acMailkrant nr.41 van 15-03-2014

advertisement
Mailkrant
Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen
Secretariaat : Lindelei 30,
Permanentie : p/a De Loodsen, Sint-Jacobsmarkt 43,
tel. 0472.172892
e-mailadres : [email protected]
2531 Vremde
2000 Antwerpen
elke woensdag van 14 tot 17 uur
(hier kan ook de mailkrant besteld worden met actueel nieuws)
site: www.acjcb.be
_______________________________________________________________________________________________
Mail van 15 maart 2014
_______________________________________________________________________________________________
Wij signaleren graag aan hen die de gedrukte versie van de Berichten van de ACJCB niet per post krijgen dat
de laatste uitgave 92 via onze site kan gelezen worden. In de Berichten 92 een overzicht van de
Nederlandse vertalingen van de werken van Heschel, weer een aantal mededelingen en aanduidingen van
materiaal, en een artikel over Rabbi Chanina ben Dossa.
__________________________________
Van de TV-reeks THE STORY OF THE JEWS kregen we ondertussen een aantal zeer positieve reactie.
Daarom de data van de volgende delen nog eens: deel 4 op 23 maart en deel 5 op 6 april, altijd om 14.00
uur op Nl 2.
__________________________________
Van KMS geven we graag de volgende mail door :
ZIN-VOLLE FEESTEN
KMS lanceert het eerste, vernieuwende én baanbrekende wenskaartenpakket voor de superdiverse
samenleving
KMS (Kerkwerk Multicultureel Samenleven) lanceerde in Leuven, een vernieuwende publicatie voor onze
superdiverse samenleving: het wenskaartenpakket ‘ZIN-VOLLE FEESTEN’. Voor het eerst worden negen
religieuze en levensbeschouwelijke wenskaarten in één pakket samen uitgegeven. Wie er eentje koopt is
niet alleen eigenaar van verfrissend getekende wenskaarten die negen feesten ver-beeld-en. Je wordt ook
aangezet ze effectief te sturen aan bekende en onbekende ‘andere’ feestvierders in de buurt, op het werk,
in scholen en bedrijven. Alleen al de vraag: wie ken ik in mijn omgeving met een andere levensbeschouwing
of religie dan de mijne? zet je creatief in beweging. Het pakket biedt een ruime keuze om wensen te sturen:
één voor het joods Nieuwjaar, het islamitisch offerfeest, Kerstmis en Pasen van katholieken, protestanten
en orthodoxen, Boeddhadag, Id Al-Fitr (feest van het einde van de ramadan), bahá’í nieuwjaar, het feest
van het vrijzinnig humanisme en het hindoe of sikh Diwali of lichtjesfeest.
De ontwerpen van de kaarten werden exclusief voor KMS getekend door illustrator Pieter Van Eenoge. In
de negen prachtige tekeningen legt hij een sterke band tussen de verschillende feestdagen. Over het
werken aan deze publicatie zei Van Eenoge tijdens de lancering: Ik ben heel dankbaar voor deze mooie
opdracht. De tafel werd het basiselement voor mijn tekeningen. Ze komt in elk feest terug als plek van
delen en ontmoeten. Prof. Stefaan Top (KULeuven – Letteren) benadrukte eerder al dat wenskaarten al
sinds de 19de eeuw een gebruik werden. Eerst als visitekaartjes trouwens, dus om ‘een relatie’ uit te
bouwen. Een geanimeerd tafelgesprek met levensbeschouwelijk diverse burgers bracht aan het licht dat
dit wenskaartenpakket aanzet tot creatief zoeken naar momenten van relatieopbouw. ‘De kaarten zijn niet
alleen schitterend, maar ook vrij van clichés’, zei één van de deelnemers. ‘Ze laten me toe om vrijmoediger
in gesprek te gaan over wat mij drijft, spirit geeft’.
ZIN-VOLLE FEESTEN werd getekend door Pieter Van Eenoge | Grafisch ontwerp: ‘De Barbaren’ |
Tekstredactie en productie: Johan Vrints (KMS).
ZIN-VOLLE FEESTEN kost als wenskaartenpakket 6 € (exclusief verzendingskosten). Elk kaart kan ook
afzonderlijk besteld worden op een gewenst aantal. Ze kosten dan 0,60 €/stuk (exclusief
verzendingskosten).
ZIN-VOLLE FEESTEN kan je bestellen langs [email protected]<mailto:[email protected]> of
02/5021128. Voor foto’s, zie hun webste : http://www.kms.be/?menu_id=2&nws_id=143
__________________________________
Graag nodigt het Instituut voor Joodse Studies van de Universiteit Antwerpen
uit op de internationale conferentie van
DISABILITY IN JEWISH THOUGHT AND CULTURE
31 maart – 2 april 2014
Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
Openingslezing: Rabbijn Dr. Tzvi Marx (Stichting Pardes)
Judaism and “Moom” [blemish, impairment, disability, handicap, etc.]
Maandag 31 maart om 20.00 uur
This conference will explore Jewish contributions to disability and disability culture. It will
investigate how Jewish law and narrative relate to contemporary medical and sociocultural models
of disability.
Special attention will be given to classical biblical and other religious sources, and more
contemporary cultural and scientific contexts.
Conferentie i.s.m. Tikvatenoe en met de steun van Institutum Iudaicum en Universiteit &
Samenleving (Universiteit Antwerpen).
Conferentie in het Engels. Deelname gratis. Inschrijven verplicht, klik hier. Programma online. Site:
www.uantwerpen.be/ijs.Facebook: www.facebook.com/instituteofjewishstudies
Nog even doorgeven dat de spreker Rabbijn Dr. Tzvi Marx een vaste spreker is bij de theologische
conferenties van de ACJCB. Tzvi Marx (1942) is geboren in Frankrijk en opgegroeid in New York City waar hij
rabbijn werd bij het Yeshiva University. Daarna verhuisde hij naar Israël waar hij directeur onderwijs was
van het Shalom Hartman Institute. Hij kwam in 1996 naar Nederland waar hij zich als een wereldburger
voelt, met twee paspoorten en een verblijfsdocument ‘voor onbepaalde tijd' op zak. Hij was directeur van,
en doceert daar nog, de Folkertsma Stichting voor Talmudica en doceerde aan de Radboud Universiteit
Nijmegen. Nu doceert hij o.a. aan de Windesheim Hogeschool en spreekt zijn grote liefde uit voor de Tora,
Talmoed en de Joodse traditie.
De Antwerpse Tikvatenoe ( onze hoop ) onthaalt kinderen, adolescenten en volwassenen met een handicap.
Het is een insetelling met een joodse visie die ook open staat voor andere culturen. Meer info op
http://www.tikvatenoe.be/nl/
Voor de rest van het programma van de gewone lezingen bij het IJS:
20/03 De Jood als legitimatie. Het nationalistisch filosemitisme in historisch
perspectief
Dr. David Wertheim - Menasseh ben Israel Instituut
Lezing in lokaal R.125
27/03
Virtual Reconstructions of Destroyed Synagogues in Austria and
Neighboring Countries
Prof. dr. Bob Martens & Herbert Peter - TU Wien & Akademie der bildenden Künste Wien
31/03 Judaism and “Moom” [blemish, impairment, disability, handicap, etc.]
Rabbijn dr. Tzvi Marx - Stichting Pardes
Keynote lezing internationale conferentie Disability in Jewish Thought and Culture
Hof van Liere - Prinsstraat 13 - lezing op maandag
08/05 Jafeth in Sems tenten: Leo Strauss over filosofie en jodendom
Prof. dr. David Janssens - Universiteit van Tilburg
15/05 2de Herman Tob-lezing
Charlotte Salomon, “Leven of Theater”, receptie en plaats in de
kunstgeschiedenis
Joël J. Cahen - Joods Historisch Museum, Amsterdam
Lezing in lokaal R.007
22/05 Emeritaatslezing
Wittgenstein en het jodendom
Prof. dr. Joachim Leilich - Universiteit Antwerpen
Lezing in lokaal R.125
26/05 The Holocaust and the Genocide Phenomenon: Are They Related?
Prof. dr. Dan Michman - Bar-Ilan University
Avondlezing zevende Contactdag Joodse Studies van de Lage Landen - lezing op maandag
Telkens donderdag om 20.00 uur in de Universiteit Antwerpen, Rodestraat 14 (R.013) – 2000
Antwerpen (tenzij anders vermeld) tel. +32 (0)3 265 52 43 mail : [email protected]
Meer informatie: http://www.uantwerpen.be/ijs
__________________________________
Aan onze Joodse abonnees wensen wij een Chag Sameach, een vrolijk feest ter gelegenheid van POERIM
dat vanavond begint. In de synagoge wordt de tekst van het Bijbelboek Esther gelezen.
__________________________________
Download