Lesweek 4 - reidester.eu

advertisement
Lesweek 4
Verschillende methoden van
Sterilisatie benoemen.
jh2009
Sterilisatie methoden.
•
•
•
•
Hitte
Chemisch
Straling
Gas
jh2009
Sterilisatie door hitte
Wat is belangrijk bij hitte sterilisatie
– Wat je moet afdoden
– Temperatuur
– Tijd
jh2009
Sterilisatie methode door hitte
• Open vlam (uitgloeien)
•
Bioburdenreductiemethode:
– inactivatie van cellen door de overdracht van hitte door een open vlam waardoor
oxidatie van de cellen
•
Sterilisatieomstandigheden:
– temperatuur ongeveer 1800°C tijd 2 – 3 sec
•
Gebuikt voor:
– Sterilisatie van metalen, glazen of keramische instrumenten
•
Niet geschikt voor:
– Hittegevoelige materialen: plastics, vloeistoffen en optische instrumenten
•
Voordelen:
– Eenvoudig en snel
•
Nadelen:
– Aleen geschikt voor een heel beperkte groep instrumenten
– Is snel weer besmet
jh2009
Sterilisatie door stoom onder druk
•
Bioburdenreductiemethode:
– Inactivatie van cellen via overdracht van warmte door stoom onder druk met
hoge temperatuur waardoor coagulatie van proteїnen optreedt.
•
Sterilisatieomstandigheden:
– 121°C gedurende 15 minuten
– 134°C gedurende 3 minuten
•
Procesduur
– 45 en 60 minuten
•
Gebruikt voor
–
–
–
–
–
–
De meeste medische hulpmiddelen zoals;
Chirurgische instrumenten
Verband, textiel
Glaswerk, keramiek
Rubber
Waterige oplossingen
jh2009
Sterilisatie door stoom onder druk
vervolg
•
Voordelen
–
–
–
–
–
Veilig
Relatief korte procestijd
Niet giftig
Proces kan goed geregeld en gevalideerd worden
Geschikt voor de meeste medische hulpmiddelen
• Nadelen:
–
–
–
–
–
–
Niet geschikt voor
Thermolabiele materialen
Kwetsbare (optische) apparatuur
Vochtgevoelig materiaal
Watervrije olien, vetten, parafifine
poeders
jh2009
Sterilisatie met hoge temperatuur
(boven 100°C)
•
Bioburdenreductiemethode
–
•
Sterilisatieomstandigheden
–
•
Waterige oplossingen voornamelijk: parentarale vloeistoffen in grote volumina (LVP)
Voordelen
–
•
75 en 90 minuten
Gebruikt voor
–
•
121°C gedurende 15 minuten
Procestijd
–
•
Inactivatie van cellen door de overdracht van warmte door heet water waardoor coagulatie
van proteїnen wordt veroorzaakt
Snelle afkoeling van vloeistof
Nadelen
–
–
De beladingmethode is zeer kritisch
Proces moeilijk te beheersen
jh2009
Sterilisatie d.m.v. droge hitte
(hete lucht)
•
Bioburdenreductiemethode
– Inactivatie van cellen door de overdracht van warmte door droge hete lucht.
Inactivatie door oxidatie temperatuur 160-280°C
•
Sterilisatieomstandigheden
– 160°C gedurende 120 minuten
– 170°C gedurende 60 minuten
– 180°C gedurende 30 minuten
•
Procestijd
– 4 en 10 uur
•
Gebruikt voor
–
–
–
–
–
Metalen instrumenten
Glaswerk, keramiek
Poeders
Watervrije oliën, smeermiddelen, vetten
Was, paraffine, vasaline
jh2009
Sterilisatie d.m.v. droge hitte
(hete lucht) vervolg
• Voordelen
–
–
–
–
Inactivatie van pyrogenen
Niet corrosief
Eenvoudige installatie
Lage apparatuur kosten
• Nadelen
–
–
–
–
Lange procestijd
Hoge energiekosten vanwege lang proces
Alleen geschikt voor beperkte groep materialen
Beperkt assortiment verpakkingsmaterialen beschikbaar (bijv. Gesloten
metalen dozen)
– Niet geschikt voor:
• Verband, textiel
• Rubberen materialen
• Gevoelige optische apparatuur
jh2009
Steriliseren d.m.v. gassen en
chemicaliën
• Vergiftiging (intoxicatie) van levend organisme
kan veroorzaakt worden door gassen als ook
door vloeistoffen.
• Als je als personeel lang wordt blootgesteld aan
deze stoffen kun je onwel worden.
• In het ergste geval sterf je binnen korte tijd.
jh2009
Ethyleen Oxide (EO)
• Bioburdenreductiemethode
– Inactivatie van cellen door vergiftiging ten gevolge van
blootstelling aan ethyleenoxide
• Sterilisatieomstandigheden
– Gasconcentratie 800-1200 mg/ltr
• Procesduur
– Enkele uren
• Gebruikt voor
– Thermolabiele materialen waarvoor geen andere
sterilisatiemethode beschikbaar is
jh2009
Ethyleen Oxide (EO) vervolg
• Voordelen
– Sterilisatie bij lage temperatuur
• Nadelen
–
–
–
–
–
–
Proces is moeilijk te beheersen en te valideren
Lange beluchtingstijd
Uiterst giftig
Gevaar dat residuën achterblijven in de materialen
Maatregelen nodig ter bescherming van personeel
Ethyleenoxide is explosief bij concentratie boven 3%
jh2009
Formaldehyde en Stoom
• Formaldehyde is een gas die van nature in
kleine hoeveelheden in levende
organismen aanwezig is.
• Het is een bijproduct van de stofwisseling
• Het komt voor in
– Appels
– Koffie
– Enz
jh2009
Formaldehyde en Stoom vervolg
• Bioburdenreductiemethode:
– Inactivatie van cellen door coagulatie van proteїnen en
methylatie van nucleїnezuren door blootstelling van de lading
aan een mengsel van formaldehyde en stoom
• Sterilisatieomstandigheden:
– Gasconcentratie 15-100mg/l
– Temperatuur rond 50-75°C
– Sterilisatietijd 40-180 min (afhankelijk van proces)
• Procestijd
– Enkele uren
jh2009
Formaldehyde en Stoom vervolg
• Toepassing
– Thermolabiele materialen waarvoor geen andere
sterilisatiemethode mogelijk is en waarvoor een
hogere temperatuur dan 75°C niet aanvaardbaar is.
• Voordelen
– Sterilisatie bij lage temperatuur
– Geen aeratie noodzakelijk. Dit is echter alleen juist
als elke vorming van condensaat wordt voorkomen.
• Nadelen
– Sterilisatiemiddel is giftig
jh2009
Sterilisatie dmv Glutaraldehyde
is geen sterilisatie methode maar een hoog-nivea desinfectie
• Bioburdenreductiemethode:
– Inactivatie van cellen door vergiftiging door onderdompeling in
glutaaraldehyde.
• Sterilisatieomstandigheden
– Minimaal 30 min bij een concentratie van 2% bij pH 8
• Toepassing
– Instrumenten met een snelle omlooptijd, die niet gesteriliseerd
kunnen worden in stoom of waarbij sterilisatie door bestraling of
andere chemicaliën te lang duurt of te kostbaar is. Gewoonlijk:
cystoscopen en flexibele endoscopen
jh2009
Sterilisatie dmv Glutaraldehyde
is geen sterilisatie methode maar een hoog-nivea desinfectie vervolg
•
Voordelen
–
–
–
–
–
–
–
•
Geen schade aan lenzen en kunststof delen van instrumenten
Niet corrosief
Veroorzaakt geen coagulatie van bloed
Dringt goed door
Heeft geen effect op de scherpte van snijdende instrumenten
Residuën kunnen snel weggespoeld worden
Het bacteriedodend vermogen van glutaaraldehyde wordt niet beїnvloed door
organische materialen zoals serum
Nadelen
– Naspoelen moet onder aseptische condities worden gedaan met steriel water of
zoutoplossing
– Producten van PVC, siliconen en latexrubber moeten langer in water gedompeld
worden
– Producten worden niet verpakt; ze moeten meteen na de naspoeling gebruikt
worden.
jh2009
Sterilisatie dmv Straling
• Soorten stralingen
– Alfastraling
• Bestaat uit relatief grote, positief geladen deeltjes
(atoomkernen bestaande uit 2 protonen en 2 neutronen,
zoals de kern van het element Helium)
– Bètastraling
• Bestaat uit kleine, negatief geladen deeltjes (elektronen)
– Gammastraling
• Elektromagnetische straling
jh2009
Sterilisatie dmv Straling vervolg
• Bioburdenreductiemethode
– Inactivatie van cellen door bestraling
• Sterilisatieomstandigheden
– 25kGy (2,5Mrad) dosis
• Procestijd
– Enkele minuten
jh2009
Sterilisatie dmv Straling vervolg
• Toepassing
– Hulpmiddelen die niet bestand zijn tegen hitte of chemicaliën
zoals gebruikt bij andere sterilisatiemethoden. Meestal gaat het
hierbij om industriële bulkproductie van medische hulpmiddelen
bijvoorbeeld injectiespuiten enz.
• Voordelen
– Sterilisatie heeft plaats in de transportverpakking
– Geen handling van de goederen in hun primaire, steriele
verpakking
• Nadelen
– Kostbare installatie
jh2009
Sterilisatie met gasplasma
• Bioburdenreductiemethode
– Inactivatie van cellen door blootstelling aan waterstofperoxidegas
• Sterilisatieomstandigheden
– Lage temperatuur gasfase van waterstofperoxidegas bij een diep
vacuüm gedurende verscheidene minuten.
– Daarna wordt en plasmafase opgewekt bij een vermogen van
ongeveer 400W om het gas uiteen te laten vallen in water en
zuurstof.
– De temperatuur tijdens het gehele proces is maximaal 45°C
• Procestijd
– 28 – 77 minuten
jh2009
Sterilisatie met gasplasma vervolg
• Toepassing
– Materialen die niet bestand zijn tegen de hoge
temperatuur en druk kunnen bij stoomsterilisatie.
– Zoals kunststoffen, starre endoscopen, sondes,
camera’s, motoren en accu’s.
– Verpakking dient te gebeuren in non-woven
polypropyleen of Tyvek zakken
• Voordelen
– Korte procestijd
– Geen giftige afvalstoffen; daarom geen aeratie nodig
jh2009
Sterilisatie met gasplasma vervolg
• Kan niet gebruikt worden voor
– Poeders, cellulose of andere H2O2 absorberende materialen.
– Medische hulpmiddelen met een lumen hebben een beperking,
welke verschilt per type van het apparaat…
– Instrumenten met aan één zijde gesloten lumen of met een
geheel gesloten lumen.
• Nadelen
– Niet geschikt voor sterilisatie van producten gebaseerd op
textiel, karton en papier (materialen die cellulose bevatten)
– In vergelijking met stoomsterilisatie, een hogere prijs per
sterilisatieproces
jh2009
sterilisatoren
jh2009
Evaluatie
• Einde van deze les
jh2009
Download