Belangrijke data 3 februari einde Cito 13 en 14 februari

advertisement
2016-2017, nummer 11
Van Zeggelenplein 31a
2032 KA Haarlem
tel: 023 5352279
mail: [email protected]
url: www. mlkingschool.nl
Van Zeggelenplein 31b
2032 KA Haarlem
tel: 023 5336992
mail: [email protected]
url: www.hildebrandschool.nl
Belangrijke data
3 februari
13 en 14 februari
15 februari
20 t/m 24 februari
einde Cito
adviesgesprekken groep 8
rapporten mee
voorjaarvakantie
Dit om in beeld te krijgen hoe vaak een
incident gebeurt, waar dit gebeurt en wie erbij
betrokken is.
Zo kunnen we gericht met de leerling en soms
samen met u als ouder het probleemgedrag
aanpakken.
We maken hierbij wel altijd onderscheid
tussen klein en groot probleemgedrag.
Enkele voorbeelden van klein probleemgedrag
zijn; niet zuinig met materiaal, ongehoorzaam,
verstoren van activiteit of onacceptabel
taalgebruik.
Onder groot probleemgedrag verstaan wij;
cyber pesten, vernieling, pesten, vechten,
schelden.
Mocht dit meerdere keren voorkomen dan,
wordt u als ouder hiervan op de hoogte
gesteld.
Deze keer in de info:
- Welkom
- PBS
- Juf Brenda 65 jaar
- Talent-uur muziek
- Het wijktennisteam
De afgelopen twee weken kon je een speld
horen vallen in de school. Alle kinderen waren
hard aan het zwoegen op de Cito toetsen.
Momenteel buigen de leerkrachten zich nu
over de toetsresultaten en de analyses
daarvan. De resultaten treft u op de rapporten
aan die op 15 februari met de kinderen
meegaan. De 10 - minuten gesprekken staan
gepland voor begin maart.
Welkom
Wij mogen weer een nieuwe leerling op de ML
Kingschool verwelkomen. In groep 1/2c is dat
Yousef. Wij wensen jou een fijne schooltijd
toe.
Juf Brenda 65 jaar
Afgelopen zondag is juf Brenda 65 jaar
geworden. Maandagochtend hebben alle
kinderen van Plein Oost in de aula voor juf
Brenda gezongen. Maar wat bleek ook……..
,juf Brenda’s diploma was verlopen. Daarom
moest zij opnieuw examen afleggen. Het
examen bestond uit: een topografie toets
maken, gymnastiekoefeningen laten zien en
aan alle kinderen een lied aanleren. Gelukkig
ging het juf Brenda allemaal goed af en mag zij
gewoon voor groep 3 blijven staan.
PBS
We zijn al een aantal jaren met PBS bezig. We
zien zeer goede resultaten op school.
Soms gaat het weleens mis en gebeurt er een
incident. Op school registreren wij deze
incidenten.
1
Uiteindelijk had juf Brenda door dat dit een
grapje was, verzonnen door haar lieve
collega’s. Juf Brenda kon er hard om lachen.
Het wijktennisteam (Krajicek Tennis Tour)
Na 8 weken van trainingen was het eindelijk
zover: de regiofinale van de Krajicek Tennis
Tour 2017. Met 7 enthousiaste kinderen en
hun ouders zijn we naar dit evenement
geweest.
Zondagochtend 15 januari om kwart over 9
verzamelden we bij het Cruyff Court. Hier
werden we om half 10 opgehaald door een
bus, die door de Krajicek Foundation
beschikbaar was gesteld aan ons. Patrick en
Redouan gingen als begeleiding van de twee
teams mee. De kinderen hadden er
ontzettend veel zin in! Dat kon je aan alles
merken!
Na ongeveer een uur rijden, kwamen we aan
bij het Tennispark in Zoetermeer waar de
regiofinale werd gehouden. Om 11 uur werd
het toernooi geopend door de Foundation
met de challenges. Dit zijn trucjes met een
tennisracket, die je kan uitvoeren wanneer je
even geen wedstrijd hebt. Dit bleek heel leuk
te zijn, want tussen de wedstrijden door
waren ‘onze’ kinderen constant bezig met ze
challenges.
Om kwart over 11 begonnen de wedstrijden.
De eerste wedstrijden waren zware en helaas
verloren we. Toch was dit geen reden tot
opgeven, want de kinderen bleven hun best
doen en dit resulteerde soms in een aantal
Een vroege start van het talent-uur ‘muziek’!
Op donderdagochtend jl. hebben de leerlingen
van groep 3A, 3B en M1 vioolles gekregen van
een echte viooljuf. Juf Joretta Witvliet van de
Vioolschool uit Haarlem heeft samen met
Hannah de groepen kennis laten maken met
de viool. De kinderen hebben geluisterd naar
een duet van Bach maar bovenal hebben zij
zelf ‘Kortjakje’ en ‘Vader Jacob’ ingestudeerd
op het instrument. De kinderen waren super
goed en hebben echt fantastisch gespeeld.
2
punten! In het team van Patrick speelde
Thomas en die won bijna! Na een spannende
strijd verloor hij helaas met
16 - 13. Ook het team van Redouan had het
moeilijk, die speelde tegen zeer sportieve
jongens. Ze hadden wel genoeg punten bij
elkaar geslagen om tóch de volgende ronde te
halen! Helaas troffen ze in die ronde de
winnaar en die waren een maatje te groot.
Tussen de wedstrijden door hebben de
kinderen zich vermaakt bij de challenges.
Records werden verbroken en Suheda had bij
een challenge de beste score van de dag!!!
Alles was goed verzorgd en na een lange dag
werden we weer met de bus naar huis
gebracht. Iedereen was moe maar wel
voldaan! We hebben nu alweer zin in volgend
jaar!
Team Buurtsportcoaches Oost SportSupport
Meer foto’s op:
https://www.facebook.com/SportindeWijkHaa
rlemOost/
Fijn weekend
3
Download