Lessenoverzicht Kriebels in je Buik

advertisement
Lessenoverzicht Kriebels in je Buik: Lessen in weerbaarheid, relaties en seksualiteit
Groep
Naam
Thema
1
Wie ben ik?
1
In je blootje
1
Bij ons thuis
1
Ik vind jou lief
2
Kriebel de kriebel
2
Jongens en meisjes
2
Hoe worden kindjes
geboren?
Wij zijn vriendjes
Lichamelijke
ontwikkeling en
zelfbeeld
Lichamelijke
ontwikkeling en
zelfbeeld
Sociale en
emotionele
ontwikkeling
Sociale en
emotionele
ontwikkeling
Lichamelijke
ontwikkeling en
zelfbeeld
Lichamelijke
ontwikkeling en
zelfbeeld
Voortplanting en
gezinsvorming
Sociale en
emotionele
ontwikkeling
Seksuele
weerbaarheid
Seksuele
weerbaarheid
Lichamelijke
ontwikkeling en
zelfbeeld
Lichamelijke
ontwikkeling en
zelfbeeld
Voortplanting en
gezinsvorming
Sociale en
emotionele
ontwikkeling
Sociale en
emotionele
ontwikkeling
Seksuele
weerbaarheid
2
2
2
Wat voelt fijn en wat
niet?
Hoe zeg ik nee?
3
Ik ben ik
3
Ik ben een jongen
en ik ben een meisje
3
Hoe ben jij geboren?
3
Mijn thuis
3
Ik vind het fijn met
jou
3
Prettige en niet
prettige
aanrakingen
Maximum
duur in
minuten
80
Basisles of
extra les
85
Basis
90
Basis
75
Extra
80
Basis
55
Basis
x
80
Basis
x
80
Basis
x
30
Basis
60
Basis
x
70
Basis
x
55
Basis
x
50
Basis
x
95
Basis
x
50
Extra
50
Basis
Basis
Leerlijn Week
van de
Lentekriebels
x
x
4
In je nakie
4
Wat voel ik?
4
Hoe ben ik
geboren?
Wie vind ik
speciaal?
4
4
Ik ben verliefd
4
Een ja-, nee- of
twijfelgevoel
Dit ben ik!
5
5
5
5
Het ontstaan en de
geboorte van een
baby
Jongens en
meisjes: wat hoort
bij wie?
Zullen we vrienden
zijn?
5
De mensen om me
heen
5
6
Wat voor gevoel
krijg jij als…?
Bloos je van bloot?
6
De geslachtsdelen
6
Gezocht: een vriend
6
Verliefd
6
Verschillende
soorten relaties
6
Hoe zeg ik ja of
nee?
Lichamelijke
ontwikkeling en
zelfbeeld
Lichamelijke
ontwikkeling en
zelfbeeld
Voortplanting en
gezinsvorming
Sociale en
emotionele
ontwikkeling
Sociale en
emotionele
ontwikkeling
Seksuele
weerbaarheid
Lichamelijke
ontwikkeling en
zelfbeeld
Voortplanting en
gezinsvorming
35
Basis
x
50
Basis
x
50
Basis
x
35
Basis
x
50
Extra
50
Basis
x
95
Basis
x
50
Basis
x
Sociale en
emotionele
ontwikkeling
Sociale en
emotionele
ontwikkeling
Sociale en
emotionele
ontwikkeling
Seksuele
weerbaarheid
Lichamelijke
ontwikkeling en
zelfbeeld
Lichamelijke
ontwikkeling en
zelfbeeld
Sociale en
emotionele
ontwikkeling
Sociale en
emotionele
ontwikkeling
Sociale en
emotionele
ontwikkeling
Seksuele
weerbaarheid
50
Basis
x
115
Basis
x
45
Basis
75
Basis
x
120
Basis
x
50
Basis
x
110
Basis
x
70
Basis
x
60
Extra
65
Basis
x
7
Meisjes in de
puberteit
7
Jongens in de
puberteit
Wat is seks?
7
Vriendschap en
verliefdheid
7
Mannen en vrouwen
7
Mannen en vrouwen
in de media
7
Internetvrienden
7
Wat zou jij doen?
8
Dit ben ik
8
Puberteit
8
Geslachtsdeel
8
Besnijdenis
8
Verliefdheid en
verkering
8
Verliefdheid en
seksuele oriëntatie
8
Voortplanting
8
Veilig vrijen
8
Je eigen lichaam en
zelfbevrediging
8
Seks, wat is dat?
8
Wat zie jij in de
media?
Lichamelijke
ontwikkeling en
zelfbeeld
Lichamelijke
ontwikkeling en
zelfbeeld
Voortplanting en
gezinsvorming
Sociale en
emotionele
ontwikkeling
Sociale en
emotionele
ontwikkeling
Lichamelijke
ontwikkeling en
zelfbeeld
Seksuele
weerbaarheid
Seksuele
weerbaarheid
Lichamelijke
ontwikkeling en
zelfbeeld
Lichamelijke
ontwikkeling en
zelfbeeld
Lichamelijke
ontwikkeling en
zelfbeeld
Lichamelijke
ontwikkeling en
zelfbeeld
Sociale en
emotionele
ontwikkeling
Sociale en
emotionele
ontwikkeling
Voortplanting en
gezinsvorming
Voortplanting en
gezinsvorming
Lichamelijke
ontwikkeling en
zelfbeeld
Sociale en
emotionele
ontwikkeling
Lichamelijke
ontwikkeling en
zelfbeeld
85
Basis
x
85
Basis
x
70
Basis
80
Basis
45
Basis
95
Basis
x
120
Basis
x
50
Basis
x
90
Basis
x
130
Basis
50
Basis
75
Extra
65
Extra
50
Basis
x
80
Basis
x
85
Basis
80
Basis
115
Extra
60
Basis
x
8
8
Internet en social
media
Seksueel
grensoverschrijdend
gedrag
Seksuele
weerbaarheid
Seksuele
weerbaarheid
170
Basis
90
Basis
x
Download