Jan de Zanger - Desnoods met geweld

advertisement
Jan de Zanger - Desnoods met geweld
Opdrachten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wie zijn de hoofdpersonen en wat is hun probleem?
Wat willen de vandalen met hun kreten en tekens duidelijk maken?
Vind je dit een realistisch boek? Waarom wel of niet?
Waarom wordt er zoveel aandacht besteed aan de moord op Kerwin Duinmeijer?
Wat was voor de schrijver de aanleiding tot het schrijven van Desnoods met geweld?
Allerlei mensen doen uitspraken over discriminatie in het boek. Welke uitspraak maakte
de meeste indruk op jou en waarom?
7. Sommige uitspraken zijn vooroordelen. Welke vooroordelen heb je gelezen?
Keuzeopdracht:
1.
Desnoods met geweld gaat over nogal zware problemen. Als jij niet van dergelijke boeken
houdt, is dit een opdracht voor jou.
Schrijf een tekst van maximaal twee kantjes waarin je duidelijk maakt waarom je niet van
boeken met zware problemen houdt. Geef daarvoor tenminste twee argumenten. Vertel
daarna van wat voor soort boeken je wel houdt. Noem daarbij twee boeken die je wel met
plezier hebt gelezen. Vertel kort waar die twee boeken over gaan en leg met tenminste drie
argumenten uit waarom jij ze zo aantrekkelijk vond.
Of
2.
Je kunt ook positief aankijken tegen de komst van allerlei buitenlanders naar Nederland. Ze
maken onze maatschappij niet alleen ingewikkelder, maar ook afwisselender, leuker en
interessanter. Denk maar een aan sporters en popmusici.
Schrijf een tekst van ongeveer twee kantjes waarin je met concrete voorbeelden en
argumenten duidelijk maakt dat dergelijke mensen kennelijk een positieve bijdrage aan de
Nederlandse samenleving kunnen leveren.
Download