2 maart 2014 KERKDIENSTEN 10.00 u. Annemieke Bosman uit

advertisement
2 maart 2014
KERKDIENSTEN
10.00 u. Annemieke Bosman uit Haastrecht
koffiedrinken
19.00 u. Mw. Drs. M.A. Gouwens-de Gier uit Krimpen a/d Lek
Elke week is de eerste collecte voor de kerk en de derde voor het onderhoud.
De tweede collecte is vanmorgen voor AKA en volgende week voor Kerk in Actie
Bij de dienst van 10.00 uur
Voor de jongeren of voor wie zich jong voelt, is er een preeksamenvatting gemaakt
met gaten, die je onder de preek in kunt vullen. Je zult zien dat de preek niet alleen
makkelijker te volgen is, maar je er ook heel veel meer van onthoudt.
Uiteraard mag je me na de dienst ook aanspreken als je niet uit de antwoorden
komt! Heel graag de pennen na afloop weer terug in het mandje!
Leuk als je een reactie geeft op dit experiment. Heeft het je geholpen de preek te
volgen? Vaker doen? Spreek me na de dienst aan of geef een reactie op de mail:
[email protected]
Namen van de crècheleiding voor de volgende morgendiensten:
2 maart
Alie Bening en Greetje Koolwijk
9 maart
Miranda Bezemer en Jolijn Dijkhof
Namen van de kindernevendienstleiding voor de volgende morgendiensten:
2 maart
Ingrid en Annette
9 maart
Gerina en Petra
In de kindernevendienst gaat het vandaag over Jezus’ intocht in Jeruzalem met als
Thema: Fan van Jezus
uit Mattheüs 21: 1-9
BLOEMEN
De bloemen zijn vandaag voor Arie de Langen, West Vlisterdijk 18. Hij krijgt hierbij
de hartelijke felicitaties voor z’n verjaardag op 24 februari jl.
ZIEKEN
Mevr. M. Bregman- van der Vaart werd maandag opgenomen in het Groene Hart
Ziekenhuis Bleuland locatie met longproblemen. De artsen hadden iets ontdekt dat
er niet goed uit zag en nadere onderzoeken vraagt. Ze is inmiddels weer thuis en
moet maandag terugkomen voor een gesprek over de uitslagen. We bidden haar en
haar man Gods steun en kracht toe in deze moeilijke en onzekere tijd.
Mevr. A. Hagoort- van Os werd woensdag 19 februari opnieuw opgenomen in het
Groene Hart Ziekenhuis Bleuland locatie met gezondheidsklachten en hoge koorts.
Het gaat op dit moment ( donderdag 27 febr.) nog niet veel beter met haar en zoals
het er nu uitziet mag ze nog niet naar huis. Annie ligt op kamer B416. Het adres
van het ziekenhuis is: Postbus 1098, 2800 BB Gouda. We bidden haar Gods kracht
toe en vragen zijn Zegen bij alle behandelingen.
Mevr. P.W. Vermeulen-van Wijngaarden van de Twaalfmorgen, mag aanstaande
vrijdag 28 februari de Daniel den Hoedkliniek verlaten. Omdat voor zichzelf zorgen
nog erg zwaar is, en ze nog heel erg moe is en ze veel huiselijke taken door de
operatie niet mag doen, gaat Pieta tijdelijk naar een verpleegtehuis om te
revalideren. Ze hebben een plekje voor haar gevonden in de Ronssehof in Gouda
(voormalig verpleegtehuis Bloemendaal). Nu: Ronssehof revalidatiecentrum,
Livingstonelaan 54, 2803 EL Gouda. Inmiddels heeft ze ook te horen gekregen dat
ze vanaf half maart een aantal (ongeveer 30) bestralingen moet ondergaan. De
komende weken kan ze nog even bijkomen en aansterken, daarna zal het weer een
zware tijd voor haar worden. We blijven als gemeente biddend om haar en haar
zoon, schoondochter, kleinzoon en familie heen staan.
INFORMATIE
Dinsdag 4 maart vergadert de kerkenraad om 20.00 uur in de bovenzaal van de
kerk. Om 19.45 staat de koffie klaar.
Dinsdag 4 maart is er catechisatie voor jongelui van groep 2 bij ds. Anja en Hans
van Alphen thuis. Merelstraat 3. We beginnen om 19.00 uur.
Vandaag, zondag 2 maart , beginnen de kinderen van beide kerken met het
voorbereidingsproject op Pasen. Woensdag aanstaande is het “aswoensdag” ,
het officiële begin van de Veertigdagentijd en de eerste zondag in de
Veertigdagentijd is dan zondag 9 maart. Deze andere manier van tellen heeft te
maken met het feit dat er twee tradities bestaan om je op Pasen voor te bereiden.
De Gereformeerde traditie telt zeven lijdenszondagen op weg naar Pasen. Op elke
zondag stond dan een kruiswoord van Jezus centraal. De Rooms Katholieke traditie
rekent vanaf aswoensdag en heeft dan zes zondagen naar Pasen toe. Omdat de
methode waar de Kindernevendienst nu mee werkt uitgaat van de Gereformeerde
traditie beginnen we vandaag met het project. In het april nummer zal ik hierover
nog iets meer uitleg geven. Ds. Anja van Alphen
Projectlied veertigdagen tijd naar Pasen: Samen op weg naar Pasen
Refrein:
Samen op weg naar Pasen
Samen op weg de toekomst tegemoet
Samen op weg naar Pasen
Samen op weg en weten het komt goed
Samen op weg naar Pasen
Geweldig dat dat kan en dat dat mag
Samen op weg naar Pasen
En delen in Gods liefde elke dag
Stil staan bij zijn intocht in de stad Jeruzalem
Stil staan bij hosanna tot de woorden: kruisig Hem!
Stil staan bij zijn angsten, bij zijn pijn en het verraad
Maar weten dat het leven dankzij Hem weer verder gaat
(Refrein)
Vastenactie 2014
Zoals ieder jaar in de vasten tijd organiseert de Hapis een spaaractie voor kinderen
op de St. Catharina school en De Morgenster. Vorig jaar werden zij bezocht door
een klas met Oegandese kinderen die vertelden over hun levensomstandigheden en
een prachtige musical opvoerden.
Dit jaar sparen we voor Burkina Faso een project van Kerk in actie.
Een jonge studente die daar al aan het werk is geweest verzorgt een inleiding op
vrijdag 7 maart in diverse klassen op beide scholen waarna de spaardoosjes mee
naar huis gaan. Kinderen die niet in Haastrecht op school zitten of u als
gemeentelid, kunt bij de deur een doosje mee naar huis nemen.
80 % van de bevolking van Burkina Faso leeft van de landbouw. Maar door de
extreme droogte lijden veel mensen honger, kinderen zijn erg ziek en ondervoed.
Tien Christelijke kerken hebben daar de handen in één geslagen en een grote
landbouw organisatie opgezet. Deze organisatie legt waterputten en irrigatie
systemen aan, verstrekt zaaigoed en micro kredieten. Op Paasmorgen kunnen deze
worden ingeleverd bij de diaconie. We hopen op een mooie opbrengst.
Namens de Hapis Ingrid Rietveld
Wereldgebedsdag en sobere maaltijd in Haastrecht
De jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag vind plaats op vrijdag 7 maart.
Voorafgegaan door een sobere maaltijd, waarbij we stilstaan bij het lijden van
Christus, maar ook bij de conflicten en moeiten van christenen in Egypte.
Het thema is “ Bron van leven” en is voorbereid door vrouwen uit Egypte.
Egypte is een land in oorlog, verscheurd en vol geweld, maar we zien ook
lichtpuntjes van hoop.
Wij denken tijdens deze Wereldgebedsdag aan alle mensen in Egypte en bidden
voor een goede en rechtvaardige oplossing van alle conflicten.
Wereldgebedsdag: vrijdag 7 maart 19.00 uur
Sobere maaltijd : 18.00 uur , dit alles in het Hof van Stein
De twee onderdelen kunnen apart bezocht worden, maar mooier is het om beide
mee te maken. Van harte welkom.
Voor de maaltijd kunt u zich opgeven door u naam op te schrijven op de intekenlijst
in de hal.
Tienerdienst
Zondag 9 maart is er weer een gezamenlijke tienerdienst in de jeugdruimte van de
Gereformeerde kerk. Het wordt weer een dienst voor en door en met jou en de
vrienden of vriendinnen die jij meeneemt. Dit mag je niet missen! We beginnen
9,599999 uur. Sinds kort tellen de 1000-ste seconden. Toch?!!! Tot ziens R3H
(Reny, Reina, Renee en Hans)
De zanggroep gaat oefenen op de volgende data: woensdag 5 maart,
woensdag 12 maart, zondag 23 maart, zondag 30 maart, woensdag 2 april,
woensdag 9 april en woensdag 16 april.
Download