Aan: Ouder(s)/verzorger(s)

advertisement
Aan:
Ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas 3 havo en 3 vwo
Betreft: Cultuurlessen klas 3
Datum: 17 april 2012
Geachte heer/mevrouw,
't Hooghe Landt staat voor een brede vorming van jongeren. Culturele vorming maakt daar
onlosmakelijk deel van uit. In het kader daarvan hebben de leerlingen in klas 1 en 2 reeds kennis
gemaakt met de cultuurlessen. Dit krijgt een voortzetting in klas 3. In periode 5 staat er voor 3e
klassers een cultuurles op het rooster.
De leerlingen volgen in periode 5 op vrijdag de cultuurles. Ze hebben uit een aantal cursussen
mogen kiezen en volgen deze lessen dan ook niet als hele klas. De leerlingen konden kiezen uit
de volgende cursussen: theater, dans, film en geluid, schrijven, fotografie en animatie. Alle lessen
worden gegeven door docenten van Scholen in de Kunst.
Een aantal cursussen wordt buiten de school gegeven:
-
Film en geluid in het gebouw van Pyntago /ROC MN * en
Fotograferen en animatie in het gebouw van Scholen in de Kunst aan de Coninckstraat *.
Gezien het materiaal dat voor deze cursussen gebruikt wordt, is het namelijk niet mogelijk deze
op school te geven. Gedurende een periode van 7 weken zullen de leerlingen die deze cursus
hebben gekozen daar op vrijdag naar toe moeten fietsen.
De leerlingen die de cursussen fotograferen volgen, wordt gevraagd zelf een (eenvoudige)
digitale camera mee te nemen.
Ik hoop op u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.
Met vriendelijke groet,
André Rave,
coördinator cultuur in de onderbouw
*
Het adres van Pyntago /ROC MN is Disketteweg 10
Het adres van Scholen in de Kunst voor dans en beeldhouwen is Coninckstraat 58
Centraal telefoonnummer: 033-4673473
Download