Radiologisch onderzoek van de maag

advertisement
Radiologisch onderzoek
van de maag
Afspraak
Datum: ___________________ Tijd:
U wordt verwacht voor dit onderzoek op de
radiologieafdeling van het ETZ.
o ETZ TweeSteden
o ETZ Waalwijk
U meldt zich bij de balie van de radiologieafdeling.
U volgt de borden richting nr 77 in ETZ TweeSteden;
in ETZ Waalwijk volgt u de borden radiologieafdeling.
Wilt u tijdig bellen als de afspraak niet kan
doorgaan? Wij maken graag een nieuwe afspraak
voor u.
Het onderzoek
Bij dit röntgenonderzoek worden de maag en de twaalfvingerige darm zichtbaar gemaakt door middel van een contrastvloeistof. De radioloog kan de
binnenkant van uw maag en dunne darm door middel van doorlichtapparatuur en röntgenfoto’s bestuderen.
Voorbereiding op het onderzoek
Op de dag vóór het onderzoek mag u vanaf 24.00 uur 's avonds niet
meer eten, drinken of roken .
Tip: Neem op de dag van het onderzoek iets te eten mee voor na het
onderzoek!
Uitvoering van het onderzoek
Voor het onderzoek dient u zich uit te kleden. Ondergoed en eventueel T-shirt
mag u aanhouden. Vlak voor het maagonderzoek krijgt u een lepeltje koolzuurkorrels, deze neemt u met een slokje water in. Hierdoor krijgt u lucht in de
maag. Het is dan vaak niet te vermijden dat u het gevoel krijgt te moeten
opboeren. In het belang van het onderzoek is het van belang dat u dit zoveel
mogelijk niet doet. Hierna krijgt u bariumpap te drinken. Dit is een contrastmiddel waarmee de maag zichtbaar wordt gemaakt. Aan de bariumpap is wat
smaakstof toegevoegd anders zou het naar krijt smaken. De maag wordt vervolgens in verschillende houdingen gefotografeerd (staand, liggend op buik en
rug). Bij sommige opnamen is het nodig dat uw buik wordt ingedrukt. Als dit
pijn doet moet u dat zeggen. Als de foto's gemaakt zijn, kunt u vrijwel meteen
naar huis. Het onderzoek duurt zo'n 15 minuten.
Aandachtspunten
Diabetespatiënten kunnen beter niet spuiten voor het onderzoek, maar
insuline en iets te eten meenemen voor na het onderzoek. Het onderzoek
zal bij deze patiënten vroeg in de ochtend plaatsvinden.
Als u weet dat u overgevoelig bent voor bepaalde contrast- of
geneesmiddelen, vragen wij u dit voor het onderzoek te melden aan de
arts die u voor dit onderzoek heeft aangemeld, of indien dit niet lukt, aan
de radioloog of de laborant op de dag van het onderzoek.
Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon innemen.
Indien de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, moet u dit melden.
Dit onderzoek stellen wij dan liever uit.
Na het onderzoek
Na het onderzoek is de ontlasting enige tijd wit gekleurd door de bariumpap.
U hoeft zich niet ongerust te maken. Bariumpap geeft soms aanleiding tot obstipatie. Wij raden u aan na het onderzoek regelmatig water te drinken. Indien
u last heeft van verstopping kunt u bij de balie van de radiologieafdeling een
laxeermiddel, wonderolie, verkrijgen.
Uitslag
Nadat u bent onderzocht maakt de radioloog een verslag van uw onderzoek.
Dit verslag gaat naar uw behandelend arts. Uw arts bespreekt de uitslag van
het onderzoek met u.
Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de radiologieafdeling.
Tot slot
Wij doen er alles aan om uw bezoek op onze afdeling zo prettig mogelijk te
laten verlopen. Het kan echter voorkomen dat u niet geheel tevreden bent. U
kunt uw opmerkingen of klachten over uw onderzoek of behandeling het
beste direct bespreken met de betrokken personen of met het hoofd van
onze afdeling.
Komt u er na overleg niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Meer informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘klachten’, die u
bij de balie van de radiologieafdeling kunt verkrijgen.
Radiologieafdeling
ETZ TweeSteden
Dr. Deelenlaan 5, Tilburg
Tel: 013-4655620
ETZ Waalwijk
Kasteellaan 2
Tel: 0416-682658
Download