Les week 6 - reidester.eu

advertisement
Les week 5
Voorbereiding machinale
reiniging
jh2009
Leerdoelen:
• De deelnemer kan:
– De instrumenten voorbereiden op reiniging
– Beargumenteren hoe de instrumenten moeten
worden voorbereid
– Verklaren hoe de instrumenten in de machine
worden gepositioneerd
– Het wasmachineproces beschrijven en
verklaren.
jh2009
Opdracht
– Bespreek het proces van een wasmachine
(procesfasen, verschillende programma’s)
– Procesparameter, controle en vrijgeven van het
programma, etc.
– In groepen een instrumentenset voorbereiden op
machinale reiniging en dit klassikaal terugkoppelen
– Bespreek de mogelijke fouten bij het beladen van een
wasmachine
– Bespreek de controlemogelijkheden voor, tijdens en
na het wasmachineproces.
jh2009
Het proces van een wasmachine
•
•
•
•
•
•
Voorspoelen
Reinigen
Neutraliseren indien nodig
Tussenspoelen
Desinfecteren
Drogen
jh2009
Grafiek weergave proces
Temperatuurlijn
drogen
tussenspoeling
reinigen
voorspoelen
neutraliseren
desinfectie
jh2009
tijdslijn
voorspoelen
• Met elk soort water?
– Onthard
– Gedemineraliseerd water.
• Doel van de voorspoeling
– Verwijderen van grove verontreinigingen
– Schuimvormende substanties verwijderen
jh2009
Reinigen
• Met wat voor soort water ?
– Warm of koud
– Onthard of gedemineraliseerd water
• Welke temperatuur ?
– 40 en 60 graden Celsius
• Gedurende welke tijd ?
– Minimaal 5 minuten. (alkalische reinigers)
– Minimaal 10 minuten (enzymatische reinigers)
jh2009
Eerste keer tussenspoeling
• Bij gebruik van een alkalische reiniger is
een tussenspoeling wenselijk met een
neutralisatiemiddel op zuurbasis.
• Bij een neutrale reiniger is bij een
ongunstige waterkwaliteit (bijvoorbeeld bij een te hoge
zoutgehalte) een neutralisatie middel aan te
bevelen.
jh2009
Tweede tussenspoeling
• Bij de tweede tussenspoeling gebruikt
men alleen warm of koud water zonder
toevoegingen
– Eventueel met gedemineraliseerd water.
jh2009
Thermsiche desinfectie/naspoelen
• Spoelen met gedemineraliseerd water.
• De thermische desinfectie vindt plaats bij
een temperatuur van 80 – 95 °C
• Inwerktijd volgens het A0-concept (EN ISO 15883)
• Door gebruik van gedemineraliseerd water
kunnen vlekken, afzettingen en corrosie
worden vermeden.
jh2009
Drogen
• Door het reinigings- en
desinfectieapparaat of door andere
geschikte maatregelen moet worden
gewaarborgd dat de instrumenten goed
worden gedroogd.
• Bij proceschemicaliën moeten de
aanwijzingen van de fabricant worden
opgevolgd. (zie P-bladen)
jh2009
Machinale reiniging en chemo-thermische
desinfectie.
• Proces gelijk aan voorgaande echter met een extra
tussenspoeling.
• Reinigingstemperatuur < 60°C
• Desinfectiemiddel moet geschikt zijn voor machinale
reiniging
• Concentratie en inwerktijd moet op elkaar zijn
afgestemd.
• Spoelwater bijvoorkeur warm of koud water
(gedemineraliseerd)
• Laatste spoelwater niet boven een temp van 60°C
• Droogtemperatuur maximaal 60°C
jh2009
Speciale aandacht voor
•
•
•
•
•
•
Microchirurgische instrumenten
Tandheelkundige instrumenten
Motorsystemen
MIC instrumenten
Flexibele endoscopen
Elastische instrumenten met afsluitbare holle
ruimtes
• Rubberen instrumenten
• Elastische instrumenten die niet tegen hoge
temperaturen kunnen.
jh2009
Einde les
• Vragen
• evaluatie
jh2009
Download