het project e-invoicing - Radicaal Digitaal 22 oktober 2015

advertisement
HET PROJECT E-INVOICING
Dirk Noens
HET PROJECT E-INVOICING








Algemeen kader
– Digitale economie
– Richtlijnen & doelstellingen
Voordelen voor uw organisatie
Bouwstenen
– E-invoicing
– Overheidsplatform
Toekomstvisie
Status binnen Europa
Overheid, ERP & IT partners ondersteunen
Aandachtspunten en valkuilen
Advies
HET PROJECT E-INVOICING








Algemeen kader
– Digitale economie
– Richtlijnen & doelstellingen
Voordelen voor uw organisatie
Bouwstenen
– E-invoicing
– Overheidsplatform
Toekomstvisie
Status binnen Europa
Overheid, ERP & IT partners ondersteunen
Aandachtspunten en valkuilen
Advies
De overheid zal vanaf 2016 elektronisch
factureren stelselmatig verplicht maken voor
haar leveranciers. Deze omslag zal een
multiplicator effect hebben; andere bedrijven
zullen een voorbeeld nemen aan de overheid.
Ondernemingen die elektronisch factureren
hebben immers een competitief voordeel op
internationaal vlak. Voor burgers die dat wensen
moet papieren communicatie mogelijk blijven.
www.digitalbelgium.be/nl#digital-agenda
HET PROJECT E-INVOICING
Digitale economie
Sterke Motor
 Groei
 Meer jobs
 Meer welzijn
Digitale vaardigheden in
jobs
Kwaliteit dienstverlening
HET PROJECT E-INVOICING
Concurrentie
Innovatie
Digitaal communiceren
E-invoicing is een project waarbij overheid
en private sector moeten samenwerken
B2G.be
HET PROJECT E-INVOICING
B2B
Richtlijnen & doelstellingen
Europese Unie
50% van de facturen tegen 2020 elektronisch
FOD’s
In de loop van 2016 kunnen ontvangen, niet
verplicht
Andere federale
instellingen
Lokale besturen
In bespreking, wellicht eerder 2018, ten minste
kunnen ontvangen
Vlaamse
instellingen
Eind 2015 zijn entiteiten klaar om te ontvangen
Leveranciers verplicht om vanaf 01/01/2017
facturen elektronisch aan te bieden
HET PROJECT E-INVOICING
HET PROJECT E-INVOICING








Algemeen kader
– Digitale economie
– Richtlijnen & doelstellingen
Voordelen voor uw organisatie
Bouwstenen
– E-invoicing
– Overheidsplatform
Toekomstvisie
Status binnen Europa
Overheid, ERP & IT partners ondersteunen
Aandachtspunten en valkuilen
Advies
E-invoicing voordelen
Tijd & efficiëntiewinst
Minder foutgevoelig
Betere interne en
externe communicatie
Kostenbesparend
 Automatische verwerking,
inboeking en matching
 Korte doorlooptijd
betaalcyclus
HET PROJECT E-INVOICING
- 15% tot -70%
En … denk aan het milieu
HET PROJECT E-INVOICING
HET PROJECT E-INVOICING








Algemeen kader
– Digitale economie
– Richtlijnen & doelstellingen
Voordelen voor uw organisatie
Bouwstenen
– E-invoicing
– Overheidsplatform
Overheid, ERP & IT partners ondersteunen
Toekomstvisie
Status binnen Europa
Aandachtspunten en valkuilen
Advies
Bouwstenen e-invoicing
Financiële ERP
& services
3rd party service
provider
Platform
overheid
Elektronische verwerking
inkomende & uitgaande
facturen
Multi Channel
Multi Format
EUR: ePrior
FED: Mercurius
Integratie in het proces
van bestellen tot betalen
Connectie met
Overheidsplatform
Business Process
Monitoring & BI
Scanning (papier,
email/PDF)
VLA: Magda
Uitwisseling van
elektronische berichten
(facturen, orders …)
HET PROJECT E-INVOICING
Bouwstenen e-invoicing
Financiële ERP
& services
3rd party service
provider
Elektronische verwerking
inkomende & uitgaande
facturen
Multi Channel
Multi Format
EUR: ePrior
FED: Mercurius
Integratie in het proces
van Bestellen tot Betalen
Connectie met
Overheidsplatform
Business Process
Monitoring & BI
Scanning (papier,
email/PDF)
VLA: Magda
Uitwisseling van
elektronische berichten
(facturen, orders …)
HET PROJECT E-INVOICING
Platform
overheid
Bouwstenen e-invoicing
Financiële ERP
& services
3rd party service
provider
Platform
overheid
Elektronische verwerking
inkomende & uitgaande
facturen
Multi Channel
Multi Format
EUR: ePrior
FED: Mercurius
-VLA: Magda
Integratie in het proces
van Bestellen tot Betalen
Connectie met
overheidsplatform
Business Process
Monitoring & BI
Scanning (papier,
email/PDF)
HET PROJECT E-INVOICING
Uitwisseling van
elektronische berichten
(facturen, orders …)
Keuze voor eigen overheidsplatform?
Centrale oplossing voor alle overheidsinstellingen
Eén connectie per instelling
Uniform voor alle gebruikte ERP software systemen
Beheersbaar op vlak van kosten en technisch
Gebaseerd op Europese standaarden (nog wel een
weg af te leggen …)
HET PROJECT E-INVOICING
HET PROJECT E-INVOICING








Algemeen kader
– Digitale economie
– Richtlijnen & doelstellingen
Voordelen voor uw organisatie
Bouwstenen
– E-invoicing
– Overheidsplatform
Toekomstvisie
Status binnen Europa
Overheid, ERP & IT partners ondersteunen
Aandachtspunten en valkuilen
Advies
Problematiek vandaag
Reeds meer dan 10.000 facturen en groeiend, maar …
Nog te weinig B2B
Verschillende providers
Diverse formaten
Niet transparant wie reeds
is aangesloten
HET PROJECT E-INVOICING
Toekomstvisie
bbb
bb
A.P.
b
ePRIOR
PEPPOL
B
G
A.P.
Open
PEPPOL
…
A.P.
…
FC
GG
GG
A.P.
bbb
b
……
HET PROJECT E-INVOICING
…
(legacy)
© Fedict 2015. All rights reserved
Voordelen Open PEPPOL
Open netwerk met transparante Access Points
Grotere connectiviteit met B2B - via 3rd party service
providers of rechtstreeks – stimuleert groei
Kader voor e-invoice en andere berichten
Overheid zorgt voor het naleven van de Open PEPPOL
afspraken
HET PROJECT E-INVOICING
HET PROJECT E-INVOICING








Algemeen kader
– Digitale economie
– Richtlijnen & doelstellingen
Voordelen voor uw organisatie
Bouwstenen
– E-invoicing
– Overheidsplatform
Toekomstvisie
Status binnen Europa
Overheid, ERP & IT partners ondersteunen
Aandachtspunten en valkuilen
Advies
Status binnen Europa
Koplopers
Achtervolgers
Peloton
Scandinavische
landen
Oostenrijk, Italië,
Frankrijk, Spanje
Nederland,
Duitsland …
België
Access Points zoals
banken bieden
bedrijven extra
services aan zoals
voorfinanciering van
e-invoices
HET PROJECT E-INVOICING
E-invoicing naar de
overheid is verplicht
Sterke groei in B2B
Nog geen
verplichting
HET PROJECT E-INVOICING








Algemeen kader
– Digitale economie
– Richtlijnen & doelstellingen
Voordelen voor uw organisatie
Bouwstenen
– E-invoicing
– Overheidsplatform
Toekomstvisie
Status binnen Europa
Overheid, ERP & IT partners ondersteunen
Aandachtspunten en valkuilen
Advies
Overheid, ERP & IT partners ondersteunen
Uniforme richtlijnen
elektronische berichten
Afstemming met ERP
leveranciers
Technische controles
Voornamelijk in Mercurius
Business controles
Voornamelijk in ERP
Ondersteund door Mercurius
bv. test dubbele factuurnummer,
KBO nr, totaal hoofding/lijnen
HET PROJECT E-INVOICING
Overheid, ERP & IT partners ondersteunen
Begeleiding
Strategie
Automatisering processen
Procesoptimalisatie
Opstart en
technische/inhoudelijke
testen (boarding process)
HET PROJECT E-INVOICING
HET PROJECT E-INVOICING








Algemeen kader
– Digitale economie
– Richtlijnen & doelstellingen
Voordelen voor uw organisatie
Bouwstenen
– E-invoicing
– Overheidsplatform
Overheid, ERP & IT partners ondersteunen
Toekomstvisie
Status binnen Europa
Aandachtspunten en valkuilen
Advies
Aandachtspunten & valkuilen
Keuze leveranciers
 Grote volumes
 Veel manuele verwerking
Verschillen papier &
e-invoice
 Procesmatig
 Inhoudelijk (gegevens,
bijlagen …)
HET PROJECT E-INVOICING
Starten met een pilot
 Technische testen (boarding)
 Beperkt aantal leveranciers
Nog veel verschillende
snelheden
Veel verschillende snelheden
Te weinig B2B, maar wordt opgelost
België moet bijbenen om bij de middenmoot te blijven
Veel verschillen tussen gewesten en bestuursniveaus
HET PROJECT E-INVOICING
HET PROJECT E-INVOICING








Algemeen kader
– Digitale economie
– Richtlijnen & doelstellingen
Voordelen voor uw organisatie
Bouwstenen
– E-invoicing
– Overheidsplatform
Overheid, ERP & IT partners ondersteunen
Toekomstvisie
Status binnen Europa
Aandachtspunten en valkuilen
Advies
Advies
Laten we er samen voor gaan
Maximaal elektronisch
Scanning niet opstarten en trachten af te bouwen
indien in gebruik
Verwerkingsprocessen maximaal automatiseren is
de basis
Processen monitoren om ze te optimaliseren
HET PROJECT E-INVOICING
Download