Ziektebeleid - De Kikkertjes

advertisement
Ziektebeleid
Kinderdagverblijf De Kikkertjes
Handleiding voor ouders en pedagogisch medewerkers hoe te handelen bij zieke kinderen
feb ‘17
Middels dit beleid willen wij aangeven wanneer een kind wel of niet mag komen als het ziek is.
Daarnaast geven wij duidelijke richtlijnen hoe te handelen wanneer een ziek kind is en wat wij doen
wanneer een kind ziek wordt op het kinderdagverblijf.
In dit beleid vind je ook een lijst met de meest voorkomende ziektes, waarbij de symptomen en hoe
te handelen staat vermeld. Ons ziektebeleid is gebaseerd op de richtlijnen van de GGD.
Wij begrijpen dat het erg vervelend is, om voor je kind een andere oplossing te zoeken wanneer uw
kind ons kinderdagverblijf niet mag bezoeken. Desondanks achten wij dit beleid en de daaruit
voortvloeiende regels noodzakelijk, dit om de gezondheid van alle kinderen en de pedagogisch
medewerkers te handhaven. Wij hopen dat je samen met ons de regels zult nastreven om het zowel
voor de ouders als voor het kind zo dragelijk mogelijk te maken.
Wij vertrouwen hierop voldoende informatie te hebben gegeven. Mocht je desondanks vragen en/of
opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag. Elke dag is het kantoor telefonisch bereikbaar tussen
08.00 en 13.00. Uiteraard kan je ook mondeling een vraag stellen bij de pedagogisch medewerkster
van je kind.
Hartelijke groet,
Het kikkerteam.
Handleiding voor ouders en pedagogisch medewerkers hoe te handelen bij zieke kinderen
feb ‘17
De algemeen geldende regel
Kinderen die ziek zijn horen thuis! Wij realiseren ons, dat het begrip ‘ziek’ moeilijk en niet precies te
omschrijven is; de één vindt een kind met een verkoudheid ziek, de ander noemt iets pas een ziekte
wanneer het met een flinke koorts gepaard gaat. Wij kunnen niet voldoende aandacht aan een ziek
kind geven en om de andere kinderen te beschermen tegen ziektes verzoeken wij u zich te houden
aan de regels. Bij twijfel kan je natuurlijk met ons overleggen. Wij vinden het belangrijk dat de
verantwoordelijkheid van een ziek kind bij de ouders/verzorgers ligt.
De ouders/verzorgers dienen:
 wanneer het kind thuis ziek is, dit z.s.m. telefonisch door te geven op de groep. (Toets 2 voor
de Kikkervisjes groep, toets 3 voor de Waterleliegroep en toets 4 voor de Vlindergroep).
 de pedagogisch medewerksters te informeren over de eventuele ziekte en/of aandoening,
hoelang het zieke kind niet naar het kinderdagverblijf komt en verdere informatie die in het
belang van het kind en de opvang is. Dit i.v.m. het informeren van andere ouders m.b.t.
besmettelijkheid.
 de pedagogisch medewerksters te informeren wanneer het kind zich niet fit voelt. Zo kunnen
de pedagogisch medewerksters een kind extra in de gaten houden.
 wanneer de ouders/verzorgers door het kinderdagverblijf worden verzocht om het kind op te
halen, zorg te dragen dat dit zo snel mogelijk gebeurt. De regel is dat het zieke kind uiterlijk
binnen een uur, na telefonisch contact, opgehaald dient te worden. Mocht het voor beide
ouders/verzorgers niet mogelijk zijn om het zieke kind op te komen halen, willen wij graag
weten wie er voor hen in de plaats komt.
Het kinderdagverblijf dient:
 direct contact te zoeken met de ouders/verzorgers en hen te verzoeken het kind (binnen een
uur, na telefonisch contact) op te halen, indien er een ziekte wordt geconstateerd of
wanneer er angst bestaat voor besmettingsgevaar voor het desbetreffende kind.
 de ouders op de hoogte te houden over een eventuele ziekte of aandoening en alle verdere
informatie die in het belang zijn van het kind en de opvang.
 bij ongevallen of calamiteiten zorg te dragen voor E.H.B.O., intern en indien nodig extern en
daarvan de ouders zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.
 Bij een heersende ziekte en/of besmettingsgevaar, de ouders te informeren over de
gegevens van de ziekte, de verschijnselen en wat te doen. Als er een besmettelijke ziekte
heerst worden er briefjes op de deuren van de groepen gehangen. Bij zorgwekkende
situaties wordt je digitaal op de hoogte gesteld.
Het kinderdagverblijf pleegt overleg met de ouders wanneer:
 de pedagogisch medewerkster bij een kind twijfelen over zijn of haar geestelijke en/of
lichamelijke toestand. Bijvoorbeeld als het desbetreffende kind hangerig is, aanhoudend
pijntjes heeft, lusteloos is, verhoogde temperatuur heeft etc..
 indien zich er calamiteiten en/of ongevallen voor hebben gedaan.
Handleiding voor ouders en pedagogisch medewerkers hoe te handelen bij zieke kinderen
feb ‘17
Medicijnen
Wanneer ouders/verzorgers de pedagogisch medewerksters verzoeken om bepaalde medicijnen toe
te dienen, is dit in overleg mogelijk. De ouders dienen een medicijnformulier in te vullen (aanwezig
op de groep, of te downloaden van de website(www.dekikkertjes.nl). Het medicijn kan echter alleen
worden toegediend als dit medisch verantwoord is en wanneer het, per abuis niet correct toedienen
van de medicatie geen schadelijke gevolgen heeft voor het kind.
Het kinderdagverblijf mag geen paracetamol of ibuprofen toedienen ter preventie, dit mag alleen op
schriftelijk verzoek van de huisarts.
Informatie en regels van de meest voorkomende kinderziektes en kwalen





Acute middenoorontsteking (loopoor)
Gegeven: infectie van het middenoor (achter het trommelvlies), wat meestal gepaard gaat
met oorpijn. Gevolg is dat er na een tijdje wit/gelig vocht uit het oor loopt, waarna de pijn zal
afnemen. Een loopoor kan twee weken aanhouden
Regel: Een kindercentrum hoeft kinderen met een middenoorontsteking en loopoor niet te
weren.
Braken of overgeven
Gegeven: het opgeven van de maaginhoud via slokdarm en mond
Regel: indien het kind twee keer heeft overgegeven mag het kind niet meer naar het
kinderdagverblijf komen of dient het kind opgehaald te worden.
Diarree
Gegeven: wanneer een kind per dag meer dan twee keer dunne tot waterdunne ontlasting
heeft gehad, spreken we van diarree. Dit kan een gevolg van ziekte of infectie zijn.
Regel: indien er sprake is van acute/hevige diarree (dit is vanaf twee dunne luiers) dient het
kind opgehaald te worden. Wanneer het kind thuis acute/hevige diarree heeft mag het niet
naar het kinderdagverblijf komen.
Hand-, mond- en voetziekte
Gegeven: dit is een virusziekte die een paar dagen duurt en vanzelf weer overgaat. Het geeft
pijnlijke blaasjes in mond, op voetzolen en handpalmen. Soms gaat dit gepaard met koorts.
Regel: als het kind ziek is of koorts heeft, mag het niet naar het kinderdagverblijf komen.
Ouders moeten met het kind naar de huisarts om de ziekte te constateren.
Hoofdluis
Gegeven: de luis is een heel klein beestje die zich nestelt in de harige gedeelten van het
lichaam, waar ze eitjes (neetjes) leggen. In de meeste gevallen is dit bij kinderen op de hoofd.
Ze veroorzaken jeuk en kunnen erg makkelijk op andere mensen overgaan via mutsen,
overige kleding, kammen etc..
Regel: het kind moet direct worden opgehaald om behandeld te worden met speciale
shampoo of haarlotion (verkrijgbaar bij de drogist of apotheker) om verdere verspreiding te
voorkomen. Kinderen boven de 6 maanden kunnen behandeld worden tegen de
verspreiding van luis. Daarna mag het kind gewoon weer naar het kinderdagverblijf komen.
Handleiding voor ouders en pedagogisch medewerkers hoe te handelen bij zieke kinderen
feb ‘17







Kinkhoest (ook wel honderd dagen hoest)
Gegeven: kinkhoest is een besmettelijke en zeer uitputtende ziekte van de luchtwegen
veroorzaakt door een bacterie. In het begin lijkt het een gewone verkoudheid, vervolgens
ontstaan hevige, plotseling opkomende hoestbuien, gepaard gaande met een gierend geluid
en opgeven van taai slijm. De hoestaanvallen kunnen drie à vier maanden aanhouden. De
incubatietijd is 7-10 dagen.
Regel: een kind met kinkhoest hoeft, tenzij het koorts heeft, niet geweerd te worden. Op het
moment dat de diagnose gesteld wordt, is de meest besmettelijke periode meestal al voorbij.
Koorts
Gegeven: koorts is een verhoging van de lichaamstemperatuur boven de 38,5 graden. Het is
eigenlijk geen ziekte, maar een reactie van het lichaam op een infectie, virus of ander
lichamelijk ongemak. Wanneer er koorts wordt geconstateerd, kunnen we aannemen dat er
iets aan de hand is met het kind.
Regel: kinderen met koorts mogen het kinderdagverblijf niet bezoeken. Wanneer er op het
kinderdagverblijf koorts bij het kind wordt geconstateerd, worden de ouders/verzorgers
gebeld met de mededeling dat zij hun kind op moeten halen. Ook hierbij geldt weer de regel;
na telefonisch contact het kind zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een uur, ophalen.
Krentenbaard (impetigo)
Gegeven: dit is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door een bacterie. De
aandoening begint met vorming van blaasjes, die opengaan en waarop een korstje komt. Het
vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk. Meestal komen de blaasjes voor in het gezicht,
waardoor het lijkt of het kind een baard van krenten heeft.
Regel: het kind moet worden opgehaald door de ouders/verzorgers en moet voor een
behandeling naar de huisarts gaan. Het kind mag pas weer op het kinderdagverblijf komen
als de behandeling met anti bacteriële zalf is gestart.
Ontstoken ogen
Gegeven: een ontsteking van de ogen veroorzaakt door een bacterie of een virus. Wanneer
dit gepaard gaat met heldere/gelige afscheiding uit de ogen, is dit zeer besmettelijk.
Regel: Een kindercentrum hoeft kinderen met een oogontsteking niet te weren.
Pseudokroep
Gegeven: infectie van het bovenste deel van de luchtwegen veroorzaakt door een virus,
waarbij ernstige benauwdheid optreedt als gevolg van een vernauwing van bovenste
luchtwegen. Pseudokroep ontstaat alleen bij kinderen die er aanleg voor hebben, dit treedt
met name op bij jongere kinderen. Na een aantal jaren groeien ze er overheen.
Regel: alleen wanneer het kind koorts heeft dient u het kind thuis te houden of op te halen.
Roodvonk
Gegeven: dit is een infectieziekte veroorzaakt door een bacterie afkomstig uit de neus- en
keelholte of de huid. De incubatietijd is 2 tot 7 dagen.
Regel: bij koorts moet het kind thuis blijven.
Schimmelinfectie
Gegeven: een schimmelinfectie is een infectie van de huid of slijmvliezen veroorzaakt door
een schimmel. Er zijn heel veel soorten schimmels, maar de meest voorkomende bij kinderen
zijn :
- Spruw:
witte plekjes in de mond, die niet weg te vegen zijn.
- Luieruitslag:
dezelfde schimmel die spruw veroorzaakt.
- Ringworm:
ringvormige plekjes op de romp.
Regel: in alle gevallen van schimmelinfectie moet het kind behandeld worden met een crème
tegen en schimmelinfectie. Deze is verkrijgbaar bij de drogist. Daarna mag het kind weer naar
het kinderdagverblijf komen.
Handleiding voor ouders en pedagogisch medewerkers hoe te handelen bij zieke kinderen
feb ‘17






Verkoudheid
Gegeven: een infectie van de bovenste luchtwegen, veroorzaakt door een virus.
Regel: alleen bij koorts behoort u het kind thuis te houden of op te halen.
Vijfde ziekte
Gegeven: dit is een besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door een virus. De ziekte komt
het meest voor bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Het kind heeft lichte koorts en er
verspreiden zich over het hele lichaam grote en kleine rode vlekken die beginnen in het
gezicht. Voor kinderen is het een onschuldige ziekte, maar infectie in de eerste helft van de
zwangerschap kan het risico op een miskraam vergroten.
Regel: alleen bij koorts behoort u het kind thuis te houden of op te halen.
Waterpokken
Gegeven: waterpokken is een besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door een virus. Er
verschijnen rode bultjes, waarop na enige tijd blaasjes ontstaan, die erg kunnen jeuken. De
incubatietijd is 14 tot 21 dagen. Waterpokken kan gevaarlijk zijn voor pasgeborenen als hun
moeder de ziekte doormaakt in de dagen rond de geboorte. Ook kinderen met een zwaar
verminderde weerstand lopen het risico ernstig ziek te worden.
Regel: De heftigheid van deze ziekte is voor elk kind anders. Het ene kind heeft een aantal
kriebelende vochtblaasjes, het andere kind heeft heel veel vochtblaasjes en hoge koorts.
Omdat de besmetting al heeft plaats gevonden voordat de ziekte zichtbaar is mogen de
kinderen wel naar het kinderdagverblijf komen mits ze geen 1-op-1 aandacht nodig hebben,
koorts of andere ziekteverschijnselen hebben.
Wormpjes (aarsmaden)
Gegeven: de wormpjes zijn in de ontlasting te zien als kleine witte draadjes van ongeveer 1
cm. lang.
Regel: de ouders/verzorgers moeten naar de apotheek voor een behandeling. Daarna mag
het kind gewoon weer gebracht worden.
Wratten
Gegeven: wratten zijn uitgegroeide huidcellen en kunnen overal op het lichaam voorkomen.
De meeste plaatsen bij kinderen zijn de handen en voeten, waar de wratten meestal korrelig
zijn. Degene op de rest van het lichaam zijn meestal glad. Wratten kunnen, indien gewenst,
worden weggehaald door de huisarts of met wrattentinctuur (verkrijgbaar bij drogist of
apotheek).
Regel: het kind mag gewoon naar het kinderdagverblijf. Een goede hygiëne is wel heel
belangrijk.
Zesde ziekte
Gegeven: dit is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een virus. Het kind heeft hoge
koorts en 1 of 2 dagen na het zakken van de koorts verschijnen er rode vlekjes op de romp.
Regel: alleen bij koorts behoort u het kind thuis te houden of op te halen.
N.B. wanneer een kind ziek is geweest is hun weerstand verlaagd. Wij raden aan om een kind goed
uit te laten zieken om herhaling of andere besmetting te voorkomen.
Handleiding voor ouders en pedagogisch medewerkers hoe te handelen bij zieke kinderen
feb ‘17
Aanvullende informatie omtrent de gezondheid van de kinderen op het kinderdagverblijf
Preventie
Om besmetting binnen het kinderdagverblijf te voorkomen, worden de volgende maatregelen gen
genomen:
1. Kinderen met een besmettelijke ziekte worden niet op het kinderdagverblijf toegelaten.
2. Kinderen die tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf ziek worden, moeten zo snel mogelijk
door de ouders worden opgehaald.
3. Alle handelingen worden verricht met inachtneming van het protocol hygiëne.
Wijze van handelen door de leidsters
Indien een kind ziek wordt tijdens het verblijf op De Kikkertjes, wordt door de pedagogisch
medewerkster in Bitcare de symptomen, de temperatuur, de datum en het tijdstip genoteerd.
Vervolgens worden de ouders op de hoogte gebracht en verzocht hun kind op te (laten) halen.
De temperatuur van de kinderen wordt anaal gemeten. Wij doen een hoesje om de thermometer om
te voorkomen dat de thermometer verontreinigd raakt.
De thermometer wordt na ieder gebruik met water en zeep gereinigd en wordt vóór en na ieder
gebruik met alcohol 70% gedesinfecteerd.
Indien er een besmettelijke ziekte onder de kinderen heerst, worden de ouders daarvan op de
hoogte gebracht via een mededeling op de deur en via Bitcare.
Bij twijfel over het ziektebeeld en/of symptomen wordt de huisarts telefonisch geraadpleegd. Indien
er tussen de ouders en de pedagogisch medewerksters onenigheid dreigt over het ziektebeeld en/of
symptomen en het wel of niet ophalen van het kind, worden de richtlijnen uit dit protocol gevolgd of
de GGD arts geraadpleegd voor advies.
Onderstaande richtlijnen zijn aanleiding voor de pedagogisch medewerksters om de ouders te bellen:
- Als de pedagogisch medewerkster ander gedrag ziet bij het kind dan zij gewend is.
- Lichamelijke kenmerken.
- Andere signalen, zoals overgeven of diarree.
- Lichaamstemperatuur boven de 38.5 graden.
- Wens van de ouders wanneer ze over de situatie van hun kind geïnformeerd willen worden. De
ouders kunnen dit aangegeven op de groep. De pedagogisch medewerkster maken hier een
aantekening van in Bitcare zodat alle overige pedagogisch medewerksters op de hoogte zijn.
Medisch dossier
Er wordt voor elk kind een ‘medisch’ dossier bijgehouden. In het registratie programma geven wij
aan als een kind ziek thuis blijft of ziek wordt opgehaald en wat de verschijnselen zijn.
Gezondheidskenmerken en bijzonderheden op dit vlak worden in het dossier van het kind
vastgelegd. Ook gegevens over allergieën en vaccinaties worden daarin vastgelegd. Dit dossier wordt
actueel gehouden, zodra er veranderingen zijn wordt dit aangepast.
Medicijnen
Toedienen van medicijnen
Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de (huis)arts zijn
voorgeschreven, met vermelding van de naam van het kind en in de originele verpakking. Ouders
dienen een verklaring te ondertekenen waarop zij vermelden welk medicijn wanneer in welke
dosering moet worden toegediend.
In principe worden er alleen medicamenten verstrekt die al eerder thuis verstrekt zijn. In sommige
gevallen mogen de kinderen gewoon komen en krijgen ze op het kinderdagverblijf voor het eerst de
Handleiding voor ouders en pedagogisch medewerkers hoe te handelen bij zieke kinderen
feb ‘17
medicijnen. Wij overleggen dan met de ouders wat de mogelijke bijwerkingen van het medicijn zijn
en in het geval dat het kind een reactie op het medicijn krijgt nemen wij gelijk contact op met de
ouders.
Medicijnen worden volgens voorschrift bewaard, in originele verpakking met houdbaarheidsdatum.
Vóór het verstrekken van het medicament wordt de bijsluiter gelezen en wordt de
houdbaarheidsdatum van het medicijn gecontroleerd.
De pedagogisch medewerkster noteert op het dagformulier het tijdstip van toediening en parafeert
daarvoor.
Paracetamol
Paracetamol wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van tanden en kiezen (al
dan niet met koorts) na een inenting of bij pijn of koorts zonder directe aanleiding. Koorts heeft
namelijk altijd een oorzaak, die niet vaak direct aan te tonen is. Omdat het kinderdagverblijf
aansprakelijk is voor het kind gedurende het verblijf, wordt er geen paracetamol toegediend: stel dat
het kind ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt met paracetamol kan het kinderdagverblijf
aansprakelijk worden gesteld. Om dat te voorkomen, wordt paracetamol alleen op voorschrift van de
(huis)arts gegeven. Indien ouders ’s ochtends thuis een kind een paracetamol geven, ligt de
verantwoording daarvan bij de ouder. Het is ouders niet toegestaan om gedurende de dag op het
kinderdagverblijf zelf het kind paracetamol te geven om het kind op het kinderdagverblijf te kunnen
laten.
Ibuprofen
Voor het geven van ibuprofen hanteren wij hetzelfde beleid als bij het geven van paracetamol.
Ibuprofen wordt dus alleen gegeven indien de (huis)arts dit heeft voorgeschreven.
Homeopathische middelen
Veel ouders geven hun kind homeopathische middelen, zoals Chamodent of neusspray. Ouders
wordt gevraagd een medicijnverklaring daarvoor in te vullen. Een verklaring is 1 maand geldig en
wordt dus per maand opnieuw ingevuld als een middel gedurende langere tijd wordt gegeven.
Aanbrengen van crème/zalf
Handen worden gewassen voor het aanbrengen van zalf of crème. Bij het aanbrengen van zalf of
crème worden spatels, vingercondooms of rubber handschoenen gebruikt.
Medische handelingen
De pedagogisch medewerksters zijn niet bevoegd om medische handelingen uit te voeren. Mocht er
zich een situatie voordoen waarin het noodzakelijk is dat er bij een kind tijdens het verblijf een
medische handeling verricht wordt, dan zal de directie per geval beslissen of aan dit verzoek gehoor
kan worden gegeven. Hierbij worden de regels uit de Wet BIG gevolgd. Deze wet houdt in dat
bepaalde handelingen alleen mogen worden verricht als voldaan wordt aan de volgende
voorwaarden:
1. De medische handeling moet worden verricht in opdracht van een beroepsbeoefenaar die voor
het verrichten van de handeling zelf bevoegd is.
2. De persoon die de handeling verricht, moet de aanwijzingen van de opdrachtgever opvolgen.
3. De persoon die de handeling verricht, moet bekwaam zijn om de handeling te verrichten.
4. Er wordt een aanvullende overeenkomst met de ouders afgesloten. In een dergelijke
overeenkomst worden de afspraken over de aanvullende zorg, de financiering ervan en de
aansprakelijkheden van het kinderdagverblijf en het personeel nader geregeld.
5. Uit de aanvullende overeenkomst moet expliciet blijken voor welke medische handelingen de
ouders van het kind toestemming hebben verleend.
6. Uit een zogenaamd “autorisatieformulier” dient de toestemming van een arts en bovendien de
Handleiding voor ouders en pedagogisch medewerkers hoe te handelen bij zieke kinderen
feb ‘17
beschikbaarheid, bekwaamheid en bereidheid van de medewerkster te blijken
7. De pedagogisch medewerkster ontvangt aanwijzingen van de arts met betrekking tot:
1. De wijze waarop de handeling moet worden uitgevoerd.
2. Algemene aandachtspunten ter observatie na het uitvoeren van de handeling.
3. Instructies voor het handelen bij bepaalde verschijnselen.
4. De arts bepaalt in hoeverre extra toezicht en tussenkomst van zijn/haar kant noodzakelijk is.
Afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
Noodsituaties
De Wet BIG is slechts van toepassing op medische handelingen die beroepsmatig worden verricht. In
noodsituaties wordt iedereen geacht naar beste vermogen te handelen en kan het verrichten van
voorbehouden handelingen in strijdt met de wet zelfs noodzakelijk zijn. In dat geval is er sprake van
overmacht en levert de hulpverlening geen strafbaar feit op.
Omgaan met bloed en/of wondvocht contact
Wij nemen de volgende maatregelen om geen direct contact te krijgen met andermans bloed of
wondvocht:
- Pedagogisch medewerksters wassen voor- en na wondverzorging de handen.
- Bij elk contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn
vermengd worden wegwerphandschoenen gedragen.
- Gemorst bloed wordt met handschoenen aan met een papieren tissue verwijderd.
- De ondergrond wordt met water en allesreiniger schoongemaakt.
- Het verontreinigde oppervlak wordt schoongespoeld en na gedroogd.
- Het oppervlak wordt daarna met ruim alcohol 70% gedesinfecteerd.
- Wondjes worden met een waterafstotende pleister afgedekt.
- Pleisters of verband worden regelmatig (of wanneer ze doordrenkt zijn) verwisseld.
- Met bloed bevuilde kleding en linnengoed wordt op 60°C gewassen.
Indien er door omstandigheden, zoals bijten tot bloeden toe, toch bloed contact is geweest,
hanteren wij deze instructie:
- Er wordt binnen 24 uur contact opgenomen met de bedrijfsarts, huisarts of GGD.
Handleiding voor ouders en pedagogisch medewerkers hoe te handelen bij zieke kinderen
feb ‘17
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards