Reumatoïde Artritis (1/2)

advertisement
Reumatoïde Artritis (1/2)




chronische inflammatoire gewrichtsaandoening
prevalent (1%, elke leeftijd, vrouwen>mannen)
symptomen: pijn, stramheid, zwelling
schade: anatomisch, functioneel, sociaal & economisch
Reumatoïde Artritis (2/2)






perifere artritis (niet axiaal, behalve C1-C2)
poly-articulair & symmetrisch
vnl handen en voeten (niet DIP’s)
potentieel elk groot gewricht
aanwezigheid RF of anti-CCP (+/- 70%)
extra-articulaire manifestaties (vasculitis)
Hoe RA kan beginnen - 2 verhalen
Eveline, 45 jaar
• 2011 HK carpal tunnel li
• 2012 HK carpal tunnel re
• 2012-2015 herhaalde IA
infiltraties
• recent toenemende pijn en
zwelling polsen, handen en
voeten
• RX erosie MTP V bilat
• RF & anti-CCP negatief
Hoe RA kan beginnen - 2 verhalen
Lut, 25 jaar
• Nooit gewrichtsklachten tot
6 weken geleden
• crescendo pijn, stramheid en
zwelling handen, polsen,
knieën sedert 4 weken
• anti-CCP antistoffen +
Van symptomen naar schade (anatomisch & functioneel)
Van symptomen naar schade (anatomisch & functioneel)
Pathogenese RA is multifactorieel
genetisch, microbioom, hormonaal,…
RA: wat hebben we de voorbije 15 jaar geleerd ?
• Snellere diagnose
– anti-CCP antistoffen
• Treat to target
– DAS28 score
• Verbeterde farmacotherapie
– optimaal gebruik van conventionele farmaca
– targetted therapies (biologicals, small molecules)
RA antistoffen met diagnostische betekenis
Voorkomen bij
ptn met RA
Voorkomen bij
controle ptn
Reumafactor
65-70%
20%
Anticitrulline
antistoffen
(anti-CCP)
65-70%
<2%
Anticitrulline antistoffen zijn specifieker voor RA
Anticitrulline antistoffen zijn vroegtijdig aanwezig
Treat to target: gebruik van DAS28 score in RA
< 2.5
zeer goed
2.5 – 3.5
matig
> 3.5
onvoldoende ziektecontrole
Conventionele
basistherapie
DMARD
methotrexaat, leflunomide, sulfasalazine
Biologicals
anti-TNF, anti-IL6R, anti-B cel, anti-T cel
Small molecules
(in de pijplijn)
JAK-inhibitoren
NSAID
Cortico’s
RA farmacotherapie
Infectierisico
• Ten dele geassocieerd met RA (DAS28, extra-articulair)
• Ten dele geassocieerd met co-morbiditeiten (diabetes,
cardiovasculair, COPD, ethyl)
• Ten dele geassocieerd met leeftijd
• Ten dele geassocieerd met therapie:
biologicals > corticosteroids (predni 10 mg/d) > DMARDs
• Bijzondere attentie voor TB
Preventie infecties
• Screenen latente TB
– TB blootstelling; tuberculin skin test (IGRA); RX thorax
– Zo nodig: isoniazid 300 mg (9 maanden)
• Vaccinaties
– Influenza
– Pneumococ (vb Prevenar 13 eenmalig)
– Hepatitis B
RA: wat zijn uitdagingen voor de komende 15 jaar?
• Personaliseren van therapiekeuze & voorspellen
therapierespons
• RA in een ouder wordende populatie
• Opvolgen langetermijn veiligheid & efficaciteit
• Niet-farmacotherapeutische begeleiding
Voorspellen therapierespons adhv biomerkers
hoop (genomics, proteomics) >< frustratie
RA in een ouder wordende populatie
RA in een ouder wordende populatie
 Diagnostische uitdagingen
• seronegativiteit
• grotere gewrichten > kleinere gewrichten
• moeilijke dd met polymyalgie
 Therapeutische uitdagingen
• weinig evidence based data
• onderbehandeling van ouderen met RA
• kwetsbare ouderen (frail) >< fitte ouderen
• go, go slow, no-go
Langetermijn veiligheid & efficaciteit
Belgian infliximab EAP study group
Ten-year followup of infliximab therapy in RA patients with
severe, longstanding refractory disease: a cohort study.
F De Keyser, J De Kock, H Leroi, P Durez, R Westhovens &
EAP Belgian study group. J Rheumatol. 2014;41:1276-81.
Langetermijnopvolging van personen met reumatoïde artritis onder
infliximab: ervaringen van het Belgische Infliximab Expanded
Access Program. F De Keyser, P Durez, R Westhovens.
Tijdschr voor Geneeskunde 2016;72:959-965.
Langetermijn veiligheid & efficaciteit
Belgian infliximab EAP study group
 Langetermijnopvolging is mogelijk in een dagelijkse,
landelijke setting
 Langetermijnopvolging laat toe om (a posteriori) een
subgroep af te lijnen die het uitstekend doet onder een
bepaald farmacon
 Langetermijnopvolging EAP heeft toegelaten om
DAS28 score te valideren in dagelijkse praktijk
Langetermijn veiligheid & efficaciteit
Belgian infliximab EAP study group
veilig
effectief (DAS28 2.5 +/- 1.0
Lan g eterm ijn veilig h eid & efficaciteit
Belg ian in flixim ab EAP stud y g rou p
DAS28
cut-off
sens
spec
2.6
0.99
0.26
3.0
0.98
0.38
3.2
0.96
0.46
3.5
0.94
0.54
3.7
0.90
0.58
3.9
0.85
0.63
4.0
0.79
0.66
4.5
0.76
0.77
5.0
0.58
0.87
5.2
0.51
0.90
5.5
0.43
0.95
6.0
0.34
0.97
aanvaardbare
ziekteactiviteit
Arthritis Res Ther. 2005;7(5):R1063-71.
Niet-farmacotherapeutische begeleiding
coaching
medisch deficiet
corrigeren
aan de slag met
zijn/haar
capaciteiten
Download