WOORDEN VAN TWEE LETTERGREPEN

advertisement
STENCIL 7A: DEGREES OF COMPARISON
(TRAPPEN VAN VERGELIJKING)
TRAPPEN VAN VERGELIJKING
GEBRUIK JE OM MENSEN,
DIEREN, DINGEN MET ELKAAR
OP EEN BEPAALDE MANIER TE
VERGELIJKEN. DAARVOOR
GEBRUIK JE IN HET ENGELS EEN
BEPAALD SYSTEEM DAT BESTAAT
UIT DRIE TRAPPEN
IN HET ENGELS IS HET AANTAL
LETTERGREPEN DAT EEN
WOORD HEEFT BEPALEND VOOR
DE MANIER WAAROP DIE
TRAPPEN GEMAAKT WORDEN
IN DEZE AANTEKENING KOMEN AAN DE
ORDE:
 WOORDEN VAN
(SYLLABLE)
 WOORDEN VAN
LETTERGREPEN
 WOORDEN VAN
LETTERGREPEN
EEN LETTERGREEP
TWEE
(SYLLABLES)
DRIE OF MEER
(SYLLABLES)
A. WOORDEN VAN EEN
LETTERGREEP
TRAP 1
POSITIVE
(STELLENDE
TRAP)
OLD
YOUNG
TALL
THICK
GREEN
TRAP 2
COMPARATIVE
(VERGROTENDE
TRAP)
OLDER
YOUNGER
TALLER
THICKER
GREENER
TRAP 3
SUPERLATIVE
(OVERTREFFENDE
TRAP)
OLDEST
YOUNGEST
TALLEST
THICKEST
GREENEST
REGEL:
BIJ WOORDEN VAN ÉÉN
LETTERGREEP MAAK JE :
DE TWEEDE TRAP MET:
DE DERDE TRAP MET:
-ER
-EST
SPELLINGSREGELS
(woorden van een lettergreep)
1
Als een woord op een stomme –e
eindigt, krijg je in de tweede trap een
–r en in de derde trap –st
nice
white
fine
nicer
whiter
finer
nicest
whitest
finest
2
Sommige woorden krijgen in de tweede
en in de derde trap verdubbeling van de
laatste medeklinker.
Dat gebeurt als:
 het woord eindigt op één medeklinker
 er voor deze medeklinker één klinker
staat
 deze klinker kort uitgesproken wordt
sad
big
red
sadder
bigger
redder
saddest
biggest
reddest
3
Woorden die eindigen op “medeklinker +
y” , krijgen in de tweede trap – ier; en in
de derde trap – iest.
dry
shy
sly
drier
shier
slier
driest
shiest (verlegen)
sliest (sluw)
B. WOORDEN VAN TWEE
LETTERGREPEN
B.1.
WOORDEN DIE EINDIGEN OP DE
LETTERS:
 LE
 ER
 OW
Y
 SOME
NOBLE
CLEVER
NARROW
EASY
HANDSOME
KRIJGEN IN DE TWEEDE TRAP: -ER
KRIJGEN IN DE DERDE TRAP: -EST
noble
clever
narrow
easy
handsome
nobler
cleverer
narrower
easier
handsomer
noblest
cleverest
narrowest
easiest
handsomest
B.2.
DE MEESTE WOORDEN VAN TWEE
LETTERGREPEN MET DE KLEMTOON
OP DE TWEEDE LETTERGREEP,
KRIJGEN:
IN DE TWEEDE TRAP: -ER
IN DE DERDE TRAP: - EST
polite
politer
politest
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
B.3.
DE MEESTE WOORDEN VAN TWEE
LETTERGREPEN MET DE KLEMTOON
OP DE EERSTE LETTERGREEP
KRIJGEN:
IN DE TWEEDE TRAP:
IN DE DERDE TRAP:
modern
careful
useful
boring
awful
more
more
more
more
more
modern
careful
useful
boring
awful
MORE
MOST
most
most
most
most
most
modern
careful
useful
boring
awful
SPELLINGSREGEL
(woorden van twee
lettergrepen)
1
Als een woord met twee lettergrepen
eindigt op medeklinker + y, dan:
In de tweede trap:
In de derde trap:
pretty
lovely
easy
prettier
lovelier
easier
- ier
- iest
prettiest
loveliest
easiest
C.WOORDEN VAN DRIE
LETTERGREPEN
REGEL:
BIJ WOORDEN VAN DRIE OF
MEER LETTERGREPEN MAAK JE:
DE TWEEDE TRAP MET: MORE
DE DERDE TRAP MET:
MOST
important
beautiful
dangerous
difficult
more
important
more
beautiful
more
dangerous
more
difficult
most
important
most
beautiful
most
dangerous
most
difficult
TOT SLOT !
1.
EVEN (+eerste trap) AS (+eerste trap) AS
ALS
even groot als
as big as
even gevaarlijk als
as dangerous as
even duur als
as expensive as
even dik als
as fat as
2.
IN DE TWEEDE TRAP (COMPARATIVE)
GEBRUIK JE ALTIJD HET WOORDJE: THAN
groter dan
bigger than
gevaarlijker dan
more dangerous than
duurder dan
more expensive than
dikker dan
fatter than
3.
IN DE DERDE TRAP (SUPERLATIVE)
GEBRUIK JE ALTIJD HET WOORDJE: THE
het grootst
the biggest
het gevaarlijkst
the most dangerous
het duurst
the most expensive
het dikst
the fattest
In zinnen met de derde trap kom je ook
vaak woorden tegen als ‘in’ en ‘of’
He is the biggest boy in our class.
Jane is the most beautiful girl of her village.
4.
ONREGELMATIGE VORMEN
BIJ DE VOLGENDE WOORDEN IS ER GEEN
SPRAKE VAN REGELS. DEZE WOORDEN MOET
JE VAN BUITEN LEREN.
bad (slecht)
worse
worst
(slechter)
(slechtst)
ill (ziek)
worse
worst (ziekst)
(zieker)
good (goed)
better
best (best)
(beter)
many (veel)
more (meer) most (meest)
much (veel)
more (meer) most (meest)
far (ver)
further
furthest
(verder)
(verst)
Download