Reinigen en desinfecteren: gericht, gecontroleerd en

advertisement
Een duurzame
manier om uw
groei veilig te
stellen
REINIGEN EN DESINFECTEREN: GERICHT, GECONTROLEERD EN EFFICIËNT!
VERZEKER JE WATERKWALITEIT IN COMBINATIE MET EFFICIËNTERE BEMESTING.
OPTIMALISEER WORTELGROEI, ZUURSTOFOPNAME EN ALGEMENE GEZONDHEID VAN HET GEWAS.
VERHOOG DE OPBRENGST EN VERMINDER DE INFECTIEDRUK.
MADE IN BELGIUM
TOEPASSINGEN:
• Behandeling van het hele watergeefsysteem: druppelleidingen,
beregeningsystemen, nevelsystemen, silo’s, hydroculturen, goten, ...
• Desinfectie van materialen en oppervlakken: kratten, karren, apparatuur,
maar ook vloeren, opstanden, goten, palen en wanden in de lege kas
EIGENSCHAPPEN:
• Elimineert vrijlevende bacteriën, schimmels, gisten en virussen
• Duurzaam en bewezen efficiënt
• Chloorvrij, zonder toevoeging van organische verbindingen en zuren
• Geen schadelijke bijproducten
• Geen traceerbaar residu in het gewas
• Actief bij extreme pH waarden en hoge temperaturen
• Langdurige en gecontroleerde werking
• Geurloos, kleurloos en niet-corrosief bij gebruiksconcentraties
• Geregistreerd als biocide met toelatingsnummer 12677N (Nl) en 397B (Be)
VOORDELEN:
• Voorkomt verstopping van het watersysteem door het afbreken van biofilm
• Verwijdert biofilm en voorkomt heraangroei
• Vermindert productieverlies door uitval
• Voorkomt nieuwe infecties door plant pathogene ziektekiemen
• Verlaagt de noodzaak aan gewasbeschermingsmiddelen
• Verzekert optimale toevoer meststoffen
• Creëert zuurstofrijk water en bevordert het groeiproces van de plant
• Optimaliseert het watergebruik (recirculatie, debiet, drainage,
recuperatie ven meststoffen)
• Preventief tegen alg
• Gebruiksvriendelijk, eenvoudig en veelzijdig toepasbaar
• Snel en gemakkelijk meetbaar
TIJDENS HET GEBRUIK VAN HUWA-SAN
KAN U REKENEN OP GERICHT ADVIES EN
GECOÖRDINEERDE BEGELEIDING.
CASE STUDY 1:
Een paprikateler had voorheen op zijn bedrijfslocatie te Bleiswijk (5,2 ha) reeds 13 jaar te
kampen met een verhoogd percentage plantuitval te wijten aan fusarium. De jaarlijkse
uitval bedroeg bijna 30%. Via zijn loonwerker kwam hij terecht bij Huwa-San. Tijdens de
teeltwissel werd Huwa-San gebruikt om de lege kas uit te spuiten en schimmels en sporen
te verwijderen. Zowel de oppervlakken, muren, palen, goten als druppelslangen werden
intensief behandeld. Door alles ‘nat’ te zetten, werd een lange inwerktijd gecreëerd waardoor
de desinfectie erg succesvol plaatsvond. Bovendien heeft Huwa-San het grote voordeel dat
het geurloos is en geen toxische bijproducten bevat. Hierdoor kan men de volgende dag de
kas alweer betreden op een verantwoorde manier. Sinds de start van de teelt werd HuwaSan gedurende het hele jaar mee gedoseerd op het voedingswater om aangroei van biofilm
en infectie door allerhande ziektekiemen, waaronder fusarium, te voorkomen. Sinds het
gebruik van Huwa-San is de uitval ten gevolge van fusarium drastisch verminderd.
De teler is niet enkel uitermate tevreden over het behaalde resultaat met Huwa-San, maar
tevens over de gekende dienstverlening en het advies op maat.
“De extra kosten ten opzichte van schoonspuiten met een gebruikelijk product worden
ruimschoots goed gemaakt doordat het verlies minder is. Maar wat bovendien zeker
meetelt is het teeltplezier!”
CASE STUDY 2:
Een teler met een bedrijfslocatie in ’s Gravenzande (6,3 ha) teelt al meerdere jaren trostomaten
op steenwol. Sinds 2014 had hij in zijn bedrijf een infectie van Agrobacterium Rhizogenes,
die de zogenaamde ‘gekke wortelziekte’ of ‘Crazy Roots’ veroorzaakt. Ondanks gebruik van
chloorhoudende middelen en daarna waterstofperoxide kon de infectie niet teruggedrongen
worden. Huwa-San werd eerst gebruikt tijdens de teeltwissel om het watergeefsysteem te
reinigen en te desinfecteren. Zowel de druppelslangen als de silo’s werden gericht behandeld.
Ook werd Huwa-San in de lege kas gefogd met een Turbo-Fog. Vervolgens werden de matten
volgezet met Huwa-San. Dit had als doel de Agrobacterium op alle mogelijke oppervlakken
te verwijderen. Na de teeltwissel werd Huwa-San mee gedruppeld op het voedingswater
ter preventie van nieuwe aantastingen. Het resultaat na 1 jaar toepassing was dat de Crazy
Roots nauwelijks nog aangetroffen werd. De teler wijst dit toe aan het gebruik van HuwaSan in combinatie met de service die Roam Technology biedt, namelijk het uitvoeren van
metingen, en dit op verschillende plaatsen in het watersysteem.
Deze teler is overtuigd: “De kosten van Huwa-San zijn lager als je het afzet tegen het
productieverlies te wijten aan overmatige wortelgroei.”
CASE STUDY 3:
Een sierteler met twee bedrijfslocaties in Berkel en Rodenrijs (beiden 2.5 ha) had op
1 locatie last van biofilm, verstoppingen en verhoogde fusariumdruk. Het water bevatte een
erg laag zuurstofgehalte (15-30%) en een verhoogde troebelheid (3.0 – 4.5), indicatief voor
verhoogde microbiologische vervuiling. Sinds 2014 werd Huwa-San in het circulatiewater
mee gedoseerd. Twee en een halve maand later was de troebelheid van het water reeds
drastisch verminderd (<1.8). Ook het zuurstofgehalte was sterk toegenomen (80-97%)
ondanks een stijging in de watertemperatuur (seizoensgebonden). De fusariumdruk
was na 3 maanden sterk afgenomen. Deze positieve observaties hebben ertoe geleid
dat hij ook op de tweede bedrijfslocatie opgestart is. Door het gebruik van Huwa-San is
er een verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (vb. fungiciden) nodig,
minder uitval en minder verstoppingen. Op beide bedrijven loopt het nu nog steeds goed.
“De verbeterde waterkwaliteit zal in de toekomst zeker bijdragen tot een betere teelt
en zodoende een betere opbrengst. De technische begeleiding en service die wordt
aangeboden door Roam Technology is zeker een plus en draagt bij aan het succes van de
behandeling van onze tuinen”
“Using Huwa-San has not significantly improved my yield,
but in terms of maintaining a residual and providing
protection agains potentially catastrophic blight,
it’s the most inexpensive insurance I could ever buy”.
Giancarlo Tomelleri, Manager, California Masterplant Inc.
85
:2003
4
1
ISO 13
4
ISO 1
00
ROAM TECHNOLOGY NV
I.Z. Poort Genk 6835 • Geleenlaan 24 • 3600 Genk • tel: +32(0)89 44 00 42
www.huwasan.com • [email protected]
Download