Het lijden van de tegenwoordige tijd

advertisement
Romeinen 8:35-39
Wat zal ons kunnen scheiden
van de liefde van God, die in
Christus Jezus is?
scheiden = ruimte maken
in Christus Jezus:
Wij (Romeinen 6:1-4)
Geen veroordeling (8:1)
Gods liefde (8:35,39)
Wat?
 verdrukking (druk van buitenaf)
 benauwdheid (druk van binnen)
 vervolging (jagen, achterna zitten)
 honger (gebrek aan voeding)
 naaktheid (tekort aan kleding)
 gevaar (allerlei vormen – welke?)
 zwaard (vijandigheid, doodsdreiging)
Gelijk geschreven staat:
‘want om Uwentwil worden wij de
ganse dag gedood’
Psalm 44:23
Masjkil: een leerdicht,
een onderwijzing die verstandig
maakt; er wordt iets belangrijks
in de Psalm geleerd.
Structuur van Psalm 44
 1-9 God, onze hulp

10-15 Ons

16 Mij : Uw misnoegen (moeilijkheden)

17 Mij : De reden
(moeilijkheden)

18-23 Ons
 24-27 Jahweh, onze hulp
Psalm 44:9  selah, de aanwijzing
44:12  Gij geeft ons als kudde
tot voedsel
44:23  om U worden wij gedood
heel de dag; wij worden gerekend
als kudde tot slachting…
..wij worden gerekend als een kudde tot slachting..
8:37 meer dan overwinnaars =
super – overwinnend
(hupernikao = over-overwinnen)
Liefde van God in Christus Jezus (35)
Hem, die ons liefheeft
(37)
Liefde van God in Christus Jezus (39)
Ik ben overtuigd; niets:
 dood – leven
 boodschappers – gevolmachtigden - krachten
 tegenwoordige – toekomstige
 hoogte – diepte
 enig andere schepping
NIETS kan
scheiden (ruimte maken)
tussen
de liefde van God en ons!
Download