Toedienen van medicijnen

advertisement
onbewaakte kopie
Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen
Toedienen van medicijnen 50
Lacrisert oogstaafje
Lacrisert oogstaafje (ooginsert) is een steriel staafvormig geneesmiddel (stofnaam:
hydroxypropylcellulose) dat achter het onderste ooglid van de cliënt wordt aangebracht. Het is
1,27 mm dik en 3,5 mm lang. Lacrisert wordt geleverd in een verpakking, samen met een
speciaal aanbrenghulpmiddel (= applicator) voor het verwijderen van het staafje uit de
verpakking en het aanbrengen in het oog. Elke verpakking bevat tevens een reserveaanbrenghulpmiddel.
Indicaties
Lacrisert wordt voorgeschreven aan cliënten die droge ogen hebben door te weinig
traanproductie en bij wie behandeling met kunsttranen niet voldoende is. Tevens wordt het
voorgeschreven bij cliënten met traumatische hoornvliesontsteking of die letsel aan de ogen
hebben door een hoornvliesontsteking. Lacrisert verdikt de traanlaag in het oog waardoor het
oog gesmeerd en beschermd wordt.
Contra-indicaties
Overgevoeligheid voor het geneesmiddel is een contra-indicatie voor behandeling met lacrisert.
Wijze van toediening
Lacrisert oogstaafje dient achter het onderste ooglid te worden aangebracht, niet tegen de
cornea. Normaal gesproken lost lacrisert achter het ooglid binnen 24 uur op. Eenmaal daags
één lacrisert oogstaafje in elk oog is gewoonlijk voldoende ter verlichting van de symptomen
van een matig ernstig tot ernstig geval van droge ogen (siccasyndroom). Bij bepaalde cliënten
kan een meer individuele toepassing nodig zijn. Bij sommige cliënten worden optimale
resultaten bereikt met tweemaaldaagse toepassing. Bij sommige cliënten kan het zinvol zijn bij
het inbrengen van lacrisert oogstaafje gelijktijdig kunsttranen toe te dienen.
Het kan soms enkele weken duren voordat een bevredigende verbetering van de symptomen
wordt verkregen.
N.B.: Als een Lacrisert oogstaafje onopzettelijk uit het oog wordt gedrukt, bijvoorbeeld als de
cliënt in het oog wrijft, kan een nieuw staafje ingebracht worden.
Bewaren
Bewaar Lacrisert in de originele verpakking. Bewaar de Lacrisert niet in een omgeving met een
temperatuur boven 25°C. Laat de Lacrisert ook niet laten bevriezen.
Bijwerkingen
De volgende bijwerkingen zijn vermeld bij met Lacrisert behandelde cliënten, maar in de meeste
gevallen waren ze licht en voorbijgaand:
„
blijvend gevoel iets vreemds in het oog te hebben;
„
voorbijgaand wazig zien;
„
oogklachten of –irritatie;
„
kleverigheid van de wimpers;
„
lichtschuwheid (fotofobie);
„
overgevoeligheid;
© Vilans 11-09-2012
Materiaalbeschrijving
Lacrisert: 1 (van 2)
onbewaakte kopie
Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen
„
„
„
Toedienen van medicijnen 51
oedeem van de oogleden;
bloeddoorlopen ogen;
tranen.
Het is mogelijk dat de cliënt tijdelijk wazig ziet. Dit is van voorbijgaande aard. De cliënt kan de
neiging hebben de Lacrisert enkele uren na het inbrengen te verwijderen door dit wazig zien.
Desnoods kan een ander lacrisert oogstaafje worden ingebracht. Als Lacrisert de symptomen
verergert, is het van belang na te gaan of het staafje zich nog diep in de conjunctivaalzak
bevindt. Indien die symptomen blijven bestaan, moet Lacrisert worden verwijderd en dient
overleg met de arts plaats te vinden.
N.B.: Omdat cliënten met Lacrisert soms tijdelijk wazig zien, moet men voorzichtig zijn met
autorijden en met het bedienen van gevaarlijke machines.
Gebruikte literatuur
Bijsluiter Lacrisert: lacrisert (externe link, gezien juli 2012)
© Vilans 11-09-2012
Materiaalbeschrijving
Lacrisert: 2 (van 2)
Download