Capaciteit overzicht Vitree regio Flevoland

advertisement
Plaatsingsmogelijkheden Vitree
regio Overig Flevoland
Datum: april 2014
Vitree biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en
ouders in Flevoland en Overijssel. Aanmeldingen bij Vitree
worden per regio via de afdeling Intake gecoördineerd.
Dit is een overzicht van de plaatsingsmogelijkheden voor
kinderen/jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB)
Overig Flevoland.
in
Kijk op www.vitree.nl/beschikbaarheid voor de
plaatsingsmogelijkheden in andere regio’s.
Indicatie
De LVB-zorg wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. Een indicatie
hiervoor wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ). Als er nog geen CIZ-indicatie is, kan Vitree deze (namens ouders) aanvragen.
Aanmelden
Als u een cliënt wilt aanmelden kunt u contact opnemen met de intakecoördinator in de betreffende
regio om de casus en mogelijkheden te bespreken.
Een aanmelding voor onderstaande zorgvormen gaat door middel van het Vitree-Aanmeldformulier
(zie bijlage e-mail of www.vitree.nl/aanmelden )
Almere:
Flevoland (overig):
West-Overijssel:
036-5481010
0321-386812
038-3372337
Gemeente Lelystad:
Naschoolse Dagbehandeling:
 Kamp
Direct plek
Doelgroep: Kinderen/jongeren tot 16 jaar met matige tot ernstige gedragsproblemen.
CIZ indicatie: Behandeling Groep, evt begeleiding individueel voor ouderbegeleiding.
24uurs zorg

Zelfstandigheidtraining
6 mnd wachttijd
Doelgroep: vanaf 17 jaar, taken en vaardigheden aanleren om uiteindelijk op zichzelf
te kunnen wonen. Speerpunten: financiën, plannen/organiseren, omgaan met
instanties, dagbesteding, weerbaarheid.
CIZ indicatie: LVG ZZP 1, 2, 3
Gemeente Dronten:
Naschoolse Dagbehandeling

De Grutto
Direct plek
1
Doelgroep: kinderen/jongeren tot 16 jaar met matige tot ernstige gedragsproblemen.
CIZ indicatie: Behandeling Groep, evt. begeleiding individueel voor ouderbegeleiding.
24uurs zorg

Fasehuis
direct plek
Doelgroep: leeftijd 15-19 jaar. Jongeren hebben regelmaat en structuur nodig, zijn
zich aan het ontwikkelen in hun interesses en identiteit.
CIZ indicatie: LVG ZZP 2, 3

Reguliere Behandelgroep
3 mnd wachttijd
Doelgroep: 6 tot 18 jaar, LVG en eventueel (licht) psychiatrische problematiek, moeite
met emoties uiten en regulieren. (meerdere locaties)
CIZ indicatie: LVG ZZP 2, 3, 4

Reguliere Behandelgroep
5 mnd wachttijd
Doelgroep: tot 15 jaar jaar, LVG en evt. bijkomende psychiatrische, inter/externaliserende problematiek.
CIZ indicatie: LVG ZZP 3, 4
Gemeente Emmeloord:
Naschoolse Dagbehandeling:

Drostlaan
direct plek
Doelgroep: kinderen/jongeren tot 16 jaar met matige tot ernstige gedragsproblemen.
CIZ indicatie: Behandeling Groep, evt begeleiding individueel voor ouderbegeleiding.
Zorgvormen niet gebonden aan een deelgemeente:
Ambulant

IOG
direct plek
Doelgroep: gezinnen met 1 of meer kinderen die problemen ervaren in de opvoeding.
CIZ indicatie: Behandeling Individueel

(Intensief) Begeleid Zelfstandig Wonen
direct plek
Doelgroep: 18+, in bezit van een eigen kamer/woning en waarbij zorgvragen zijn mbt
financiën, huishouden, plannen/organiseren, omgaan met instanties, dagbesteding.
CIZ indicatie: Begeleiding Individueel

Volledig pakket thuis (VPT)
direct plek
Doelgroep: Kinderen en jongeren meteen zorgzwaartepakket LVG 1, 2 of 3, maar
behandeld worden in de thuissituatie. Verschillende onderdelen van behandeling
kunnen dan aan bod komen.
CIZ indicatie: zorgzwaartepakket LVG 1, 2 of 3
Therapie

Speltherapie
geen wachtlijst
Doelgroep: kinderen met een ervaring/trauma die vastlopen in de verwerking of
waarbij sprake is van emotie-regulatieproblematiek, problemen in weerbaarheid.
Behandeling vindt plaats door middel van spel.
CIZ indicatie: Behandeling Individueel

Psycho Motorische Therapie
korte wachttijd
2
Doelgroep: kinderen met een ervaring/trauma die vastlopen in de verwerking of
waarbij sprake is van emotie-regulatieproblematiek, problemen in weerbaarheid.
Behandeling vindt plaats door middel van sportieve activiteiten.
CIZ indicatie: Behandeling Individueel

EMDR/Cognitieve Gedragstherapie
korte wachttijd
Doelgroep: kinderen met een ervaring/trauma die vastlopen in de verwerking of
waarbij sprake is van emotie-regulatieproblematiek, hechtingsproblematiek, angsten,
problemen in weerbaarheid. Deze verbale therapievorm is 1 op 1 met de therapeut en
richt zich op het veranderen van denkpatronen.
CIZ indicatie: Behandeling Individueel
Diagnostiek

Intelligentieonderzoek
korte wachttijd
Doelgroep: kinderen/jongeren waarbij vermoedens bestaan van LVB problematiek of
in bezit zijn van een verouderde intelligentietest.
CIZ indicatie: Behandeling Individueel

Psychiatrisch onderzoek
korte wachttijd
Doelgroep: kinderen/jongeren waarbij vermoedens bestaan van (licht) psychiatrische
problematiek
CIZ indicatie: Behandeling Individueel

Uitgebreid onderzoek naar zorgbehoefte
korte wachttijd
Doelgroep: kinderen/jongeren met een complex gedragsbeeld waarbij grondig
onderzoek nodig is naar kind- en omgevingsfactoren om de zorgbehoefte in kaart te
brengen.
CIZ indicatie: Behandeling Individueel
N.B. De wachttijden zijn op basis van een prognose. Hier kunnen geen rechten aan ontleent worden
3
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards