zichzelf mag en kan zijn

advertisement
Richting geven
geeft ruimte
LucasRurup
Rurup
Lucas
passendonderwijs-zk.nl
www.passendonderwijs-zk.nl
Koers bepalen
• Koers bepalen is allereerst persoonlijk
• Betrokkenheid en bevlogenheid = engagement
–
–
–
–
–
–
Wanneer raak ik zelf bevlogen?
Wat voor samenwerkingsverband wil ik leiding aan geven?
Waar sta ik voor?
Hoe wil ik dat buitenstaanders over het SWV spreken?
Wat is de stip op de horizon?
Welk landschap zien we voor ons?
• Visie, is het cement tussen de stenen,
creëert samenhang, zorgt voor een vaste koers
Menukaart PO-ZK
Spreken in kindkenmerken
Onderwijskwaliteit
Oordeel bovenschools
Oordeel in de praktijk
Landelijk gemiddelde
Groei en ontwikkeling (4D, CED)
Procedure & bewijslast
Oplossen
Gelijk en bewijs
Wederzijds belang, ontschuldigen
Tegengaan van verwijzingen
Stimuleren van aannemen
Verantwoording
Vertellen, verantwoordelijkheid
Controle
Leren en inspireren
Creëren op papier
Effect in de school
Stelt u eens voor dat dit de
werkelijkheid is,
hoe mooi zou dat zijn?
Koers van een school
Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en ieder kind kan excelleren.
Om dat te bereiken willen we een school zijn waar ieder kind zich
veilig voelt en waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn. We
vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit
betekent een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich
gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze
opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen.
Goed onderwijs leidt er ook toe dat kinderen oog en oor hebben voor
anderen en voor hun omgeving.
De wijze waarop we dat realiseren is:
– Opbrengstgericht werken
– Duidelijke doelen in groepsplannen
– Onderwijsbehoeften
Koers van een school
Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en ieder kind kan excelleren.
Om dat te
bereiken willen we een school zijn waar ieder kind zich
Belang
veilig
voelt en waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn. We
Ingekleurd?
vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit
Onderscheidend?
betekent
een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich
gewaardeerd
Sturend? en gerespecteerd voelen en waarin ze
opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen.
Goed onderwijs leidt er ook toe dat kinderen oog en oor hebben voor
anderen en voor hun omgeving.
De wijze waarop we dat realiseren is:
– Opbrengstgericht werken
– Duidelijke doelen in groepsplannen
– Onderwijsbehoeften
Menukaart
Opvangen
In ontwikkeling brengen
Lokaal oplossen
Regionaal oplossen
ITK als eerste opvang
ITK als expertise centrum
Scholen zijn huiverig
Scholen staan open
Gelijke afspraken
Differentiëren
Onderwijs aan zet
Gezamenlijke aanpak
Opvang voor een jaar
Aanpak voor meerdere jaren
Vast stramien
Flexibiliteit voorop
Overnemen
Professionaliseren
Opdracht deel 1
• Ontwerp uw menukaart voor een regio
Afspraken in ZK
•
•
•
•
•
•
•
Stuurgroep ITK, schoolbestuur, gemeentes, (jeugdhulp)
Onderdeel van bestuur SWV PO
Gemeentes financieren mee (centrum en omliggend)
Transparante terugkoppeling (financieel, resultaat)
Afspraken over plaatsing reguliere scholen
Maatjes systeem op scholen
Gezamenlijke scholing
– Na uitstroommomenten
• Opvang eerste jaar naar begeleiding voor tweede en
derde jaar vanuit het samenwerkingsverband
Opdracht deel 2
• Ontwerp uw menukaart voor een regio
• Welke afspraken moeten er gemaakt worden?
– Afspraken?
– Met wie?
– Welk belang heeft de ander?
(politiek, inhoudelijk, maatschappelijk)
Dank u wel!!
Download