Complementaire munten of Gemeenschapsmunten

advertisement
Complementaire munten
of
Gemeenschapsmunten
Igor Byttebier
Inspiratiedag Financiële vorming 26 oktober 2015
Waartoe dient geld?
Inspiratiedag Financiële vorming 26 oktober 2015
Bedankt !
3
Bedankt !
4
Individueel

Gemak van ruilen

Gemak voor waardebepaling

Gemak voor sparen
5
Collectief

Spelregels

Beleid en sturing

“Macht”
(Aandacht)
(Kracht)
6
Systeem: €uro monopoly
Eén groot systeem met één set regels voor complexe maatschappij
Inspiratiedag Financiële vorming 26 oktober 2015
Grootste voordeel: gebruiksgemak
€
Grootste nadeel:
One size fits ALL?
8
Waarom gemeenschapsmunten?
Verschillende systemen voor gedifferentieerde wensen
Inspiratiedag Financiële vorming 26 oktober 2015
Gemeenschapsmunten
De gebreken van het €uro monopoly
=
de kansen voor GM
10
Voorbeelden
Inspiratiedag Financiële vorming 26 oktober 2015
LETS, TimeBanks
12
Wie kan CC opstarten









Overheid
Lokale overheidsorganisatie
Vereniging
Organisatie
Lokale gemeenschap
Bedrijf
Groep van verenigingen
Belangengroep
…
13
Fureai Kippu, Japan
• 280 steden, zorgmunt
chool in Prien am Chiemsee in 2002. Prien is in the south-east of Bavaria about
s from Munich. The region is called ‘Chiemgau’. About half a million people
RegioGeld
Paying with Chiemgauer at lake Chiemsee
e you see one of our members paying for her meal with the Chiemgauer
name is Julia Kollmannsberger and she is the owner of a shop called "Regional
en am Chiemsee". In the background is lake Chiemsee, the geographic centre of
No town of the Chiemgauer-region is more than 50 kilometres away from lake
is an example for a so-called 'Regiomoney', which is defined as a monetary
valid within a region which has the size of about one or two districts. The
n has to be large enough to establish relevant business cycles which can provide
s with about 50% of needed goods and services.
HE PROBLEM WI TH M ONEY?
agreement to use a medium for exchanging goods and services, saving and
business and donating to non-profit-organizations. But money is also used for
speculation.
15
Transition Town Currencies, UK
16
Wie kan CC opstarten









Overheid
Lokale overheidsorganisatie
Vereniging
Organisatie
Lokale gemeenschap
Bedrijf
Groep van verenigingen
Belangengroep
…
18
Click to edit Master
title style
Click to edit Master
title style
Wie kan CC opstarten









Overheid
Lokale overheidsorganisatie
Vereniging
Organisatie
Lokale gemeenschap
Bedrijf
Groep van verenigingen
Belangengroep
…
21
Wie kan CC opstarten









Overheid
Lokale overheidsorganisatie
Vereniging
Organisatie
Lokale gemeenschap
Bedrijf
Groep van verenigingen
Belangengroep
…
22
Start je eigen gemeenschapsmunt
Wie,
Inspiratiedag Financiële vorming 26 oktober 2015
waarom, hoe?
Uitmuntend
Limburg!
Iedereen doet mee
met de e-portemonnee
VISIE VOOR ‘UITMUNTEND LIMBURG’
e-portemonnee is een
Limburgs waarderingssysteem
dat mensen, organisaties/bedrijven en overheden
verbindt en activeert
rond 3 grote thema’s:
Duurzaamheid – Gemeenschapszin
- Lokale producten
LIMBURG WAARDEERT!
Gemeenten waarderen hun inwoners en bezoekers,
Bedrijven waarderen hun medewerkers en klanten,
Organisaties waarderen hun medewerkers en
sympathisanten,
Verenigingen waarderen hun leden en bezoekers,
Handelszaken waarderen hun klanten,
Burgers waarderen mekaar …
voor hun ACTIEVE BIJDRAGE aan
Uitmuntend Limburg.
STRUCTUUR VOOR HET WAARDERINGSSYSTEEM
VOORBEELDEN
Duurzaamheid
Gemeenschapszin
-
Houd een moestuin
-
Volg opleiding seniorenconsulent
-
Fiets naar het werk
-
Breng mee trage wegen in kaart
-
Ruil huisvuilzakken in
-
Organiseer buurtbarbeque
-
Infosessie: slank
energiefactuur af
-
Help bij re-integreren
-
Onderhoud openbaar
domein
-
Wandel mee voor woonzorgcentrum
-
Werk mee aan senioren-buurtbeheer
-
…
-
…
Lokale producten
-
Koop lokaal voedselpakket
-
Koop duurzaam lokaal hout
-
Insectenhotel in je tuin
-
Koop lekkere Limburgse producten
-
…
Start je eigen gemeenschapsmunt
Wie,
Inspiratiedag Financiële vorming 26 oktober 2015
waarom, hoe?
Wie kan GM opstarten









Overheid
Lokale overheidsorganisatie
Vereniging
Organisatie
Lokale gemeenschap
Bedrijf
Groep van verenigingen
Belangengroep
…
30
Waarom CC opstarten
Om specifieke wenselijke doelstelling
te helpen realiseren
die op andere manier moeilijker
tot stand zal komen.
31
Hoe GM opstarten
 Welke concrete doelstellingen? Grenzen!
 Wie worden deelnemers en creëren we
voldoende GEMEENSCHAP? (community)
 Creëren we voldoende innovatieve sociale,
ecologische én economische waarde?
 Organisatiemodel (Krachtig Bestuur)
 Monetair model
32
Strategische keuzes
 Monetair model: vb. Brixton Pound,
Makkie (Time2care), Torekes, LETS, …
 Wie doet uitgifte
 Geen intrest – Negatieve intrest
(demurrage)
 papier en/of virtueel
 Financiering
 …
33
Hartelijk dank voor jullie
medewerking!
Contact:
[email protected]
[email protected]
Inspiratiedag Financiële vorming 26 oktober 2015
Download