Colombia telt bijna 46 miljoen inwoners, de hoofdstad is Bogotá

advertisement
Colombia is een transitieland: een land dat de stap zet van een ontwikkelingsrelatie naar een wederzijds
profijtelijke economische relatie met Nederland. Daarvoor is ondersteuning beschikbaar via de zogenoemde
Transitie Faciliteit en het Starters International Business programma.
Colombia telt bijna 46 miljoen inwoners, de hoofdstad is Bogotá. Colombia is de 4e
grootste economie in Latijns Amerika en verwacht wordt dat het bevolkingsaantal in 2017
stijgt tot ruim 51 miljoen.
Veel Colombianen hebben een goed opleidingsniveau en reizen regelmatig, waardoor ze
weten wat er in de wereld te koop is. Maar door gebrek aan technologische ontwikkeling
hebben Colombiaanse bedrijven vaak verouderde productiemethoden en werken ze
enigszins inefficiënt. Om beter te concurreren zal de komende jaren veel moeten
worden geïnvesteerd in de modernisering van het productieapparaat.
Al meer dan 40 jaar wordt het land geteisterd door gewapende binnenlandse conflicten. De
strenge veiligheidspolitiek van de laatste jaren heeft echter vruchten afgeworpen. Tussen
2010 en 2011 steeg het bruto binnenlands product (bbp) met ruim 5,5%. Mede dankzij
deze stijging en de bevolkingsgroei van de komende jaren, is Colombia bij uitstek een
kansrijke markt voor Nederlandse MKB ondernemingen.
Echter kan het land niet als homogene markt worden gezien, de driehoek Bogotá-Medell?
aparte industriële centra met eigen kenmerken. In Bogotá woont een kwart van de
bevolking en veel grote ondernemingen hebben er hun hoofdkantoor of een
vertegenwoordiging.
Economie
De Economic Intelligence Unit ( EIU ) benadrukt dat Colombia ook in de komende 5 jaar
een van de meest kansrijke economieën van Latijns Amerika zal zijn, getuige de sterke
groei van het BNP (Bruto Nationaal Product) en het groeiende inkomen per huishouden in
de komende jaren. Maar ook de positieve veranderingen in het zakelijke klimaat, een probusiness investeringsklimaat en een groeiende bevolking dragen bij aan deze economische
groei.
Maar ook de positieve veranderingen in het zakelijke klimaat, een groeiend vertrouwen in
de economie, stabiele politieke situatie, een pro-business investeringsklimaat en een
groeiende bevolking dragen bij aan de economische groei van het land de komende jaren.
Handel met NL
De totale waarde van de Nederlandse goederenexport naar Colombia bedroeg in 2011
ruim 325 miljoen euro, tegenover 264 miljoen euro in 2008. Colombia importeert
voornamelijk medische producten, telecommunicatieapparatuur, machines en
transportmiddelen uit Nederland. Nederland importeerde in 2011 voor 1,1 miljard euro aan
goederen uit Colombia, tegenover 762 miljoen euro in 2008. Nederland is dankzij de
Rotterdamse haven een voorname exportbestemming van Colombia. Met ruim 4 procent
neemt Nederland de 4de plaats in, na de VS (37 procent), Venezuela (11 procent) en
China (5 procent).
Download