Gebed Algemeen Kapittel

advertisement
Gebed
voor het
AK XXII
KAPITTEL:
Tijd van genade,
ervaring van groei in onze roeping
in aanwezigheid van Maria,
de Meesteres die ons leert liefhebben.
Laat ons bidden zoals
Paus Benedictus XVI het ons leert:
Heilige Maria, Moeder van God
.
Gij hebt de wereld
het ware licht geschonken
Jezus, uw Zoon, Zoon van God.
Gij hebt u geheel
aan Gods roeping toevertrouwd
en bent zo geworden tot
bron
van het goede
dat uit Hem stroomt.
Leer ons Hem kennen en Hem liefhebben
Toon ons, Jezus, leid ons tot Hem.
opdat ook wij
oprecht kunnen liefhebben
en bronnen van levend water kunnen worden
te midden van een dorstende wereld
AMEN!
Download