Papegaaienziekte

advertisement
Informatiebrief Papegaaienziekte
Wat is papegaaienziekte?
Papegaaienziekte is een infectieziekte veroorzaakt door een bacterie die voorkomt bij vogels. Andere namen
voor papegaaienziekte zijn psittacose en ornithose. De ziekte wordt vooral gezien bij mensen die
beroepshalve met vogels omgaan (vogelhandelaren, medewerkers in de pluimvee-industrie) maar kan ook
voorkomen bij mensen die vogels als huisdier houden of bij mensen die op een andere manier in aanraking
komen met zieke vogels (bijvoorbeeld een vogeltentoonstelling of markt).
Wat zijn de ziekteverschijnselen?
Meestal ontstaat de ziekte ongeveer 10 dagen na besmetting.
De bacterie veroorzaakt meestal een ontsteking van de longen. Hierbij heeft de patiënt last van langdurig
hoge koorts (40.5°C) met koude rillingen, hevige hoofd- en spierpijnen (voornamelijk rug en nek) en (soms)
droge hoest. Soms heeft de patiënt nauwelijks klachten. Een klein aantal patiënten heeft last van buikpijn,
braken en/of diarree. Een enkele keer ontstaat er huiduitslag. De ziekte kan, bij ouderen die niet worden
behandeld, ernstiger verlopen. In uitzonderlijke gevallen kan een patiënt overlijden aan de ziekte.
Hoe kun je het oplopen en hoe kun je anderen besmetten?
De ziekte kun je oplopen door het inademen van stofdeeltjes in de lucht die besmet zijn met de bacterie.
Deze deeltjes ontstaan uit uitgedroogde, besmette vogeluitwerpselen en uitgedroogd vogelsnot en –
oogvocht. Je kunt bijvoorbeeld besmet raken door het schoonmaken van besmette vogelkooien.
Vogeluitwerpselen kunnen tot wel 8 maanden besmettelijk blijven.
Besmetting van mens-op-mens is vrijwel uitgesloten. Iemand die papegaaienziekte heeft doorgemaakt heeft
geen blijvende afweer tegen de ziekte. Mensen kunnen daarom de ziekte vaker krijgen (te denken valt aan
verhuizing, vervoer en tentoonstellingen).
Feb ’14 Dinf17s Informatiebrief Papegaaienziekte
Wie kunnen er ziek worden en wie lopen extra risico?
Iedereen kan besmet raken met de bacterie en ziek worden. Ouderen hebben meer kans op een ernstiger
beloop. Mensen die met vogels (papegaaien, duiven, kalkoenen, eenden, kanaries etc.) werken en
(hobby)vogelhouders lopen meer risico op een besmetting. Vogels in stressituaties kunnen meer bacteriën
uitscheiden zodat er een grotere kans bestaat op het overdragen van de ziekte.
Welke maatregelen kun je nemen om papegaaienziekte te voorkomen?
Bij het reinigen van hokken en kooien van besmette vogels is het verstandig om goed te ventileren, voor het
GGD Zeeland - Westwal 37, Postbus 345, 4460 AS Goes - T: (0113) 249400 , F: (0113) 249449, I: www.ggdzeeland.nl
schoonmaken moet de vaak droge bodembedekking eerst worden bevochtigd. Met een mondmasker kan
men zich beschermen tegen de besmette deeltjes. Besmette vogels moeten in quarantaine en moeten
worden behandeld met antibiotica (dierenarts).
Is papegaaienziekte te behandelen?
Ja. De ziekte kan met antibiotica worden behandeld. In ernstige gevallen kan ziekenhuisopname nodig zijn.
Ook vogels zijn te behandelen met antibiotica die in het drinkwater wordt opgelost.
Kan iemand met papegaaienziekte naar kindercentrum, school of werk?
Personen met papegaaienziekte kunnen, als ze zich goed voelen, gewoon naar kindercentrum, school of
werk.
Wat doet de GGD?
De GGD wordt bij meldingen van papegaaienziekte ingeschakeld om te onderzoeken hoe mensen besmet
zijn geraakt, zodat er passende maatregelen kunnen worden geadviseerd om verspreiding van de ziekte te
voorkomen.
Voor nadere informatie over papegaaienziekte, kunt u contact opnemen met de GGD in uw regio.
Nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de
GGD Zeeland, Team Infectieziektebestrijding. Het telefoonnummer is: 0113-249456.
U kunt ons ook per email bereiken: [email protected]
Uitgave GGD Zeeland
Januari 2014
·2·
Download