- European network of family offices

advertisement
Brussel, 9 april 2008
6 Europese Family Offices richten « European
Network of Family Offices » op
Netwerkeconomie: Europese Family Offices bundelen krachten in ENFO
Brussel, 9 april 2008 – Vandaag zijn zes Europese Family Offices het samenwerkingsverband
European Netwerk of Family Offices (ENFO) gestart. Family Offices zijn al lang een fenomeen
in de Angelsaksische landen en Zwitserland, maar een nieuwe trend in de rest van Europa,
waaronder België. Family Offices verzorgen geldzaken voor een beperkt aantal cliënten
(families) en adviseren over investeringen, administratieve, juridische en fiscale zaken. Family
Office diensten omvatten veel gangbare aspecten van vermogensbeheer (‘one stop shopping’),
maar maakt elke vorm van belangenverstrengeling onmogelijk omdat een Family Office
uitsluitend wordt betaald door de families.
Zes Family Offices werken samen in het European Network of Family Offices (ENFO):
Brenninkmeyer Seyer & Partner (Wenen), Commenda Family Office (Amsterdam), CommonWealth
Investments (Den Haag), Financière MJ Family Office (Parijs), Praxis NV (Antwerpen) en Sand Aire
(Londen). Op termijn ontstaat een Europees omvattend network.
ENFO is een netwerk van Europese Multi-Family Offices die verenigd worden door hun capaciteiten
en netwerken te delen om zo een groter voordeel te creëren voor hun cliënten. De deelnemende
ondernemingen zijn onafhankelijk maar staan nauw met elkaar in contact en komen eenmaal per
kwartaal bij elkaar om hun krachten te bundelen en gedachten, kennis, werkwijzen en ideeën uit te
wisselen. Het brede Europese netwerk zorgt er bovendien voor dat buitenlandse kwesties voor de
cliënt sneller en eenvoudiger behandeld kunnen worden en daarmee wordt geld en tijd bespaard. En zo
versterkt het ENFO netwerk, uniek in Europa, de positie van hun cliënten.
Eric Spaas van Praxis legt uit hoe:
Met dit initiatief sluiten we aan bij de ‘best of class’ benadering die vermogensbeheerders nastreven.
Family Offices zijn actief op veel verschillende gebieden en worden zodoende benaderd door veel
partijen in de financiële wereld. Denk daarbij aan vermogensbeheerders, banken, verzekeraars, trust
serviceproviders, fiscalisten en beveiligingsbedrijven. Maar het belangrijkste is onze
onafhankelijkheid: we hebben geen eigen producten welke we dienen te verkopen en we ontvangen
geen ‘kickbacks’ van leveranciers. Dit stelt ons in staat scherp en analytisch naar leveranciers te
kijken. Samenwerking op Europees niveau tilt de leveranciersselectie naar een hoger niveau en
daarmee versterken we de positie van onze cliënten en leveren we betere diensten.
Over de positie van Family Offices vult Eric Spaas verder aan:
In België zijn er weinig Family Offices. Mede daarom is dit een nieuwe ontwikkeling in België. Door
samenwerking op Europees niveau creëren wij toegevoegde waarde voor onze cliënten. Banken
worden steeds groter, immers volumes geven een goede winstgevendheid. Wij daarentegen zorgen
voor maatwerk en persoonlijke aandacht. Hierdoor zijn onze kantoren per definitie kleiner. Door
samenwerking en verdere uitbreiding van ons netwerk zijn we in staat om tegendruk te bieden aan de
grote instituten. Bovendien geeft ENFO onze cliënten toegang tot een breed Europees netwerk van
kwalitatief goede leveranciers wat zorgt voor hun toegang tot een breder investeringsexpertise, de
beste financiële producten en kennis.
De ENFO samenwerking wordt ondersteund door een website (www.enfo.net) waar de leden hun
informatie, kennis en ervaringen kunnen delen. Het is de intentie om het leden aantal van ENFO uit te
breiden met passende kandidaten in andere financiële centra in Europa.
Voor meer informatie: www.praxisnv.be
Eric Spaas – Praxis NV
Tel: + 32 (0)3 285 91 00.
Email: [email protected]
Annexe 1
De leden van ENFO
Brenninkmeyer Seyer & Partner (Wenen - Oostenrijk)
http://www.brenninkmeyer-seyer.com
Opernring 4/1/13
A - 110 Wenen - Oostenrijk
+43 (1) 505 44 18
Commenda Family Office (Amsterdam - Nederland)
http://www.commenda.info
Claude Debussylaan 46
Postbus 79128
1082 MD Amsterdam - Nederland
+ 31 20 5040 850
Commonwealth Investments (Den Haag – Nederland)
Lange Voorhout 27
2514 EB Den Haag – Nederland
+31 (70) 31 22 448
Financière MJ - Family Office (Parijs - Frankrijk)
http://www.financiere-mj.com
153 Boulevard Haussmann
75008 Parijs – Frankrijk
+33 (0)1 42 25 67 70
Praxis NV (Anwerpen - België)
http://www.praxisnv.be
Uitbreidingstraat 10-16
2600 Antwerpen – België
+32 3 285 91 00
Sand Aire (Londen – Groot Brittannië)
101 Wigmore Street
Londen
W1U 1QU – Groot Brittannië
+44 20 7290 52 00
http://www.sandaire.co.uk
Download