Geheugen van West

advertisement
Geheugen van West nieuw leven ingeblazen
Op 2 januari 2006 zal Juriaan Otto voor 6
maanden weer als projectleider optreden
voor het Geheugen van West. Het Geheugen
van West ( www.geheugenvanwest.nl ) is een
interactieve, cultuurhistorische website
waar de bezoeker verhalen kan lezen over
het leven in de Amsterdamse tuinsteden van
Nieuw West. (Geuzenveld Slotermeer)
Nieuwenhuysenstraat 1952 (foto Beeldbank)
Iedereen kan aan deze site meedoen en
bezoekers worden van harte uitgenodigd om
te reageren op de verhalen die hier zijn
opgenomen. Ook is er ruimte voor mensen
die zélf hun verhalen op onze site willen
achterlaten.
Het Stadsdeelmanagement heeft de roep om
ondersteuning door Ruud van Koert, Shirley
Brandeis en Cor van Drongelen (samen de
redactie)
zeer
serieus
genomen
en
gehonoreerd.
Voor deze drie mensen, die de afgelopen
maanden het Geheugen van West in stand
hebben gehouden, is een einde gekomen aan
een moeilijke situatie. Zij hebben soms met
de moed der wanhoop, tussen alle gewone
werkzaamheden door, tijd vrij gemaakt om
toch verhalen te schrijven en op deze site
te plaatsen opdat er, ook al was het vaak te
weinig, toch met enige regelmaat een verhaal
konden worden geplaatst. De meeste
schrijvers van het eerste uur waren in de
afgelopen periode afgehaakt. De reden was
onduidelijk. Maar wel duidelijk was dat het
'Geheugen' nog niet echt op 'eigen benen
kon staan.' Ook is er sinds kort een nieuwe
verhalenvertelster bij, Angar Veerkamp, en
daar is de redactie van het Geheugen van
West ongelooflijk blij mee. Zij hoopt met de
komst van Angar weer de goede kant op te
gaan.
Zodra Juriaan Otto weer actief is zullen een
aantal dingen veranderen: de website krijgt
ook een plek voor actuele zaken, omdat wat
vandaag verteld wordt morgen alweer
geschiedenis is. Verder willen we alle
westelijke tuinsteden er bij gaan betrekken:
zoals Sloten, Osdorp, Slotervaart en de Bos
en Lommer, inclusief Westerpark. Daardoor
zal er een breder publiek ontstaan en er
zullen misschien ook meer schrijvers
aangetrokken kunnen worden. We willen ook
dat de scholen meer aandacht gaan besteden
aan het 'Geheugen'. Misschien is het
mogelijk dat zij verhalen schrijven op
kunnen nemen in het leerpakket?
Hoe dan ook, de redactie kan gelukkig weer
verder. Er zijn enthousiaste mensen die mee
willen denken en die mee willen werken en
daarom is er vertrouwen in de toekomst.
Rest de redactie om aan u te vragen om
stukjes in te sturen of u aan te melden om
geïnterviewd te worden. Het betekent dat u
dan een blijvend en zichtbaar deel gaat uitmaken van de historie van Amsterdam-West,
bijeengebracht op deze website.
Voor reacties, mailto: [email protected]
Download