Examenvragen Biologische Modelsystemen - BSR

advertisement
EXAMENVRAGEN BIOLOGISCHE MODELSYSTEMEN
ACADEMIEJAAR 2012-2013 (PROF. HUYSSEUNE)
Dindagvoormiddag


Waar of niet waar: “C elegans als model voor wondheling en eencelligen voor celcyclus”?
Welk modelorganisme zou je gebruiken voor bevruchtingsstudies?
Dinsdagnamiddag



Er zijn knockout-muizen gemaakt voor Tay-Sachs ziekte, maar ze vertonen geen
ziektesymptomen. Wat doe je?
Ivm evolutie neurale kammen, welk modelorganisme gebruik je?
"The gene has been conserved from fish to mammals" Bespreek deze uitspraak. Argumenteer.
Woensdagnamiddag



Je wilt de biochemische samenstelling van oöcyten bestuderen, welk organisme gebruik je?
Je hebt een gemuteerd gen dat een genetische ziekte veroorzaakt bij de mens. Gebruik je best
knock-out of knock-in muizen voor onderzoek?
Waarom zou de kip door sommige onderzoekers NIET beschouwd kunnen worden als een
belangrijk modelorganisme?
Donderdag



Bespreek deze stelling: “Invertebraten kunnen gebruikt worden bij onderzoek naar
neurodegeneratieve ziekten.”
Bespreek hoe en welk model je zou gebruiken voor te evolutie naar bilaterale symmetrie te
onderzoeken.
Je onderzoekt de celcyclus. Bespreek de voorwaarden die je modelorganisme moet hebben
voor deze te onderzoeken.
Vrijdag



Het belang van genoomduplicaties in de evolutie van het bouwplan van de vertebraten. Leg
uit hoe je dat zou onderzoeken, adhv welk dier?
Labo met stamcelonderzoek opzetten, welke dieren en waarom?
Kan de C. elegans gebruikt worden om spierziekten bij de mens te onderzoeken?
2de Bach. Biomedische Wetenschappen
UGent
Pagina 1 van 3
Examenvragen Biologische Modelsystemen
Prof. Huysseune
ACADEMIEJAAR 2013-2014 (PROF. HUYSSEUNE)
Dinsdagvoormiddag



Er zijn twee modelorganismen voor regeneratie. Welke? Welke verkies je?
Waarvoor kunnen de gisten NIET gebruikt worden in het onderzoek bij de ontwikkeling van
vertebraten?
Bespreek de toegankelijkheid van de 'grote zes'.
Dinsdagnamiddag



Hoe zou je Alzheimer onderzoeken bij C. elegans?
Welk modelorganisme zou je gebruiken om de evolutie van de schildklier te bestuderen?
Welke modelorganismen kan je gebruiken om stamcellen te onderzoeken?
Woensdagvoormiddag



Onder welke criteria zou je een organisme kiezen om de celdeling te bestuderen?
Bespreek: Kan je tunicaten gebruiken om de vorming van de wervels te onderzoeken?
Bespreek het criterium microchirurgie voor de 6 "grote" modelorganismen.
Donderdagvoormiddag



De meeste (meercellige) organismen zijn bilateraal symmetrisch. Hoe zou je de evolutie naar
deze bilaterale symmetrie onderzoeken en met welke organismen?
Je krijgt een tekening (moeilijk te beschrijven) van de stamcellen van een nematode met
verschillende kleuren. Er worden twee uitgeschakeld met laserablatie en eronder zijn de
kleuren veranderd bij elke stamcel. (wijst erop dat de functie van de cellen nog niet op
voorhand vast staat). Wat tonen deze experimenten aan? Wat is het biomedisch belang?
Orden de grote zes van goed voor kruisingsexperimenten naar slecht voor
kruisingsexperimenten. Beargumenteer per organisme.
Donderdagnamiddag



Je maakt een mutante muizenstam voor alzheimer maar de muizen blijken niet ziek te worden.
Wat is de mogelijke oorzaak en hoe zou je dit oplossen?
Er werd een nobelprijs gewonnen voor transplantatie experimenten op amphibieën (dorsale
blastoporuslip). Waarom waren deze experimenten volgens jou een nobelprijs waard?
Tekening van fylogenetische stamboom: beredeneer en beargumenteer.
2de Bach. Biomedische Wetenschappen
UGent
Pagina 2 van 3
Examenvragen Biologische Modelsystemen
Prof. Huysseune
ACADEMIEJAAR 2014-2015 (PROF. HUYSSEUNE)
Maandagvoormiddag



Hoe zou je patroonvorming bestuderen en welke organismen zou je ervoor gebruiken
Wat zijn de grootste nadelen bij gebruik van zebravis bij bestuderen van oorzaken en
behandelingen van menselijke ziektes
Wat is de belangrijkste nadeel van gisten t.o.v andere eukaryoten
Maandagnamiddag
(enkel de eerste was mondeling):
 Criteria voor een modelorganisme om bevruchting te onderzoeken + welk modelorganisme
zou je gebruiken hiervoor? (zee-egel: bijvraagjes over de ontwikkeling deuterostomia,
bilateraal symmetrisch,...)
 Formuleer een onderzoeksvraag die je met amphioxus zou kunnen onderzoeken en werk
verder uit
 Wat zijn knock-in muizen en waarvoor worden ze gebruikt
 5 zinnen schrijven over wat je het meest boeiende vond aan het gelezen artikel van het
project.
Dinsdagvoormiddag
...
Dinsdagnamiddag




“Zo nen Engelse zin die suggereert da een bepaalde moleculaire pathway geconserveerd blijft
van vis tot zoogdier.“
C. Elegans kan geen kankercellen ontwikkelen, in de zin van: ze kunnen geen cellijn maken om
daar dan onderzoek op te doen. Kan je C. Elegans op een andere manier wel gebruiken voor
kankeronderzoek of niet?
Geef je eigen definitie van muismodel en leg uit adhv een voorbeeld
Artikel: zou je een ander modelorganismen gebruikt hebben? Waarom wel of waarom niet?
Woensdagvoormiddag




Sommige fruitvliegen hebben 2 paar vleugels, hoe komt dit? En wat is het belang daarvan voor
de mens
Kan je zebravis gebruiken voor onderzoek naar spierziekten bij de mens, bespreek
Waarom zou je geconditioneerde knock-out muizen gebruiken
Welk ander modelsystemen zou je gebruiken voor je artikel
Woensdagnamiddag




Waar of niet waar: 'voor onderzoek naar de celcyclus gebruikt men meercelligen?' En als
bijvragen definieer celcyclus en geef 2 verschillen tussen pro- en eukaryoot.
Bespreek de stelling: drosophila is geschikt voor Alzheimer onderzoek
Wat is de basis genetische toolbox
Vat het artikel samen in 5 lijnen/zinnen
2de Bach. Biomedische Wetenschappen
UGent
Pagina 3 van 3
Download