Java Java SE 6 Fundamentals

advertisement
Java
Java SE 6 Fundamentals
Duur
Duur
5 dagen.
Doelgroep
Doelgroep
- Beginnend Java programmeur - Technisch consultant Web beheerder.
Doelstelling
Doelstelling
Deze cursus verschaft u een gedegen kennis van de
basis beginselen van de Java SE6 programmeer taal. U
maakt kennis met object georiënteerd programmeren, de
elementen van de Java programmeer taal, en u leert
eenvoudige Java programma's te maken.
Voorkennis
Voorkennis
Basiskennis Informatie Technologie is een pré.
Werkwijze
Werkwijze
De cursist zal aan de hand van praktijkopdrachten door de
Specifieke inhoud
- Wat is Java: * Java VM platform onafhankelijk * Java VM als Compiler, Interpreter en Runtime *
Java platform * Soorten Java toepassingen * Java en anderen programmeertalen * Java-compilers
en Sun JDK - Het eerste Java programma met JDK: * Inrichting werkomgeving * Het eerste
programma * Compiler en Interpreter opties * Packaging * Documenteren met Javadoc *
Debugging met jdb - Java Applet: * Gebruikte termen * Verschil tussen Java Application en Java
Applet * De eerste applet * Objecten en Classes * Voorbeeld: een getal inlezen - Gegevenstypen,
Literals, Identifiers en Variabelen: * De primitieve gegevenstypen in Java * Literals * Identifiers *
Naamgeving conventies in Java * Variabelen * Strings * Constanten * Backslash en escape
karakters - Operatoren: * Rekenkundige operatoren * Toekenningsoperatoren * Relationele
operatoren * Logische (boolean) operatoren * Conditionele operatoren * Bit & Shift operatoren *
Boolean bewerkingen * String operatoren * Overige operatoren * Operator precedence (operator
evaluatie volgorde) - Scherm in- en uitvoer: * Uitvoer naar scherm * Invoer van toetsenbord - Data
type conversie: * Impliciete typecast * Expliciete typecast - Expressions, statements en blokken: *
Expressions * Statements * Codeblok - Functies: * Wat zijn functies * Modulair bouwen met functies
* Functie met of zonder Return * Rekenkundige functies - Scope van een variabele: * De optie static
- Controlestructuren: * Conditionele statements IF-then en IF-then-else * Het switch statement Iteraties: * While lus * Do while lus * Een For lus * Een For-each lus voor arrays en collections. *
Break en Continue - Ongestructureerde statements - Introductie Object Oriëntatie: * Van klassiek
naar OO * Klassieke modellen * Het OO-model * Ontstaan van OOP * Toepassingsgebieden *
Concepten van OOP * Voor- en nadelen van OOP - Class, Object, Message en Method: * De Class
* Instance Variabelen / Datamembers * Methoden * Objecten * Messages * De implementatie in
Java * Overerving en class-hiërarchie * Compositie en Aggregatie * Hergebruik van code via
vererving en compositie * Multiple inheritance * Overerving: een voorbeeld * Polymorfisme *
Aggregatie: een voorbeeld * Constructor - Werken met objecten: * Objecten maken * Objecten
gebruiken * Objecten opruimen - Classes definiëren: * Inleiding * Declaratie van de class *
Class-omschrijving (body) - Standaard Classes: * Strings * Wrappers voor primitieve datatypes *
Het datatype enum * De Math class * BigDecimal en BigInteger classes - Meer over classes: *
Geneste Classes * Final classes en methoden * Abstract Class en Methods * Static * Interface *
Class Object - Arrays: * Één-dimensionale array * Arrays van objecten * De for-each lus * Meer
dimensionale arrays - Exception en Errorhandling: * Inleiding * Exceptions afhandelen * Finally *
Exceptions genereren * Soorten exceptions * Eigen Exception Classes maken - Assertions: *
Assertions in de code gebruiken * Assertions tijdens de uitvoering activeren * Compatibiliteit met
vorige versies - Javadoc: * Javadoc tags * Javadoc tool - Werken met Datum en Tijd: * Creëren van
een Date en Calendar object * Omzetten Date naar Calendar en Calendar naar date * Weergeven
van datum en tijd * Rekenen met datum en tijd.
(Cursuscode: IIJVFUN)
leerstof heen lopen, dit onder actieve begeleiding van ons
docententeam. Deze praktijkopdrachten worden in een op
de praktijk gebaseerde omgeving gemaakt. Het voordeel
hiervan is dat de leeromgeving dezelfde is als de
omgeving op de werkvloer.
Trainingsmateriaal
Trainingsmateriaal
Nederlandstalig materiaal.
Examen
Examen
Op deze module is geen aparte certificering van
toepassing.
Globale inhoud
Globale inhoud
- Wat is Java - Het eerste Java programma met JDK - Java
Applet - Gegevenstypen, Literals, Identifiers en Variabelen
- Operatoren - Scherm in- en uitvoer - Data type conversie Expressions, statements en blokken - Functies - Scope
van een variabele - Controlestructuren - Iteraties Introductie Object Oriëntatie - Class, Object, Message en
Java
Java SE 6 Fundamentals
Method - Werken met objecten - Classes definiëren Standaard Classes - Meer over Classes - Arrays Exception en Errorhandling - Assertions - Javadoc Werken met Datum en Tijd.
Specifieke inhoud
- Wat is Java: * Java VM platform onafhankelijk * Java VM als Compiler, Interpreter en Runtime *
Java platform * Soorten Java toepassingen * Java en anderen programmeertalen * Java-compilers
en Sun JDK - Het eerste Java programma met JDK: * Inrichting werkomgeving * Het eerste
programma * Compiler en Interpreter opties * Packaging * Documenteren met Javadoc *
Debugging met jdb - Java Applet: * Gebruikte termen * Verschil tussen Java Application en Java
Applet * De eerste applet * Objecten en Classes * Voorbeeld: een getal inlezen - Gegevenstypen,
Literals, Identifiers en Variabelen: * De primitieve gegevenstypen in Java * Literals * Identifiers *
Naamgeving conventies in Java * Variabelen * Strings * Constanten * Backslash en escape
karakters - Operatoren: * Rekenkundige operatoren * Toekenningsoperatoren * Relationele
operatoren * Logische (boolean) operatoren * Conditionele operatoren * Bit & Shift operatoren *
Boolean bewerkingen * String operatoren * Overige operatoren * Operator precedence (operator
evaluatie volgorde) - Scherm in- en uitvoer: * Uitvoer naar scherm * Invoer van toetsenbord - Data
type conversie: * Impliciete typecast * Expliciete typecast - Expressions, statements en blokken: *
Expressions * Statements * Codeblok - Functies: * Wat zijn functies * Modulair bouwen met functies
* Functie met of zonder Return * Rekenkundige functies - Scope van een variabele: * De optie static
- Controlestructuren: * Conditionele statements IF-then en IF-then-else * Het switch statement Iteraties: * While lus * Do while lus * Een For lus * Een For-each lus voor arrays en collections. *
Break en Continue - Ongestructureerde statements - Introductie Object Oriëntatie: * Van klassiek
naar OO * Klassieke modellen * Het OO-model * Ontstaan van OOP * Toepassingsgebieden *
Concepten van OOP * Voor- en nadelen van OOP - Class, Object, Message en Method: * De Class
* Instance Variabelen / Datamembers * Methoden * Objecten * Messages * De implementatie in
Java * Overerving en class-hiërarchie * Compositie en Aggregatie * Hergebruik van code via
vererving en compositie * Multiple inheritance * Overerving: een voorbeeld * Polymorfisme *
Aggregatie: een voorbeeld * Constructor - Werken met objecten: * Objecten maken * Objecten
gebruiken * Objecten opruimen - Classes definiëren: * Inleiding * Declaratie van de class *
Class-omschrijving (body) - Standaard Classes: * Strings * Wrappers voor primitieve datatypes *
Het datatype enum * De Math class * BigDecimal en BigInteger classes - Meer over classes: *
Geneste Classes * Final classes en methoden * Abstract Class en Methods * Static * Interface *
Class Object - Arrays: * Één-dimensionale array * Arrays van objecten * De for-each lus * Meer
dimensionale arrays - Exception en Errorhandling: * Inleiding * Exceptions afhandelen * Finally *
Exceptions genereren * Soorten exceptions * Eigen Exception Classes maken - Assertions: *
Assertions in de code gebruiken * Assertions tijdens de uitvoering activeren * Compatibiliteit met
vorige versies - Javadoc: * Javadoc tags * Javadoc tool - Werken met Datum en Tijd: * Creëren van
een Date en Calendar object * Omzetten Date naar Calendar en Calendar naar date * Weergeven
van datum en tijd * Rekenen met datum en tijd.
(Cursuscode: IIJVFUN)
Download