Developer Java - Info Support Trainingen

advertisement
Info Support
Oracle Java
Info Support
Oracle Java
Developer Java
Vereiste voorkennis:
Kerntraject Java
De Developer Java is primair verantwoordelijk voor het
ontwikkelen van functionaliteit in alle lagen van een
applicatie. Daarbij is hij goed op de hoogte van de functionaliteit die de JSE API en Java EE API biedt. Hij moet kunnen
zorgen voor een correcte implementatie conform de
ontworpen systeemarchitectuur.
De Developer Java is in staat de logica van een applicatie
onder te verdelen in presentatielogica, businesslogica
en data-accesslogica. Hij kan deze logische lagen implementeren en kan meedenken over de consequenties van
een gelaagde architectuur. Hij is thuis in de aspecten van
component based development en weet hoe een componenttechnologie moet worden ingezet.
Met betrekking tot de dataopslag heeft de Developer Java
kennis van relationele databases en SQL. Om gebruik te
maken van gegevens in de database weet hij hoe een
koppeling gemaakt kan worden vanuit de applicatie­
componenten en kan hij gegevens middels JDBC of Entities
opvragen en wijzigen. De Developer Java is in staat om
UML-diagrammen te lezen en te implementeren.
48
Vereiste kennis en ervaring
• Kennis van projectaanpak, ontwerpmethodieken en
Design Patterns
• Technisch gerichte ontwerpmethoden en -technieken,
zoals bijvoorbeeld UML
• Methoden en technieken voor applicatie(component)
bouw
• Object Oriëntatie en Component Based Development
• Kennis van de (on)mogelijkheden van het Java
EE platform
• Goede kennis van de Java programmeertaal en de Java
API’s
• Kennis van Java Fx, JavaBeans, JDBC, Security,
Networking
• Kennis van en ervaring met JNDI, RMI, Servlets, JSP, EJB
• Kennis van applicatie integratiemogelijkheden
• Web Services, HTTP, SOAP etc.
• Java Message Service
• Kennis van ingezette serverproducten en
standaardoplossingen
• Web Server (Apache, IIS etc.)
• Application Server (IBM Websphere, Oracle Weblogic
etc.)
• Database Server (Oracle, MS SQL Server etc.)
• Kennis van concepten en industriestandaarden
• Webtechnologie (bijvoorbeeld HTML, JavaScript etc.)
• Dynamische webpagina’s (JSP, Servlets etc.)
• XML en gerelateerde technologieën (bijvoorbeeld XSL-T,
XPath, DOM, XML Schema’s etc.)
• Omgevingskennis
• Opstellen technische documentatie (UML, MS Word,
Visio, Templates etc.)
KENNISPROFIELEN | TRAINING.INFOSUPPORT.COM | BEL VOOR INFORMATIE +31 (0)318- 50 11 19 (NL) OF +32 (0)15 28 63 70 (BE)
1Z0-808
Java SE 8 Programmer I
Java Server Pages and Servlet
development case
CASJSP
Duur: 5 Dag(en)
1Z0-899
Java EE 6 Web Component
Developer Certified Expert
Exam
OCP
Oracle Certified Professional,
Java SE 8 Programmer
1Z0-898
1Z0-895
Java Web Services Workshop
Developing Java RESTful Web
Services
JAVAWS
JAVAREST
Java Platform, Enterprise
Edition 6 Java Persistence API
Developer Certified Expert
Java Platform, Enterprise
Edition 6 Enterprise JavaBeans
Developer Certified
Expert Exam
1Z0-897
OCE
OCE
Java EE 6 Web Services
Developer Certified Expert
Exam
Oracle Certified Expert, Java
Platform, Enterprise Edition 6
Java Persistence API Developer
Oracle Certified Expert, Java
Platform, Enterprise Edition 6
Enterprise JavaBeans Developer
Duur: 3 Dag(en)
Duur: 2 Dag(en)
OCE
Oracle Certified Expert, Java EE 6
Web Services Developer
Training
Examen
Certificering
Praktijkcase
Geadviseerde volgorde Verplichte volgorde
49
Download