Braille_Economie_HAVO_2014_2e-TV_deel 2 van 2

advertisement
Bijlage HAVO 2014
economie
Bronnenboekje
Symbolenlijst
( ronde haak openen
) ronde haak sluiten
€ euro
% procent
= isgelijkteken
/ slash; deelteken
* sterretje; vermenigvuldigteken
Opgave 1
bron 1
Kenmerken regeling garantieprijs schol op de visafslag:
- De garantieprijs (gegarandeerde minimumprijs) van schol wordt vastgesteld op €
0,80 per kilo.
- Er wordt een spaarfonds opgericht.
- In elke week dat de marktprijs hoger ligt dan de garantieprijs dragen alle vissers
2,5% van hun weekomzet af aan het spaarfonds.
- In elke week dat de marktprijs voor schol lager ligt dan de garantieprijs wordt het
aanbodoverschot aan schol tegen die garantieprijs opgekocht en vervolgens
vernietigd. Deze opkoopkosten worden betaald uit het spaarfonds.
bron 2
Vraag en aanbod van schol op de visafslag:
Gebruik figuur 1 in de tekeningenband.
Opgave 2
bron 1
Van de website van een financieel adviseur:
FAQ overwaarde eigen woning
- Wat houdt de overwaarde van een eigen woning in?
Als de waarde van je woning hoger is dan de waarde van je lopende hypothecaire
lening, heb je overwaarde.
- Hoe kun je deze overwaarde verzilveren (= ter beschikking krijgen)?
Door de hypothecaire schuld op de woning te vergroten.
- Waar kun je deze verzilverde overwaarde voor gebruiken?
De meeste huishoudens gebruiken de overwaarde voor bestedingen. Wat na
besteding overblijft, wordt gespaard.
bron 2
Vermogensbalans van Nederlandse huishoudens
bbp = bruto binnenlands product
bbp Nederland 2001: 448 miljard euro
bbp Nederland 2011: 602 miljard euro
Tabellen: vermogensbalans van Nederlandse huishoudens in % van het bbp
De tabellen bestaan ieder uit 3 kolommen.
Activa; 2011; 2001
Pensioenvermogen; 189%; 146%
Spaargeld; 50%; 33%
Aandelenwaarde; 19%; 45%
Huizenwaarde; 214%; 194
Overige bezittingen; 66%; 64%
Passiva; 2011; 2001
Eigen vermogen; 411%; 393%
Hypotheekschuld; 111%; 75%
Overige schulden; 16%; 15%
bron 3
Index gemiddelde waarde koopwoningen (2010 = 100)
2001: 78,8
2003: 86,9
2005: 94,2
2007: 102,6
2009: 102,0
2010: 100,0
2012: 91,5
Opgave 3
bron 1
4 krantenkoppen over Argentijnse crisis van 1991 tot eind 2001
kop 1
Koers dollar stijgt door sterke economische groei in de Verenigde Staten
kop 2
Tekort op kapitaalrekening Argentinië: banken failliet
Pensioen en spaargeld Argentijnse burger smelten weg.
kop 3
Tekort lopende rekening betalingsbalans Argentinië stijgt
Exporterende bedrijven in de problemen. Ook beleggers verliezen vertrouwen en
vertrekken.
kop 4
Koers peso stijgt mee met dollar: Argentijnse concurrentiepositie verslechtert
Opgave 4
bron 1
premieopbrengst per schadeverzekering in miljarden euro's per jaar in Nederland
2012 (inclusief 9,7% assurantiebelasting):
auto: 4,9 miljard
brand: 3,8 miljard
aansprakelijkheid: 1,1 miljard
fiets: 1,0 miljard
krediet: 0,9 miljard
rechtsbijstand: 0,9 miljard
overig: 0,8 miljard
bron 2
Uit een tijdschrift, november 2012:
Onrust over sluiproute
Direct na de aankondiging dat de assurantiebelasting op schadeverzekeringen per 1
januari 2013 verhoogd zou worden, verschenen er adviezen op het internet om deze
belastingverhoging te ontwijken door vooruitbetaling. De staatssecretaris van
Financiën heeft al gewaarschuwd te zullen ingrijpen indien dit op grote schaal
gebeurt, maar verwacht geen problemen omdat de ontwijking maar één keer mogelijk
is.
bron 3
gegevens voor berekenen verzekeringsdruk in 2012:
verzekeringsdruk:
(premiebedrag aan schadeverzekeringen per hoofd) / (bbp per hoofd) * 100%
Tabel: index premiebedrag aan schadeverzekeringen per hoofd van de bevolking
(2012) en bbp per hoofd van de bevolking in 2012 (euro)
De tabel bestaat uit 3 kolommen.
Kolom 1: Land
Kolom 2: index premiebedrag per hoofd
Kolom 3: bbp per hoofd in euro's
EU 27 landen; 100; 25.200
Nederland; 185; 32.900
Luxemburg; 273; 68.100
Denemarken; 200; 31.500
België; 144; 29.900
Spanje; 93; 24.700
Opgave 5
bron 1
Salaris en benoeming burgemeesters:
De hoogte van het salaris van een burgemeester wordt vastgesteld door het
ministerie van Binnenlandse Zaken en is afhankelijk van het aantal inwoners van de
gemeente. De gemeenten zijn hiervoor ingedeeld in negen inwonersklassen. Zie
onderstaande tabel.
De tabel bestaat uit 3 kolommen.
Kolom 1: klasse
kolom 2: aantal inwoners
Kolom 3: bruto maandsalaris in 2012 in €
klasse; aantal inwoners; bruto maandsalaris in 2012 in €
1; tot en met 8.000; 5.747,72
2; 8.001 - 14.000; 6.323,09
3; 14.001 - 24.000; 6.894,16
4; 24.001 - 40.000; 7.457,79
5; 40.001 - 60.000; 8.018,17
6; 60.001 - 100.000; 8.626,59
7; 100.001 - 150.000; 9.098,26
8; 150.001 - 375.000; 9.691,95
9; 375.001 en meer; 10.325,86
bron 2
Vergoedingsregeling woonlasten bij aanvaarding nieuwe burgemeesterspost:
Indien burgemeesters de koopwoning in de vorige gemeente niet kunnen verkopen,
worden ze geconfronteerd met hoge woonlasten (reiskosten en eventuele dubbele
woonlasten). Vandaar dat het ministerie van Binnenlandse Zaken een nieuwe
vergoedingsregeling heeft ingevoerd. De burgemeester heeft maximaal twee jaar
recht op een tegemoetkoming. De vergoeding is in het eerste jaar 18% en in het
tweede jaar 15% van het bruto jaarsalaris.
Einde.
Download