Algemene verkoopsvoorwaarden Techniek - Techniek

advertisement
Algemene verkoopsvoorwaarden Techniek –en
WetenschapsAcademie
1. Verjaardagsfeestje
De organiserende ouder is verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen via de
eigen familiale verzekering.
Door in te schrijven verklaart u zich akkoord dat er foto’s gemaakt worden van
de kinderen voor publicatie
Na bevestiging is annuleren niet mogelijk maar met een medisch attest kan de
reservatie verplaatst worden naar een andere datum.
2. Workshops voor scholen
De kinderen zijn via de schoolverzekering verzekerd.
Annuleren is niet mogelijk, verplaatsen enkel omwille van dwingende
omstandigheden.
Door in te schrijven verklaart u zich akkoord dat er foto’s gemaakt worden van
de kinderen voor publicatie
Betalingswijze: na het ontvangen van een factuur aan het einde
3. Kampen en naschoolse
Bij annulatie van een kamp of naschoolse zijn er twee mogelijkheden.
 In geval van ziekte of ongeval: een aanvraag tot terugbetaling
schriftelijk of via mail moet ons uiterlijk 5 werkdagen na het kamp
bereiken, samen met een doktersattest. Het inschrijfbedrag (min 15€
administratiekosten per kamp) zal na de vakantieperiode teruggestort
worden.
 In alle andere gevallen: U laat ons op voorhand (schriftelijk of via mail)
weten dat de inschrijving niet kan doorgaan. Wij sturen u een code met
het bedrag van het kamp min 15€ administratiekosten. Deze code kan
gebruikt worden voor de betaling van een ander kamp van de Techniek
– en WetenschapsAcademie.

Door in te schrijven verklaart u zich akkoord dat er foto’s gemaakt worden van
de kinderen voor publicatie.
Download