Familie(keuze)kaart – GGNet

advertisement
Handleiding Familiebeleid
B.7
Voorbeeld: Familie(keuze)kaart – GGNet
GGNet heeft deze kaart opgenomen in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). De kaart is
ontstaan tijdens het project ‘Goede zorg’. In 2013 zal er gewerkt worden aan een revisie van
deze kaart, omdat de huidige versie wat te veel geënt is op cliënten uit de langdurende
klinische zorg.
www.ggnet.nl
B.7
Voorbeeld: Familie(keuze)kaart GGNet
1/2
Versie oktober 2011
Document opgenomen met toestemming van de betreffende instelling
Handleiding Familiebeleid
Familiekaart
Welke ondersteuning heeft u als familie / sociaal steunsysteem nodig?
•
•
•
•
Informatie: opname, vorderingen, onderzoek (dsm), behandelmilieu, groep/programma
Begeleiding, hoe kan ik omgaan met opgenomen familielid?
Ondersteuning door preventie en dienstverlening
Anders, namelijk:
Welke ondersteuning kunt u bieden aan de cliënt en de behandeling?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inbreng in behandeling vanuit de familie
Inbreng signaleringskaart
Wilt u contactpersoon thuiszorg zijn?
Betrokken bij indicatieaanvraag
Signaleren lichamelijke problemen
Medicatie halen bij apotheek
Medicijndoos klaarmaken
Zorgen voor vervoer
Afhandelen post
Beheer/toezicht financiën
Bewindvoering
Ondersteunen belasting/toeslagen
Kleding wassen
Kleding aanschaffen
Schoonmaken in woning
Regelen kleine reparaties thuis
Regelen grote klussen thuis
Onderhoud tuin
Boodschappen doen
Begeleiden bij koken
Stimuleren sociale contacten
Meenemen naar familie/feestjes
Organiseren vakantie
Wat kunt/wilt u doen bij opname/crisis?
•
•
•
•
•
•
•
Huishoudelijke zaken regelen
Instanties op de hoogte brengen
Oppassen op (klein)kinderen
Meegaan bij opname
Inwoning in afwachting opname
Mogelijkheid voor weekendverlof
Meewerken gedwongen opnamen
Status van deze kaart
•
•
B.7
Heeft instemming van cliënt, familie en behandelaar/team
Datum
Voorbeeld: Familie(keuze)kaart GGNet
2/2
Versie oktober 2011
Document opgenomen met toestemming van de betreffende instelling
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards