Röntgenfoto

advertisement
Röntgenfoto
Inhoudsopgave
(Klik op het onderwerp om verder te lezen)
Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?
Waar vindt het onderzoek plaats?
Belangrijk om te weten vóór het onderzoek
Hoe verloopt het onderzoek?
Na het onderzoek
Risico’s, complicaties en bijwerkingen bij deze ingreep
Hoe komt u aan de uitslag?
Tot slot
Belangrijke telefoonnummers
1
1
1
2
2
2
2
2
3
U komt binnenkort naar het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) voor een röntgenfoto.
Bij dit onderzoek worden met behulp van röntgenstraling afbeeldingen gemaakt van de longen, buik
of een deel van het skelet. In veel gevallen is een röntgenfoto onmisbaar bij het stellen van een
diagnose.
Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?
Als u door ziekte of om andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, wordt u verzocht zo
spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Radiologie.
Waar vindt het onderzoek plaats?
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie op de volgende locatie:
□ Locatie ETZ Elisabeth, route 72
□ Locatie ETZ Tweesteden, route 77
□ Locatie ETZ Waalwijk, richting 35
Wilt u zich bij aankomst bij de balie melden?
Als u bent opgenomen, wordt u er vanaf de afdeling waar u ligt, naar toe gebracht.
Belangrijk om te weten vóór het onderzoek
Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen specifieke voorbereiding nodig.
Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, kun u deze normaal innemen.
1
Melden
Als u zwanger bent, ook als u het nog niet helemaal zeker weet, wilt u dit dan vóór het onderzoek aan
de laborante meedelen? Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn tijdens de eerste weken van de
zwangerschap.
Kleding
U wordt gevraagd het deel van uw lichaam waarvan de röntgenfoto wordt genomen te ontbloten.
Hoe verloopt het onderzoek?
Op de afdeling Radiologie meldt u zich bij de balie. Vervolgens neemt u plaats in de wachtkamer, waar
u door de radiodiagnostisch laborant wordt opgeroepen. Als u uit de wachtkamer opgeroepen wordt,
vraagt de laborant u in de kleedkamer het betreffende lichaamsdeel bloot te maken en eventuele
sieraden uit te doen. Daarna komt u via de andere deur van de kleedkamer in de röntgenkamer en
neemt u plaats op de röntgentafel of voor het röntgenstatief. Meestal worden er twee opnames
gemaakt, maar in sommige gevallen kan volstaan worden met één beeld. Zijn alle beelden gemaakt en
in technische zin geslaagd, dan brengt de laborant u terug naar uw kleedkamer. Daar kunt u zich weer
aankleden en de afdeling verlaten.
Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u gewoon naar huis gaan.
Risico’s, complicaties en bijwerkingen bij deze ingreep
Deze ingreep kent geen risico’s, bijwerkingen en/of complicaties.
Hoe komt u aan de uitslag?
De radioloog maakt een schriftelijk verslag van de ingreep. Uw behandelend arts bespreekt met u de
uitkomst van het onderzoek.
Tot slot
Als u na het lezen van de brochure nog vragen heeft, kunt u op werkdagen contact opnemen met de
afdeling Radiologie.
Aan het begin van het onderzoek vertelt de laborant u nog een keer wat er gaat gebeuren. Wanneer u
op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.
Wij doen er alles aan om uw bezoek op onze afdeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Het kan
echter voorkomen dat u niet geheel tevreden bent. U kunt uw opmerkingen of klachten over uw
onderzoek of behandeling het beste direct bespreken met de betrokken personen. Komt u er na
overleg niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris.
2
Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):
(013) 221 00 00
Radiologie
Locatie ETZ Elisabeth:
Route 72
(013) 539 80 13
Locatie ETZ Tweesteden:
Route 77
(013) 465 56 20
Locatie ETZ Waalwijk:
Richting 35
(0416) 68 26 58
Radiologie, 22_1106 09-16
Copyright© ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
3
Download