Er wordt Amsterdams gespeeld. Kosten zijn € 2

advertisement
Samenstelling van commissies en vrijwilligers.
Maaiploeg:
Ed Sieker
Jan Boonk
Titus Melchers
Frans Baats
Tuin winkel:
Phil Hermans
Henk van der Stoop
Rein van Noort
Onderhoud windsingels:
Cor Polet
Beheerscommissie:
Contact Vomar:
Roel Abbenhues
Dick Duinkerken
Rob van Winkel
Henk Hendriks
Ton Jansen
Watergemaal:
Ed Siecker
Ton Jansen
Imker:
Dirk Reitsma 646680
Lief en Leed:
Lotte van Winkel 643825
Beheer Website:
Jaap Koudijs
Bar -en activiteitenteam:
Ton Jansen
Paulien Kreeft
Annelies Kunst
Sonja van der Stoop
Marjan Jansen
Judith van Gils- Lotgerink
Lien Melchers
Esther Wijnant
Roel Abbenhues
Klaverjassen:
Roel en Truus Abbenhues
Sonja van der Stoop (zaterdag)
Ton Jansen (zaterdag)
Inhoudsopgave clubblad
Voorwoord van de voorzitter
Mededelingen secretariaat en kopij sluiting
Werkrooster verenigingsgebouw
Mededelingen van het tuincommissariaat
Nieuws van de tuinwinkel
Wat gebeurd, wat gebeurt en deelname Vomar KIK systeem
Lezing bijen en de winter klaverjas competitie.
“ Een beetje vreemd, maar wel lekker
Pompoen-, courgette- & zonnebloemwedstrijd 2015
Lezing bijen deel 2
Hoe krijg je je tuin zonder moeite omgespit?
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
10 vragen aan Ton Schuermans.
Activiteiten agenda 2016
Onder de loep lavas/ maggiplant.
Vogels op de tuin Toppereend
Vergeten groenten Palmkool
sudoku
Effect van de maan en darten 2015/2016
De oorsprong van het conserveren
Tuingereedschap in de winter.
Klaverjassen op de zaterdag middag en uitslag sudoku
1
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
Pagina
pagina
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
17
18 en 19
20
21 en 22
23
24 en 25
26
27
28
Voorwoord van de voorzitter.
Weten wat je eet, is voor steeds meer mensen een belangrijk argument om andere keuzes te
maken als het om voeding gaat. Daarnaast speelt duurzaamheid van voedingsproducten
een grote rol bij onze voedselkeuze. Onderzoek geeft aan dat een gemiddelde maaltijd in
de westerse landen duizenden kilometers aflegt van boerderij naar bord, Edoch vele
eetbare groenten en vruchten kunnen dichterbij.
In de “eetbare stad” Den Helder en natuurlijk Julianadorp kunnen openbare ruimte
hiervoor worden gebruikt (in sommige wijken gebeurt dit ook) fungeert voedsel als
bindmiddel in de wijk en krijgen inwoners meer groen, rust en ruimte. In Julianadorp zou
het Loopuytpark voorzien kunnen worden van een diversiteit aan fruitbomen, maar …. dat
wel doen door heel veel groene gebieden.
Tot slot, dat al die bijzondere eetbare initiatieven de wijk als inspiratiebron mag dienen.
Met dit gegeven kijk ik graag uit naar de komende wintertijd en de gezelligheid die dat
meebrengt, daarbij wens ik u en de uwen een fijn kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar
te midden van vrienden en geliefden.
De voorzitter
Jaap Koudijs
2
Mededelingen van het secretariaat
Als ik had gedacht dat het een rustig najaar zou worden, was ik van
een loude kermis thuisgekomen. Gelukkig weet ik beter, want er
gebeurt altijd wel wat;
Tuin 74 is weer bezet, wij verwelkomden Peter en Martha en
hopen dat zij een plezierige tijd op de tuin zullen doorbrengen, en
dat geldt ook voor Lex Cockx die tuin 71 overgenomen heeft van
Klaas Muizelaar die met spijt van de tuin vertrekt maar wel donateur is geworden en
zodanig aan de vereniging verbonden blijft.
Tuin 28 is ook weer verhuurd, we verwelkomen Martin Pals en wensen hem een heel fijne
tijd op ons complex.
De tuinen 80 en 82 worden geschoond en zodra dit geregeld is, aan de man/vrouw
gebracht. Tot slot, mocht u zeggen, goh, ik zou wel een grotere tuin willen hebben, dan is
hier uw kans, tuinen 19 en 27 (de grootste tuinen die we hebben) komen vrij, mocht u
belanstelling hebben, neem dan contact met me op.
Volop beweging dus, nog vóór het jaar om is, geen tijd om te lummelen dus.
Ik wens u alvast een prettig uiteinde…
Henk van der Stoop
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Foutje nota s donateurs.
Bij een aantal nota’s verzonden aan DONATEURS is een fout rekening nr. vermeld.
Het juiste banknummer moet zijn de NL 91 ipv. 95. excuses voor het ongemak.
Roel.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Kopijsluiting voor ons volgende blad.
Kopijsluiting voor ons volgende clubblad 12 februari 2016 het clubblad zal
vanaf de tweede week van maart verschijnen. Indien u kopij heeft,
laat het niet liggen en stuur het meteen door. Ook tuingebonden advertenties
zijn van harte welkom en deze worden GRATIS geplaatst.
Per e-mail aanmelden bij de redactie.
3
Werkrooster verenigingsgebouw 18 december 2015 tot en met 29 juli 2016
Datum
18 dec
77
Naam
Datum
Naam
J. Mets
15 april
62
G. Posthumus
2016
22 april
66
L. Schuurman
8 jan
85
S. Schmidt - Zwaan
29 april
74
P. Snijder
15 jan
89
L.A van de Berg
6 mei
77
J. Mets
22 jan
90
F.A. v/d. Klugt-Noordhoek
13 mei
85
S. Schmidt - Zwaan
29 jan
93
J.A.L. Kok
20 mei
89
L.A van de Berg
5 feb
97
G. Baats - Jansen
27 mei
90
F.A. v/d.Klugt-Noordhoek
12 feb
1
H. v/d Meijden- de Wiel
3 juni
93
J.A.L. Kok
19 feb
5
C.J. Vinke
10 juni
97
G. Baats - Jansen
26 feb
7
S. Kortekaas
17 juni
1
H. v/d Meijden- de Wiel
4 mrt
8
K.J. Bakker-Klein
24 juni
5
C.J. Vinke
11 mrt
14
E. van Hoewijk
1 juli
7
S. Kortekaas
18 mrt
18a
E. Bakelaar
8 juli
8
K.J. Bakker-Klein
25 mrt
47
L. Bakker
15 juli
14
E. van Hoewijk
1 april
55
H.P. van der Wal
22 juli
18a
E. Bakelaar
8 april
58
P.H. Klein
29 juli
47
L. Bakker
Noteer deze data meteen in uw agenda of op uw kalender s.v.p.
De werkzaamheden in het verenigingsgebouw vinden plaats op de vrijdagmiddag en
vangen aan om 13.30 uur.
Onderling ruilen is toegestaan maar dan wel even doorgeven.
Wilt op een andere dag en/of een andere tijd?
Neem dan tijdig contact op met:
Rob van Winkel: 0223-643825 of 0622298284
4
Tuincommissariaat
Tuin - Ruimers
In de vorige uitgave van ons blad schreef ik over een nieuw idee, “Tuin - Ruimers”.
Het idee was om een met aantal tuinders een nieuw groepje te formeren en bij oproep een
verwaarloosde tuin aan te pakken. Om niet steeds een beroep te hoeven doen op de oude
vertouwde tuinbikkels.
Het verheugt mij u te kunnen melden dat er inmiddels een leuke groep tuinenthousiastelingen gevonden zijn om zich hier voor in te zetten.
Begin november zijn we gestart 1 á 2 ochtenden per week, hakken, zagen, puin en rommel
opruimen. Al met al een behoorlijk grote berg afgevoerd.
De eerste resultaten zijn ook al zichtbaar tuin 28 is inmiddels weer verhuurd. Voor de
tuinen 80 en 82 is een wachtlijst zodra ik het definitieve sein krijg meld ik deze aan bij de
secretaris.
Met de gemeenschapswerken is de aanplant van 300 liguster aan de oostzijde van ons
complex weer een klus geklaard. De aanblik vanaf die zijde op ons complex zal in de
toekomst weer een stuk fraaier worden.
Rest mij u nog te melden dat er de komende winter op diverse plekken in de windsingels
gesnoeid zal gaan worden dit naar aan leiding van klachten omtrent schaduw op tuinen en
toegankelijkheid voor de maaiploeg.
N.B. houdt u voor de winter invalt nog eens een inspectie rondje op uw tuin zet alles
stormvast en ijsvrij. En werp ook eens een blik op de windsingel achter uw huisje en
verwijder daar de aanwezige spullen die er niet thuishoren.
Als ik u niet meer spreek wens ik u alvast fijne feestdagen en goed uiteinde.
Tuincommissaris,
Stephan van Gils.
5
Nieuws van de tuinwinkel
Onderhand een inkoppertje: nieuw seizoen, nieuwe kansen! We zijn
al weer druk doende voor volgend jaar, dat niet zover af meer is.
Uiteraard zijn we er weer met het vertrouwde assortiment, maar we
blijven innoveren, of vernieuwen zo u wilt, als dat maar enigszins
mogelijk is.
Hadden we vorig als nieuwtje de zaaigrond voor optimaal en
verzekerd zaaigemak, komend jaar hebben we ook bloed- en
beendermeel in voorraad, voor leken een korte uitleg, meer geroutineerde tuinders onder
ons kennen deze meststoffen wellicht wel.
Bloedmeel; een organische meststof die ongeveer 13% stikstof bevat. Het kan in water
opgelost worden en in vloeibare vorm aan de bodem toegevoegd worden. Het bevordert de
groei van bladeren en stengels en herstelt geelverkleuring veroorzaakt door een tekort aan
stikstof. Bloedmeel kan ook in de tuin uitgespreid worden als afweerstof tegen dieren zoals
konijnen.
Beendermeel werd – naast kalkbemesting met behulp van mergel – toegepast voor
bemesting en was feitelijk de eerste vorm van kunstmest. Het is een natuurlijke bron van
fosfor en stikstof, is extra energie voor planten die inwortelen, bloeien, vruchten en zaden
vormen en 100 % organisch
Maar we hebben nog veel meer, diverse soorten handschoenen, de overbekende
herbruikbare tie-ribs, tuingereedschappen groot en klein, diverse biologische
bestrijdingsmiddelen, natuurlijk ook de gangbare zaden voor het geval u iets vergeten bent
te bestellen, tonkin stokken voor klimbonen, alle gangbare kunstmeststoffen, tuinnetten,
tomatenclips, plantetiketten en nog veel meer.
En niet te vergeten potgrond, bemeste tuinaarde en turfmolm. Laat u niet misleiden tot
koopjes bij diverse winkels, als u de prijs per liter terugrekent, ziet u al gauw dat u bij ons
net zo goedkoop, en waarschijnlijk nog goedkoper uit zult zijn, en u hoeft er niet voor om
te rijden.
Aardbeiplanten
We gaan weer aardbeiplanten bestellen, dat gebeurt eind januari, begin februari. U kunt uw
bestelling in de tuinwinkel opgeven, we willen eind januari de bestellingen binnen hebben,
zodat u wanneer de vorst uit de grond is, de stekken in de grond kunt zetten en op tijd bent
voor het komende aardbeienseizoen.
Een goed en voorspoedig 2016 gewenst!
Uw 3 tuinwinkeliers
6
Wat gebeurd, wat gebeurt.
Hier weer een kleine opsomming van wat er zoal is verwezenlijkt.
Allereerst de kleine onderhouds beurt clubhuis (schilderen).
Zo ook de gereedschap / opbergschuur weer compleet in de groene verf gezet en het
nodige
houtwerk vervangen cq. hersteld.
Binnenshuis de seizoensgebonden uitstraling voor de bezoekers niet te missen.
Een zeer leerzame meeting met de imker onder grote belangstelling van de vele
aanwezigen.
Er een 3 tal tuinen zijn geruimd en weer geschikt voor verhuur worden aangeboden.
De vele gaten in de weg rondom parkeerplaats zijn gedicht , het blijft een punt van
aandacht , en wie weet wat er gaat gebeuren!
Ook weer lekker van de wijn uit Chili geproefd met de vele hapjes uit die omgeving
Tot besluit het optuigen van de altijd weer sfeervolle kerst attributen.
Goede en gezellige feestdagen en in 2016 weer
Wat gebeurd,wat gebeurt.
Auteur Roel.
------------------------------------------------------------------------------------------Deelname Vomar KIK systeem.
Op veler verzoek hier de uitleg.
Leden en donateurs die hun boodschappen doen bij de vernieuwde
Vomar steunen de A.T.V. door gebruik te maken van het KIK systeem.
Een registratie pas te verkrijgen bij de klantenservice .
Mocht u al in het bezit zijn van zo'n pas maar nog niet bij ons aangemeld
doe u dat dan. De Vomar maakt nl. een 0,5 % van u bestede boodschappen
over naar de A.T.V. en dat is al gauw een 260 euro op jaarbasis.
Als u de barcode doorgeeft aan de penningmeester zorgt deze voor de rest.
Formulieren voor registratie ook in het clubgebouw aanwezig.
Nog te vermelden u dient wel de KIK pas te tonen bij de kassa want dan
Wordt het pas echt kassa voor de A.T.V. Ooghduyne. Dit is pas echt sponsoren.
Bij voorbaat dank penningmeester. Roel Abbenhues
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Gratis af te halen op tuin 64: 8 stuks planken lengte 2.40 m, breedte 14cm.
Tine Lasschuijt tel.no. 0223 646078.
Met vriendelijke groet.
7
Bijen
Op vrijdag 23 oktober was imker en tuinder Dirk Reitsma uitgenodigd door de
activiteitencommissie om een praatje over de bijen te houden.
Dirk gaf aan deze uitnodiging graag gehoor. Er waren deze avond 27 enthousiaste
medetuinders bij de lezing aanwezig. Bij de koffie werd, om geheel in stijl te blijven, een
stukje honingkoek gepresenteerd.
Na een inleidend verhaal over de bijen op de tuin en in het algemeen vertoonde Dirk een
boeiende film over het leven van de bij.
Hierna mochten alle aanwezigen proeven van de soorten honing die Dirk zelf had
geslingerd uit de honingkasten op de tuin. Ook werd er met plezier geproefd van de
honingwijn (mede) en de honingsnoepjes.
Onder de aanwezigen werden er enkele potten honing verloot en de gelukkigen waren daar
ook zeer blij mee.
Nadat Dirk alle vragen beantwoord had, werd hij door Annelies, namens de
activiteitencommissie, bedankt met een lekkere alcoholische attentie.
Kortom, een zeer geslaagde bijeenkomst.
De winter klaverjas competitie.
Deze is reeds in een ver gevorderd stadium. Alleen het wil niet winteren maar ondanks dat
gaat deze gewoon door.
Vol overgave worden de spellen gespeeld te vermelden waard er wordt op hoog niveau
,vaak boven de 5000 punten ,gescoord.
Heel veel (marsjes) pitten die door Frida nauwkeurig in de standenlijst worden verwerkt.
Truus en Roel verzorgen de
inwendige mensen de deelnemers de gezelligheid. Zoals gebruikelijk wordt de stand op de
ranglijst ook nu niet vermeld.
SPANNEND dat wel.
Aspirant Klaverjassers laat u niet afschrikken kom gerust eens langs de eerst volgende
speelavond in 2016 is op 6 januari
aanvang 20.00 uur.
Tot besluit wensen wij jullie fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.
Frida, Truus en Roel.
8
“ Een beetje vreemd, maar wel lekker ”
Tip voor volgend seizoen !
Deel 1: De Meloenkomkommer
Meloenkomkommer (Flexuosus groep) Langwerpige, op komkommers lijkende vruchten
met een stevige, frisse, maar wel meloenzoete smaakervaring.
Dit oude, mediterrane ras geeft prachtige effen donkergroene vruchten met sierlijke diepe
ribben in de vruchtlengte.
Een onbekende, maar heerlijke groep meloenen met het uiterlijk en de ‘bite’ van
komkommers.
Ze hebben meer warmte nodig dan komkommers.
Tot 70 cm vruchtlengte!
Laat ze dus klimmen in de kas.
Zaaimethode
Zaaien: binnen vanaf eind maart - eind mei. Meloenkomkommers groeien het beste in de
kas, de teelt buiten lukt niet elk jaar. Uitplanten: in de kas vanaf eind april, buiten vanaf
eind mei. Niet alleen op de datum, maar vooral op het weer letten!
Te koop via: https://www.vreeken.nl/zaden/groenten-fruit/komkommers-sier-eetbaar
Volgend clubblad deel 2 van, “ Een beetje vreemd, maar wel lekker “
Groet, Thijs van tuin 42
9
Pompoen-, courgette- & zonnebloemwedstrijd 2015
Afgelopen 3 oktober was het weer onze jaarlijkse wedstrijd van ‘wie heeft de langste,
grootste en zwaarste, in dit geval ging het uiteraard om pompoenen, courgettes en
zonnebloemen. Gezegend door een aangenaam najaarszonnetje
en bijgewoond door een ongewoon groot aantal toeschouwers lieten de jeugdige en
volwassen kandidaten hun opgekweekte waren wegen. Klein minpuntje was dat onze
voorzitter door een ziekenhuisopname niet aanwezig kon zijn, maar dat had op de
wedstrijd zelf verder geen invloed.
De uitslag:
Pompoenen Jeugd
1. Lisanne Willemsen
2. Joost Coesel
pompoenen volwassenen
1. Sylvia Kortekaas
31 kg
2. Phil Hermans
17,4 kg
3. Laura van Winkel
17,0 kg
4. Peter van Winkel
9,4 kg
Courgette Jeugd
1 Lisanne Willemsen
2. Christiaan Hoekman
3. Joost Coesel
4. Claudia Teuns
3,8 kg
3,4 kg
2,8 kg
1,8 kg
De Super Courgette
1 Rein van Noort
2. Laura van Winkel
3. Lotte van Winkel
4. peter van Winkel
5. Henk van der Stoop
15,9 kg
10,0 kg
9,8 kg
9,6 kg
7,8 kg
Courgette Volwassenen
1. Phil Hermans
2. Rinus Mieras
3. Titus melchers
4. Paulien Kreeft
5. Mieke Boonk
5. Sylvia Kortekaas
5. Harm Switser
5. Dick Duinkerken
4,8 kg
4,4 kg
4,2 kg
4,0 kg
3,2 kg
3,2 kg
3,2 kg
3,2 kg
De langste Zonnebloem
1. Jan Boonk
3,60 meter
2. Rob van Winkel 3,15 meter
3.Aad Walrecht
3,00 meter
Mede en vooral door de inzet van alle vrijwilligers van deze dag is het een
gezellige en drukbezochte wedstrijd geweest, en natuurlijk onze dank aan deelnemers en
gasten, en volgend jaar zeker weer!
10
Op vrijdag 23 oktober gaf onze imker Dirk Reitsma een lezing over
bijen, en getuige de opkomst
was een flink aantal van onze vereniging zeer benieuwd naar wat
Dirk te vertellen had.
Bijgestaan door een beamer legde hij uit hoe het bijenvolk in elkaar
stak, wat het nut is van bijen, ook in de volkstuinderij, en natuurlijk
hoe het nou zat met de bloemetjes en de bijen.
Belangrijkste wat weten willen is natuurlijk hoe de honing tot stand komt, al het andere is
minder belangrijk, hoewel...
Bijen leven in een bijenkorf of -kast, een volk bestaat uit een koningin en haar volk, daar
zijn werkbijen die van alles doen, schoonhouden van de korf, het halen van honing,
ratenbouw en alles wat maar in en om de korf gebeuren moet. Wist u bijvoorbeeld dat een
bij voor 1 kilo honing zo’n 40.000 km vliegt...?
De koningin legt alleen maar eitjes, en wel zo’n 2.000 stuks per dag. Hieruit worden
werkbijen geboren, zoals boven reeds vermeld. Wanneer zij honing halen, in voorjaar,
zomer en herfst, leven zij hooguit 6 weken, en in de winter, wanneer de bijen ‘in de rust
zijn’, zo’n 6 maanden.
Wanneer de koningin bevrucht moet/gaat worden, vliegt zij naar een hoogte van zo’n 3
km, de darren, mannelijke bijen volgen en bevruchten haar, zij overleven deze daad niet.
Hierna keert de koningin terug en begint met eitjes te leggen, met bovengenoemd gevolg,
en dat is ook nodig, want het leven van een werkbij is eindig.
In het voorjaar is vooral koolzaad en bloesem van fruitbomen het doel van de bijen, zij
verzamelen nectar en brengen dit naar de bijenwoning, zodat dit verwerkt kan worden tot
honing. In de zomer en in het najaar zijn voornamelijk bloemen in trek, maar wist u dat
zelfs sperziebonen door bijen bestoven worden? En dat is maar goed ook, anders zouden
we geen boon op tafel hebben. En dit gaat ook op voor aardbeien, waarvoor niet
eigenlijk...?
Als een nieuwe koningin zich aandient, zal de oude het ‘nest’ verlaten en een flink deel
van haar volk met zich meenemen, dit volk gaat ‘zwermen’ en kan door een imker
gevangen worden zodat deze weer een nieuw volk erbij heeft.
Het gif van een bijensteek is zeer probaat bij reuma, dan moet je je wel een steekje meer
laten welgevallen, maar dat doe je ook niet voor je plezier. En als je gestoken wordt door
een bij, blijven angel, het gifblaasje en de pompzenuw achter in de huid. Daarom nooit de
angel proberen te verwijderen met uw vingers (U knijpt het gifblaasje leeg en injecteert
uzelf! ) Afschrapen met een scherp voorwerp is de beste oplossing.
Omdat Dirk niet zo’n grote opkomst had verwacht, ging hij de potjes honing die hij had
meegenomen, verloten, een klein aantal leden ging zodoende met een potje
voorjaarshoning, zomerhoning, bloemenhoning, koolzaadhoning of andere soort honing
naar huis, en Dirk kreeg een stereo fles wijn mee van de activiteitencommissie, met dank
van iedereen.
Desondanks een heldere lezing, een echte eyeopener en het nut van de bijen
bij iedereen nu welbekend! Dirk, hij was fantastisch, hartelijk dank voor een fijne,
leerzame avond!
11
Hoe krijg je je tuin zonder moeite omgespit?
In een klein dorpje in het Noorden van het land, schrijft een
oude moestuintuinder een brief aan zijn enige zoon, die in
de gevangenis zit.
“Beste Jos, Ik zal dit jaar in mijn moestuin geen
aardappelen en groenten kunnen planten. Ik heb het
geprobeerd, maar het spitten valt me te zwaar. Gewoonlijk hielp je me daarbij, maar ja ...”
Je vader
Een paar dagen later krijgt de man het volgende antwoord uit de gevangenis:
Beste pa,
Spit in hemelsnaam niet in je moestuin. Daar heb ik de LIJKEN begraven.
Jos
Als gevolg van de censuur op de gevangenisbriefwisseling, staan een paar dagen later de
mobiele eenheid en een buitengewone opsporingseenheid van het OM aan de volkstuin van
de oude man, en graven en spitten de hele tuin ondersteboven, op zoek naar de lijken. Er
wordt niets gevonden, de politiemensen verontschuldigen zich bij de man en vertrekken.
Een dag later ontvangt de man opnieuw een brief uit de gevangenis:
“Hallo pa, Blij met de tuin?”
Jos
De kantine is zaterdag 26 december 2015 en 2 januari 2016 gesloten
Namens de bar medewerkers(ster) gezellig kerstdagen en een gezond 2016
12
ad
13
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van ATV
Ooghduyne heeft wederom het
genoegen om leden en donateurs
uit te nodigen voor de
nieuwjaarsreceptie op zaterdag 9
januari 2016.
U bent vanaf 14.00 uur van harte
welkom in uw clubhuis Kom-Kom-erInn om samen met de andere
aanwezigen een toost te doen op een
voorspoedig en vruchtbaar 2016.
Hierna kunt u in een gezellig onderonsje en onder het
genot van een drankje met elkaar van gedachten wisselen
en onderlinge banden aan te halen, waarbij de inwendige
mens zeker niet vergeten zal worden. Noteert u deze
datum vast in uw agenda, wij hopen u allen te mogen
begroeten op deze gezellige bijeenkomst in het nieuwe
komende jaar!
Namens het bestuur,
Henk van der Stoop
14
10 vragen aan Ton Schuermans.
1. Wie is Ton Schuermans?
Mijn naam is Ton Schuermans. Ik ben getrouwd en heb twee dochters twee
schoonzonen, ook ben in het trotse bezit van 4 kleinkinderen, die ook regelmatig
op de tuin aanwezig zijn. Verder heb ik 34 jaar bij de Koninklijke Marine
gediend en ben sinds 1998 met FLO. Sinds 30 jaar ben ik lid van ATV
Ooghduyne.
2. Wat is je beste moment van de dag/dag in de week?
Koken betekent voor mij een leuk moment van de dag . Ook tijdens mijn
werkzame leven was dit al zo.
Op zondag (ging) ik graag naar Paal 6 voor een drankje en ook dat vond ik een
leuk moment.
3. Als je getuige zou kunnen zijn van een gebeurtenis in de toekomst, welke zou het
dan zijn?
Ik spreek de hoop uit dat ik getuige kan zijn van het feit dat de medische
wetenschap in staat is gebleken om de ziekte kanker te genezen, met name de
genezing van kinderkanker zou een mooie overwinning zijn.
4. Als je elke willekeurige fictieve persoon zou kunnen zijn, wie zou je dan kiezen
en waarom?
Graag blijf ik mezelf, daar ben ik tevreden mee.
5. Wat is het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt?
Na een levensbedreigende ziekte en de daaropvolgende depressie, heb ik ingezien
dat professionele hulp noodzakelijk was en heb die gevonden in “Herstel en
Balans”. Dit is een werkgroep voor ex-kankerpatiënten
6. Wanneer was je voor het laatst nerveus?
Vlak voor een medische ingreep en zeker als je de uitslag van een dergelijke
ingreep moet afwachten.
7. Wat heb je in de afgelopen periode geleerd?
Dat ik niet altijd van het goede in de medemens moet uitgaan, je kunt dan
geconfronteerd worden met teleurstellingen.
8. Het beste wakker worden is…..
Als het mooi weer is!
9. Als je ervoor kon kiezen een bepaalde leeftijd te hebben, welke zou dat zijn?
Mijn huidige leeftijd, omdat ik tevreden ben met de huidige situatie en mij
nergens door belemmerd voel.
10. Wie nomineer jij voor het volgende gesprek en waarom?
Jaap Koudijs, omdat hij eeuwen een behulpzame buur- en tuinvriend is en
binnenkort ook nog mijn medetuinder wordt.
15
ad
16
Activiteiten Agenda 2016
Klaverjassen op de zaterdagmiddag om de veertien
dagen
Woensdag 27 april Koningsdag
Zaterdag 7 mei geranium en plantjes en kofferbakmarkt
Zaterdag 2 juli de jaarlijkse b.b.q
Zaterdag 1 oktober pompoen/courgette en zonnebloem
wedstrijd en kofferbakmarkt
Wijn proeven onder leiding van Jan Kunst op
zondag 13 november
Groetjes van de activiteiten commissie
Ton - Marjan - Sonja – Judith – Annelies – Lien – Paulien
en Esther
De activiteitencommissie zal voor een aantal van bovenstaande activiteiten een
aparte uitnodiging en inschrijving verzorgen Data onder voorbehoud
17
ONDER DE LOEP
LAVAS/ MAGGIPLANT
Oorsprong
Lavas is afkomstig uit het
Middellandse Zeegebied.
Kweek
• Lavas is een vaste plant met diep ingesneden, selderieachtig blad. Hij kan ca. 2 meter
hoog worden.
• Van juni tot augustus verschijnen kleine, groengele bloemschermen die een lekkere,
kruidige geur verspreiden.
• Plant lavas in vruchtbare, vochtige, goed afwaterende grond in volle zon of halfschaduw.
Pas op, lavas kan behoorlijk woekeren!
• Lavas doet het ook goed in een grote pot. Laat de potgrond niet uitdrogen en geef in het
groeiseizoen af en toe (vloeibare) mest.
• Lavas is volledig winterhard; in de winter sterft het bovengrondse deel af, in het voorjaar
loopt de plant weer uit.
• Zaai lavas in het voorjaar bv. in potten op de vensterbank of in de kas, de jonge planten
kunnen daarna naar buiten. Hou de grond goed vochtig! In augustus gezaaide plantjes
kunnen het voorjaar daarop uitgeplant worden. U kunt lavas ook vermeerderen door
volgroeide planten te scheuren in het voor- of najaar.
Oogst
U kunt zowel het blad als het zaad gebruiken. Pluk het blad regelmatig, de jonge blaadjes
hebben de beste smaak. Oogst voordat de plant gebloeid heeft of knip de bloemen af; na de
bloei wordt het blad een beetje bitter. Knip de zaadschermen in de nazomer, als de zaden
bruin beginnen te worden. Lavasblad is vers het lekkerst, maar het kan worden gedroogd.
Het blad kan ook goed worden ingevroren.
Culinair
Lavasblad smaakt naar maggi (vandaar de naam maggiplant) en ook naar sterk gepeperde
selderij. De smaak is sterk, dus gebruik het met mate. Fijngehakte lavas is daarom lekker
in bouillon en diverse soepen. Gebruik het ook in salades, bij komkommer, in sauzen en
ragouts, in ovenschotels met wortelgroenten en in stoofschotels met gevogelte, wild, rundof varkensvlees.
Het gekneusde zaad is lekker in brood, salades en rijst. Gebruik de zaadjes met mate en
laat ze meestoven.
18
Geneeskrachtige werking van de Lavas ( Maggiplant)






Versterkende voor de maag, daardoor tegen maagklachten
Eetlustopwekkend
Hoest verlichtend
Verlichtende bij keelpijn
Energie gevend
Verlichtende bij reumatische pijnen
Wortels van de maggiplant kunnen gebruikt worden:
Tegen waterzucht
Urine afdrijven, waardoor geschikt bij klachten met urinewegen en blaas
Uitwendig aftreksel van blad geeft een zuiverende werking op de huid.
Tegen de hoest werkt het het beste in combinatie met warme melk. Hiervoor is het het
beste om melk te verwarmen en door de holle stengen van de Lavas op te drinken.
Hierdoor komen de werkzame medicinale stoffen tegen keelpijn vrij.
Kweek van de Lavas (Maggiplant)
De Lavas is een erg makkelijke plant in de tuin. De Lavas is een erg hoge plant en
daardoor zeer geschikt voor een plekje achter in de tuin. De Lavas kan op zijn hoogst de
2.5 meter halen. Schaduwrijke plekken zijn geen probleem. Wel graag op humus rijke
grond.
Vermeerderen van de Lavas (maggiplant)
De Lavas is een vaste plant die zich erg goed laat scheuren. Het makkelijkste is om dit in
het voorjaar te doen wanneer de plant nog niet te groot is. De Lavas groeit tenslotte uit tot
een behoorlijk gewas. De Lavas is dan bijna niet meer te scheuren. Eventueel kan het in
het najaar wanneer de plant aan het afsterven is. De lavas sterft daar ook vroeg genoeg
voor af, lang voordat er vorst in de grond komt. De Lavas plant kan ook gezaaid worden.
Daar een lavas plant ruim voldoende is voor huishoudelijk gebruik, is het handiger om een
exemplaar te kopen. Het is mogelijk om de maggiplant te stekken, maar scheuren geeft een
zekerder resultaat.
Bewaren van de Lavas ( Maggiplant )
De wortels van de Lavas kunnen gedroogd worden, het blad van de Lavas is niet geschikt
voor bewaren. Het lavas blad verliest te snel zijn smaak bij bewaring.
Smaak van de Lavas ( Maggiplant )De Lavas laat een zoutachtige smaak achter, maar dan met
wat heerlijke aroma. Voor in de keuken is de Lavas echt een aanrader. Zeker voor mensen
die zoutloos moeten eten.
19
Vogels op de tuin
Toppereend
Ayhya
Paspoort; brede platte snavel blauwgrijs met klein zwarte vlekje op de punt. Brede zwarte
kop, hoog voorhooft. Beide uiteinden met zwart, en licht in het midden. Lang 46-51 cm,
gewicht 850-1300 gram.
Vlucht; toont in de vlucht een brede witte steerp op de vleugels.
Geluid; meestal zwijgzaam, tijdens de balts koor van lage fluittonen. Het vrouwtje heeft
een knorrend roep krrah krrah krrah.
Broedgebied; in het hoge Noorden, IJsland Scandinavië en noord Rusland.
Broedsel; ze leggen 8-11 eieren die na 26-28 dagen uitkomen. De jongen vliegen met 4045 dagen
Trek; veel te zien van de herfst tot de lente, overwintert in groepen op zee en
binnenwateren
Voedsel; schelpdieren, duikt bij het foerageren.
Jan Coolen.
20
Vergeten groente
Palmkool
Palmkool is een klassieke vergeten groente. Hij is zelfs zo vergeten dat Wikipedia nog
geen site ervoor heeft; dat wil wat zeggen anno 2013. Toch is de verwachting dat dit
snel zal omkeren. Mensen keren zich -zij het mondjesmaat- af van de op pesticiden
gebaseerde landbouw. Steeds vaker hebben mensen een moestuintje of koopt men
biologisch. Dat is onder andere te zien aan de grote supermarktketens die elk jaar
meer biologische groenten gaan verkopen. Palmkool is een typische moestuingroente.
Hij moge in Nederland schier vergeten zijn maar in ons omringende landen wordt het
des te meer gegeten.
Naamgeving palmkool
De Latijnse naam van palmkool is Brassica Oleraceae. Palmkool is een echte koolsoort en
onder andere familie van de koolraap, broccoli, boerenkool en mosterdplant. In het
Nederlands heet de plant palmkool omdat hij tijdens zijn groei steeds meer op een
miniatuurpalmboompje gaat lijken. Deze koolsoort misstaat niet in de siertuin; het is een
eetbare sierkool. Palmkool wordt ook zwarte kool genoemd, omdat zijn bladeren
donkergroen worden, tegen het zwarte aan.
Oorsprong van palmkool
Palmkool is een koolsoort die uit het Middellandse Zeegebied komt. De plant heeft lange
smalle bladeren zoals van een palmboom. Palmkool wordt wel een meter hoog. De
bladeren kroezen; ze krijgen de zelfde krulletjesvorm als boerenkool. Palmkool kweken is
niet moeilijk. Samen met de koolsoort eeuwige moes is palmkool één van de weinige
meerjarige kolen. Eeuwige moes kun je zelfs als vaste plant zien. Palmkool doet het goed
op vrijwel elke grondsoort. De palmkool groeit het liefst in de volle zon.
Oogsten palmkool
Vanaf de herfst tot ver in februari kan palmkoolblad geoogst worden. Als de vorst erover is
geweest dan smaakt het blad wat zoeter. De plant kan zeer goed tegen de winter; het is
samen met boerenkool één van de weinige planten die ´s winters geoogst kunnen worden.
Je oogst de plant van onderen af; het groeitopje mag je niet oogsten. Als je de onderste
bladeren wegplukt om op te eten dan zul je zien dat de plant steeds meer op een palmboom
gaat lijken. Hij doet zijn naam eer aan.
Eettips palmkool
Je kunt palmkool prima gebruiken in plaats van spinazie. Het blad kun je eventjes koken
maar het is ook lekker om het te roerbakken. De nerf is wat taaier en kun je er het beste af
halen. Deze bak je apart. Snijd de nerf in kleine stukjes. Het is lekker om het met
een uitje en knoflook op een laag vuurtje te fruiten en het deksel 10 minuten op de pan te
houden. Voor de smaak kun je er wat verse gember en rode peper bij doen.
21
Verse kurkuma meebakken is ook heerlijk; deze versnipper je en voeg je de laatste drie
bakminuten toe. Je kunt de palmkoolnerven als apart bijgerechtje opeten of samen de
bladeren bakken. Je voegt in het laatste geval de bladeren de laatste twee minuten van het
bakken toe. In Italië is palmkool een favoriet ingrediënt in minestronesoep.
Palmkool tegen kanker
Uit wetenschappelijk onderzoek van 1994 blijkt dat palmkool samen met alle andere
koolsoorten die Brassica Oleracea worden genoemd preventief werkt tegen kanker. Uit
onderzoek van 2012 blijkt meer specifiek dat kolen sterke antioxidantwerking hebben; ze
vangen vrije radicalen welke tot kanker kunnen leiden. De koolsoorten werken het sterkst
tegen kanker als ze rauw worden gegeten. De groente blancheren kan ook, maar koken is
niet goed voor de antikankerwerking van kool. Overigens zorgen deze vrije radicalen ook
voor andere ziekten zoals diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Vrije radicalen kunnen
op meerdere manieren in het lichaam ontstaan. Ze ontstaan altijd bij het verteren van
voedsel en omzettingen van stoffen. Daarnaast kan er eenvoudig een overschot aan vrije
radicalen komen door factoren als milieuvervuiling, pesticiden, tabaksrook en overmatige
lichaamsinspanning zoals topsportprestaties. Er zijn diverse onderzoeken gedaan die
bevestigen dat kolen goed preventief werken tegen kanker; zowel epidemologische
onderzoeken als het testen van extracten. De chemische analyses onderschrijven de
epidemologische onderzoeken.
Chantal Schipper
K A P P E R O P L O C A T I E .NL
[email protected]
06 – 29 56 17 94
Uw Kapper
aan huis in Den Helder
en omgeving
Gediplomeerd kapster
Knippen
v.a.
€ 15,00
Kinderen
v.a.
€ 7,50
________________________________________________________________________________
Eenmalig 50% korting voor Max. 4 personen.
Geldig tot december 2016.
Voorwaarden zie www.KapperOpLocatie.nl
22
sudoku
Koop bij onze adverteerders
Zij steunen uw clubblad
23
Effect van de maan
Planten en verpotten doe je natuurlijk het meest in het voor- en najaar, maar ook hier speelt
(zegt men) de maan een extra rol
Stekken
Bij wassende maan ontwikkelen de planten snel nieuwe wortels en komen fraai op. Vooral
bij ouderen planten is het belangrijk. In het voorjaar kun je dan ook goed stekken, in het
najaar kun je dit het beste doen bij afnemende maan
Onkruid wieden
Onkruid wil je gewoon eruit kunnen trekken en het daarna nooit meer terug zien, dit blijft
helaas vaak een ijdele droom te zijn. Daarom wat adviezen. Let er echter wel op dat dat de
bruikbare planten niet beschadigd worden, omdat ze anders ook zullen wegkwijnen. Het
juiste tijdstip is afnemende maan en voor de 18e juni tot 1 uur ’s middags. Alle struiken en
al het onkruid dat gedurende deze paar uur wordt weggehaald, zal niet meer terugkeren en
zelfs de wortels zullen dan vergaan
Regen/planten
Het schijnt dat er meer regen valt vlak na nieuwe en volle maan, dus is die tijd ook gunstig
als je nieuwe planten wilt neer zetten, of iets wilt verplanten
Planten
Tijdens opkomende (wassende) maan kun je het beste alles zaaien en planten wat boven de
grond groeit. Alle andere planten (zoals uien, wortels, aardappelen) kunnen de grond in bij
afnemende maan
Oogsten
Tijdens de volle maan perioden hebben de vruchten het meeste energie en zijn daardoor
ook krachtiger en gezonder,. Ook kruiden hebben in deze periode ook de beste (helende)
werking.
Fruit wat je langere tijd wilt bewaren, kun je het beste oogsten bij
afnemende maan, maar fruit en bloemen voor direct gebruikt kun je bij
wassende maan plukken
Snoeien
Het snoeien moet gebeuren tijdens afnemende maan. Planten en bomen ondervinden dan
geen schade omdat de sappen dan naar beneden trekken en ze dus niet leeg kunnen
bloeden.
Doe dit nooit tijdens volle maan. Man kan dan zelfs gezonde exemplaren ernstige schade
toebrengen, wanneer tijdens volle maan de toppen of toptakken verwijder worden of zelfs
afsterven
24
Gelezen: op 12 juli 1984 (toevallig het jaar van oprichting ATV Ooghduyne) raasde een
zware hagelstorm over München en omgeving. Pas maanden later trad een ‘vertraagd’
effect op. Veel dennenbomen hadden destijds hun boomtoppen verloren. Daarna begonnen
de bomen vanaf de top te rotten en stierven tenslotte af. De meeste mensen begrepen dit
verband niet en schreven het toe aan de algemene verzuring van de bossen.
De oplossing van dit raadsel?
Op 12 juli 1984 heerste juist de volle maan. Het weer had op het meest ongunstige tijdstip
toegeslagen en het verwijderen van de top of toptakken tijdens volle maan kan gezonde
exemplaren ernstig schaden en zelfs doen afsterven. Zieke bomen zijn dan ten dode
opgeschreven; ze verrotten vanaf de top naar benden.
Precies diezelfde handeling, het afsnijden van de top of toptakken (mits uitgevoerd tijdens
nieuwe maan), heeft het tegenovergestelde effect
Een bijna onfeilbaar medicijn voor alle planten en bomen die niet langer groeien, die
wegkwijnen of ziek zijn; wanneer men tijdens afnemende maan in het 4e kwartier (en nog
beter, tijdens nieuwe maan zelf) hun toppen verwijderd. De top moet vlak boven een zijtak
afgesneden worden die vervolgens naar boven groeit en als nieuwe top gaat dienen. U gaat
verbaasd staan over het resultaat!
Dart seizoen 2015/2016
Na de winterstop gaat het dart seizoen 2015/2016 weer verder en wel op vrijdag avond 22
januari.
Om 19.30 uur.
U bent van harte welkom op deze zeer gezellige avonden.
We darten om de veertien dagen .
De kosten voor deze avonden zijn € 1,00..
Tot ziens op vrijdag avond 22 januari.
De datums voor deze dart avonden zijn:
2016:
22 januari
5 en 19 februari
4 en 18 maart
1 en 13 april
:
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2016
25
De oorsprong van het conserveren
(of, de ‘geboorte’ van het conservenblikje)
De naam van de Franse legerapotheker Antoine-Augustin Parmentier (1737 – 1813) is aan
veel klassieke aardappelgerechten verbonden.
Parmentier verkeerde in 1757 in Duitse gevangenschap. Hij en zijn medegevangenen
kregen twee weken lang aardappel te eten. En niemand toonde verschijnselen van
ondervoeding.
Terug in eigen land deed hij mee aan een prijsvraag van de Academie van Besançon. Deze
luidde, iets in de trant van: "Vind iets voor het vervangen van het dagelijks voedsel in
tijden van schaarste." Parmentier won met "zijn" aardappelen. Dat kwam uiteindelijk ook
de Franse koning Lodewijk XVI ter ore. Hij stelde hij Parmentier een stuk grond van 40
hectaren ter beschikking om verder te experimenteren. In 1785 – we schrijven vier jaar
voor de Franse Revolutie – vond Parmentier zijn ontwikkelingen dusdanig gevorderd dat
naar de koning ging. Hij nam een mandje paarse bloempjes mee (bloemen van de
aardappelplant). De koning was verbaasd. Hij had iets geheel anders verwacht, dat de
hongersnoden zou oplossen. Maar hij bleef beleefd en zei: "Monsieur Parmentier, een man
als u kan men niet met geld belonen. Laat mij uw hand drukken en geef de koningin een
kus." En Parmentier antwoordde: "Sire, vanaf vandaag zijn er geen hongersnoden meer."
De koningin had al snel een paar bloempjes in haar décolleté gestoken en liep er even later
mee te pronken. En, zoals dat nu eenmaal aan het hof en de kringen daaromheen gaat, kort
daarna liepen alle courtisanes en hofdames met de paarse bloempjes rond. En erger: na
enkele dagen verschenen er vazen vol paarse aardappelbloemen in het paleis en edellieden
droegen een paars bloemetje op hun hoed. Later schreef de koning nog een brief aan
Parmentier met de ironische woorden: 'Frankrijk zal nooit vergeten welk een voedsel gij
voor de armen hebt gevonden." Kennelijk was Frankrijk nog niet aan de aardappel toe,
maar de apotheker zette door. In Parijs startte hij een academie voor de bakkunst, waar hij
het gebruik van aardappelmeel ging demonstreren. Pas na de revolutie zag Napoleon
Bonaparte het nut van de aardappel in. Met name als voedsel voor zijn soldaten. Hij gaf
Parmentier een hoge staatspositie. De aardappel kon nu eindelijk aan zijn Franse opmars
beginnen. Op Parmentiers graf in te Parijs, op het beroemde kerkhof Père Lachaise,
bloeien nog ieder jaar de aardappelplanten
Zeggen ze.
26
Tuingereedschap in de winter
Nu het winter is, is het tuingereedschap ook even aan rust toe.
De tijd om het gereedschap dan ook even een goed onderhoud te geven om in het voorjaar
terug met uitstekend materiaal te kunnen starten
Onderhoud
Voor tuinmaterialen is het noodzakelijk dat alles goed werkt,...niets verroest is. Daarom is
een grondig onderhoud voor of tijdens de winter geen overbodige luxe.
Het is nog eens zo aangenaam werken als je in het voorjaar in de tuin kan spitten, hakken,
snoeien met roestvrij, scherp geslepen gereedschap!
Het slijpen van gereedschap kan best met een slijpsteen, die ervoor zorgt dat het snijvlak
van het materiaal terug naar behoren werkt.
Gereedschappen die dit absoluut nodig hebben zijn:
- schoffel / hak
- spade / schop
- kantensteker
Bovenvermelde gereedschappen worden heel vaak in de tuin gebruikt en zullen na zo’n
onderhoud nog zo goed in de tuingrond glijden. Hoe scherper de hak, hoe vlotter die onder
de onkruidwortels zal snijden en dat met veel minder weerstand.
Het slijpen is niet bepaald moeilijk en kan dus door iedereen worden toegepast.
Wat olie op de slijpsteen en ronde tot halfronde bewegingen maken over het snijvlak. Het
gaat vlot, waardoor je al heel snel deze klus hebt geklaard.
Andere materialen en hun onderhoud
Andere tuinmaterialen zoals de tuinhark, riek en veel meer zijn dan weer een andere zaak.
Deze dienen vooral mooi opgepoetst te worden zodat er geen aarde of andere materialen
aangekoekt blijven. Dit kan gebeuren met een staalborstel die alles goed zal afschuren en
opblinken.
Wat inwrijven met lijnolie zal ervoor zorgen dat het gereedschap er terug als nieuw uitziet!
Opbergen
Na het oppoetsen en slijpen van de materialen dient alles mooi opgeborgen te worden, tot
de eerste lentezon terug aanbreekt en de tuin zich klaarmaakt om in alle glorie te groeien
en bloeien.
Het opbergen zorgt ervoor dat het netjes ogende en goed snijdende gereedschap alle goede
kwaliteiten kan behouden.
27
Eén keer in de veertien dagen houden we op de zaterdagmiddag klaverjassen
om 14.00 uur in het clubhuis Kom-Kom-er -Inn.
Iedereen is welkom.
Er wordt Amsterdams gespeeld. Kosten zijn € 2,00 voor deze middag .
Wat krijgt u voor deze € 2,00? Koffie/thee en een snack onder het klaverjassen en er
worden prijzen van gekocht en u heeft ook nog eens een gezellige middag.
Het is geen COMPETITIEKLAVERJAS maar voor de gezelligheid.
_____________________________________________________
28
Download