eerste echtgenoot én bij + LLE)
- nadeel: de LLE kan beschikbaar deel toekennen aan
derden
Tip 1:
zorg voor uw langstlevende echtgenoot
Keuzebeding:
- bij + eerste echtgenoot heeft de LLE de keuze om:
(i) het volledige gemeenschapsvermogen in volle eigendom
te verwerven
(ii) enkel de roerende goederen van het
gemeenschapsvermogen in volle eigendom te verwerven
(iii) enkel de onroerende goederen van het
gemeenschapsvermogen in volle eigendom te verwerven
(iv) niks van het gemeenschapsvermogen in volle eigendom
te verwerven
- successieplanning à la carte door LLE, want enkel fiscaal
dubbel belast op vermogen dat LLE naar zich toe trekt
Tip 1:
zorg voor uw langstlevende echtgenoot
Sterfbedconstructie:
- één van de echtgenoten wordt aangeduid als begunstigde en
verwerft bij ontbinding van huwelijk het volledige
gemeenschapsvermogen
- ≠ met verblijvingsbeding: geen successierechten!
- nadeel: bij ontbinding van huwelijk, dus ook bij
echtscheiding
- nadeel: wanneer de begunstigde eerst komt te overlijden,
betaalt de LLE successierechten op het volledige
gemeenschapsvermogen
- dus: enkel “op het sterfbed” toe te passen
Tip 2: weet wat u nalaat en aan wie
Bert en Anne zijn 5 jaar gehuwd onder het wettelijk stelsel.
Weliswaar met een huwelijkscontract (keuzebeding), want Bert
en Anne willen dat de langstlevende niets te kort komt later.
Bert erft van zijn suikertante een stuk bouwgrond in de Vlaamse
Ardennen met prachtig uitzicht op het glooiende landschap. Bert
en Anne zijn in de wolken want zij dromen al lang van een eigen
huisje “op den buiten”. Voor het bouwen van “hun” woning gaan
zij samen een lening aan.
Huisje, tuintje, twee kindjes … Samen genieten, maar ook alleen
wanneer één van hen komt te overlijden. Want daarvoor hebben
zij een goed huwelijkscontract afgesloten.
Althans, dat denken Bert en Anne …
Tip 2: weet wat u nalaat en aan wie
-
doelstelling:
Bert en Anne willen dat “hun” vermogen volledig
toekomt aan de langstlevende, vandaar het
keuzebeding in hun huwelijkscontract
-
probleem: de bouwgrond (erfenis) en de woning
(recht van natrekking) behoren tot het eigen
vermogen van Bert
→ geen gemeenschapsvermogen, dus geen
toepassing van het keuzebeding
Tip 2: weet wat u nalaat en aan wie
-
oplossing:
huwelijkscontract met inbreng in huwgemeenschap
→ een eigen goed wordt gemeenschappelijk goed
→ kan gecombineerd worden met een recht van
terugname (echtscheidingsrisico)
SCHEIDING VAN GOEDEREN
Tip 3: geef (financiële) zekerheid aan uw
thuiswerkende echtgenoot
Cedric en Aurelie zijn gehuwd met zuivere scheiding
van goederen.
Aangezien Cedric meer dan voldoende verdient om in
hun levensstandaard te voorzien, besluiten Cedric en
Aurelie dat Aurelie niet langer hoeft te gaan werken en
zich kan concentreren op het huishouden.
Aurelie wil evenwel (financiële) zekerheid, want wie
weet wat de toekomst brengt.
Tip 3: geef (financiële) zekerheid aan uw
thuiswerkende echtgenoot
-
doelstelling:
Aurelie wil zekerheid dat zij niet met lege handen
achterblijft wanneer het tot een echtscheiding en/of
overlijden van Cedric zou komen
-
probleem:
Aurelie heeft geen eigen beroepsinkomsten
Tip 3: geef (financiële) zekerheid aan uw
thuiswerkende echtgenoot
-
oplossing:
huwelijkscontract met verrekeningsbeding
→ verrekening tussen de echtgenoten ingeval van
echtscheiding en/of van overlijden
(bepalen welke goederen in aanmerking komen
en welke de verdeelsleutel zal zijn)
→ statuut van de goederen wijzigt niet
(eigen goederen blijven eigen)
→ geen successierechten op de huwelijkse aanwinsten en
op de helft van de inbreng (eigen goederen) door de
overleden echtgenoot
Tip 4: bescherm uw langstlevende
echtgenoot tegen de overige erfgenamen
Thomas en Stephanie zijn gehuwd met zuivere scheiding
van goederen. Hun ouders wilden dit zo. Thomas had
immers een woning gekregen van zijn ouders, terwijl de
ouders van Stephanie de ganse inrichting van deze
gezinswoning, waaronder een paar waardevolle
antiekstukken, bekostigd hadden.
Alles netjes op papier.
Samen hebben Thomas en Stephanie twee kinderen.
Thomas wil ervoor zorgen dat na zijn overlijden de woning
volledig aan Stephanie toekomt, zodat zij deze desgevallend
kan verkopen zonder dat de kinderen moeilijk kunnen doen.
Tip 4: bescherm uw langstlevende
echtgenoot tegen de overige erfgenamen
-
doelstelling:
Thomas en Stephanie willen dat de langstlevende
echtgenoot over de gezinswoning (eigen goed van
Thomas) én over de huisraad (eigen goederen van
Stephanie) kan beschikken, d.w.z. verkopen en
beslissen wat te doen met de opbrengst
-
probleem:
LLE heeft enkel het vruchtgebruik op de eigen
goederen van de overleden echtgenoot
Tip 4: bescherm uw langstlevende
echtgenoot tegen de overige erfgenamen
-
testament en schenking: geen oplossing
→ is herroepbaar
→ beschikbaar deel kinderen moet gerespecteerd
worden
→ kinderen kunnen inkorting vorderen
Tip 4: bescherm uw langstlevende
echtgenoot tegen de overige erfgenamen
-
oplossing:
huwelijkscontract met toegevoegd intern gemeenschappelijk
vermogen (TIGV)
→ creatie van een gemeenschappelijk vermogen binnen het
stelsel van scheiding van goederen
→ voordeel: differentiatie mogelijk tussen echtscheiding en
overlijden
(i) bij echtscheiding: gelijke verdeling of recht van
terugname
(ii) bij overlijden: keuzebeding (onder last)
Tip 5: wijzigt uw vermogen, herbekijk uw
huwelijkscontract
Jan en Els zijn 20 jaar gehuwd onder het wettelijk stelsel,
met een huwelijkscontract (keuzebeding voor de LLE).
Zij hebben samen twee kinderen.
Jan heeft zijn hele leven lang gewerkt. Els heeft gekozen
voor een part-time job om nog voldoende tijd te hebben
voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen.
Plots komt de suikertante van Jan te overlijden en erft Jan
een riante villa.
Jan en Els besluiten om hun eigen bescheiden woning te
verkopen en gaan in de villa wonen.
Tip 5: wijzigt uw vermogen, herbekijk uw
huwelijkscontract
-
doelstelling:
Jan wil dat de villa, net zoals het gemeenschappelijk
opgebouwde vermogen, na zijn overlijden toekomt
aan Els
-
oplossing:
in het huwelijkscontract met keuzebeding tevens
een inbreng van de villa in de huwgemeenschap
voorzien
Vragen?
Alaska Antwerpen – Waasland
Jan Van Gentstraat 1 b 401
2000 ANTWERPEN
T. + 32 (0)3 454 30 00
E.
Zwaarveld 41 d
9220 HAMME
T. +32 (0)52 47 82 41
[email protected]
W.
www.alaska-group.eu
Download