Techniek

advertisement
Infosessies 2011
Leerkrachten techniek
Johan Van Hevel - Robin Byloos
Werner Reynders – Francis Bleus
Techniek: de nieuwe visie
• Gericht op verwerven van
technische geletterdheid
• Leerling moet optimaal
functioneren en participeren aan
de samenleving
Techniek: de nieuwe visie
•Leerlingen helpen om hun
talenten en mogelijkheden beter
in te schatten op het gebied van
techniek
Techniek: de nieuwe visie
3
dimensies
4
kerncomponenten
5
toepassingsgebieden
Techniek: de nieuwe visie
3 dimensies:
•Hanteren (50%)
•Begrijpen
•Duiden
Techniek: de nieuwe visie
4 kerncomponenten:
•Technisch systeem
•Technisch proces
•Hulpmiddelen
•Keuzes
Techniek: de nieuwe visie
5 toepassingsgebieden:
•Energie
•Biochemie
•Informatie en communicatie
•Constructie
•Transport
Techniek: de nieuwe visie
Techniekprojecten:
• Vanuit het oogpunt van de
hedendaagse techniekgebruiker
• Gelinkt aan de leefwereld van de
jongere
• Beperkt in duur
Het concept
• Toepasbaar in elke klassituatie
• Sluit aan bij de leerstijl en
leefwereld van jongeren
• Modulair opgebouwd
• Duidelijk gestructureerd
• Opgebouwd met terugkerende
elementen
• Groot aanbod aan diverse
werkvormen
Het concept: 13 thema’s
Bestaand aanbod: 7 thema’s
Het concept: 13 thema’s
Het concept: 13 thema’s
Nieuw aanbod: 6 thema’s
De fotoshoot (informatie &
communicatie)
Doekaarten: sturingen, fotokader …
Infokaarten: fototoestel, fotograaf …
Mijn kamer (constructie)
Doekaarten: originele nachtlamp, mijn
kamer in kleur, het plan …
Infokaarten: kleuren en materialen,
opmeten, kamerhygiëne …
Het concept: 13 thema’s
Nieuw aanbod: 6 thema’s
Het toffe tijdschrift (informatie &
communicatie)
Doekaarten: druktechnieken, lay-out …
Infokaarten: digitaal beeld, redactie …
Het belegd broodje (biochemie)
Het pretpark (transport)
Er hangt muziek in de lucht (energie)
Het concept
Elk thema bestaat uit:
•Een themakaart
•Doekaarten
•Infokaarten
Themakaart
Doekaart
• originele werkstukken,
• experimenten, ICT-doetaken
• duidelijke technische tekeningen
• stappenproces
Infokaart
opdrachtnummer
kaarttype
werkvorm
tijd
benodigdheden
verwijzing naar andere kaarten
dimensies
toepassingsgebied
ruimte voor eigen
nummering
Infokaart
interessante weetjes
mindmaps
verhelderende
tekeningen en foto’s
Open opdrachten
Fotokader met led
Fotoshoot – technisch proces!
Fotoshoot – technisch proces!
Fotoshoot – technisch proces!
Fotoshoot – technisch proces!
Troeven
• Conform de nieuwe visie, de
eindtermen, het leerplan
• Toepasbaar in elke klassituatie
• Creativiteit en ontwerpen worden
gestimuleerd
• Aansluitend bij de leefwereld van
de leerling
• Geen herwerking van bestaand
handboek
• Alle proeven, experimenten en
werkstukken zijn uitvoerig getest
Troeven
• Keuzevrijheid en flexibiliteit
 thematische bundels apart verkrijgbaar
 volledige vrijheid door losbladig
materiaal
 openheid naar eigen materiaal en
werkvormen
 maximaal rendement van aangekocht
materiaal
 uitbreidingskaarten per thema
 keuze uit verschillende werkstukken
 materiaal eenvoudig & snel te verkrijgen
Didactische ondersteuning
Handleiding
• Algemene intro per thema en didactische tips
• Concrete lesdoelstellingen per project
• Overzicht van alle eindtermen in het project in
o.a. een graadplan
• Kerncomponenten: overzicht en duiding
• Toepassingsgebieden: overzicht en duiding
• Overzicht gerealiseerde items uit de mindmap in
graadplan en extra mindmaps
Didactische ondersteuning
Didactische ondersteuning
Didactische ondersteuning
Didactische ondersteuning
www.averbode.be/fixitplus
Website leerkrachten:
•Ingevulde versie van alle kaarten
•Uitbreidingskaarten
•Documentaires, filmpjes, animaties,
links
•Jaarplan
•Evaluatie
•ICT-opdrachten
Didactische ondersteuning
Website leerlingen:
• Info over wat leerlingen al kennen en
kunnen vanuit de basisschool
• 5 stappen van het technische proces
• Hoe werken met de thema-, doe- en
infokaarten
• Extra info, animaties, links en
uitbreidingskaarten
• Woordenlijst met moeilijke woorden
Didactische ondersteuning
Eén leverancier voor alle
werkstukken
Alle bouwpakketten tijdig
beschikbaar
De methode in vogelvlucht
13 thematische bundels
Frisdrank
€ 5,50
Mijn T-shirt
€ 5,50
The spider
€ 5,50
De gsm
€ 5,50
De maffe mobiel
€ 5,50
Apparaten voor huis & tuin
€ 5,50
Mobiliteit
€ 5,50
De fotoshoot
€ 5,50
Het pretpark
€ 5,50
Het belegd broodje
€ 5,50
Er hangt muziek in de lucht
€ 5,50
Het toffe tijdschrift
€ 5,50
Mijn kamer
€ 5,50
Handleiding deel 1
Handleiding deel 2
Website
www.averbode.be/fixitplus
(per school / schooljaar)
€ 36,50
€ 32,00
€ 95,00
Contact
Voor meer informatie kunt u steeds
terecht bij onze pedagogisch
afgevaardigden:
Steven Vlieghe
Oost- en West-Vlaanderen, postnummers 1500
t.e.m. 1790
Tel. 0499 51 02 77
[email protected]
Martine Vanzurpele
Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant
(uitgezonderd postnummers 1500 t.e.m.
1790), arrondissement Brussel
Tel. 0478 27 51 12
[email protected]
Infosessies 2011
Leerkrachten techniek
Johan Van Hevel
Robin Byloos
Download