Financiële verslagen Enactus UvA

advertisement
Financiële verslagen
Inhoud
1. Inleiding
Pag. 3
2. Financieel verslag 2011/2012
Pag. 3
2. Financieel verslag 2012/2013
Pag. 4
3. Financieel verslag 2013/2014
Pag. 5
4. Financieel verslag 2014/2015
Pag. 6
4. Financieel verslag 2015/2016
Pag. 7
2 1. Inleiding
Het boekjaar van Enactus UvA loopt van augustus t/m juli. Van elk boekjaar vanaf
2011/2012 wordt de eindbalans, de staat van baten en lasten en een toelichting
gegeven.
1. Financieel verslag 2011/2012
Enactus UvA werft geld door partnerschappen aan te gaan. Partners kunnen
kennispartners zijn, maar ook financieel partner. Het geld dat binnenkomt door de
partners, wordt gebruikt om Enactus UvA sterker te maken; twee keer per jaar vindt
er een recruitment plaats waarbij Enactus UvA studenten werft om het team te
versterken. Ook is er geld aanwezig om de continuïteit te waarborgen, de organisatie te
professionaliseren en de projecten te ondersteunen mocht dit nodig zijn.
Leden van Enactus UvA betalen elke maand €7,50. Van dit geld worden de
maandelijkse teammeetings georganiseerd.
De financiën worden beheerd door de penningmeester, in samenwerking met de
overige leden van het bestuur.
3 2. Financieel verslag 2012/2013
Enactus UvA werft geld door partnerschappen aan te gaan. Partners kunnen
kennispartners zijn, maar ook financieel partner. Het geld dat binnenkomt door de
partners, wordt gebruikt om Enactus UvA sterker te maken; twee keer per jaar vindt
er een recruitment plaats waarbij Enactus UvA studenten werft om het team te
versterken. Ook is er geld aanwezig om de continuïteit te waarborgen, de organisatie te
professionaliseren en de projecten te ondersteunen mocht dit nodig zijn.
Leden van Enactus UvA betalen elke maand €7,50. Van dit geld worden de
maandelijkse teammeetings georganiseerd.
De financiën worden beheerd door de penningmeester, in samenwerking met de
overige leden van het bestuur.
4 3. Financieel verslag 2013/2014
Enactus UvA werft geld door partnerschappen aan te gaan. Partners kunnen
kennispartners zijn, maar ook financieel partner. Het geld dat binnenkomt door de
partners, wordt gebruikt om Enactus UvA sterker te maken; twee keer per jaar vindt
er een recruitment plaats waarbij Enactus UvA studenten werft om het team te
versterken. Ook is er geld aanwezig om de continuïteit te waarborgen, de organisatie te
professionaliseren en de projecten te ondersteunen mocht dit nodig zijn.
Leden van Enactus UvA betalen elke maand €7,50. Van dit geld worden de
maandelijkse teammeetings georganiseerd.
De financiën worden beheerd door de penningmeester, in samenwerking met de
overige leden van het bestuur.
5 4. Financieel verslag 2014/2015
Enactus UvA werft geld door partnerschappen aan te gaan met bedrijven, via fondsen,
via de Vrienden van Enactus, vanuit de leden zelf, en via de winst van de projecten.
Een deel van de fondsen/partnerschappen worden aangetrokken/aangegaan vanuit
Enactus UvA. Het geld dat hieruit wordt verkregen wordt gebruikt om de algemene
kosten van de stichting te dekken, en voor de wervingsperiodes die twee keer per jaar
plaatsvinden. Er worden ook partnerschappen aangegaan vanuit de projecten. Het geld
dat de projecten daaruit verkrijgen wordt enkel gebruikt voor het eigen project.
Een ander deel van het geld van Enactus UvA wordt verkregen via de Vrienden van
Enactus. Dit zijn donateurs, die eenmalig of maandelijks een bepaald bedrag doneren.
Dit geld wordt gebruikt als startkapitaal voor nieuwe projecten.
Alle vrijwilligers van Enactus UvA betaalden maandelijks €7,50 – en sinds 1 september
€10,00 – aan de stichting, waarvan de teammeetings worden georganiseerd.
Tot slot draaien goed lopende projecten winst.
Het geld, inclusief dat van de projecten, staat op de bestuursrekening van Enactus UvA,
of indien van toepassing op de rekening van het betreffende project. De
penningmeester en de voorzitter uit het bestuur hebben het beheer over die rekeningen.
6 5. Financieel verslag 2015/2016
Enactus UvA werft geld door partnerschappen aan te gaan met bedrijven, via fondsen,
via de Vrienden van Enactus, vanuit de leden zelf, en via de winst van de projecten.
Een deel van de fondsen/partnerschappen worden aangetrokken/aangegaan vanuit
Enactus UvA. Het geld dat hieruit wordt verkregen wordt gebruikt om de algemene
kosten van de stichting te dekken, en voor de wervingsperiodes die twee keer per jaar
plaatsvinden. Er worden ook partnerschappen aangegaan vanuit de projecten. Het geld
dat de projecten daaruit verkrijgen wordt enkel gebruikt voor het eigen project.
Een ander deel van het geld van Enactus UvA wordt verkregen via de Vrienden van
Enactus. Dit zijn donateurs, die eenmalig of maandelijks een bepaald bedrag doneren.
Dit geld wordt gebruikt als startkapitaal voor nieuwe projecten en voor andere
doeleinden die de ontwikkeling van ondernemingen ten goede komt.
Alle vrijwilligers van Enactus UvA betalen € 10,- per maand aan de stichting. Van dit
geld worden teammeetings georganiseerd.
Het geld, inclusief dat van de projecten, staat op de bestuursrekening van Enactus UvA,
of indien van toepassing op de rekening van het betreffende project. De
penningmeester en de voorzitter uit het bestuur hebben het beheer over die rekeningen.
7 
Download