U bent 18 jaar of ouder

advertisement
De Belastingaangifte
2014
WELKOM
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
1
Programma
1.
2.
3.
4.
5.
Algemeen
Specifieke Zorgkosten
Toeslagen 2014
Wmo
Vragen
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
2
Specifieke Zorgkosten
Voor wie geldt de Aftrek?
Bestaat uw huishouden uit meerdere personen, dan mag u de
zorgkosten van de volgende huisgenoten bij uw kosten optellen:
• Uzelf, uw fiscale partner en uw kinderen jonger dan 27 jaar;
• Ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder met wie u
in gezinsverband woont;
• Ouders, broers of zussen die afhankelijk zijn van uw zorg.
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
3
Worden al uw zorgkosten vergoed?
U kunt alleen zorgkosten meetellen als uw
zorgverzekeraar deze niet vergoedt.
Ontvangt u een gedeeltelijke vergoeding, dan telt u
alleen het niet-vergoede deel mee.
Het verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet,
voor 2014 maximaal € 360,00, is NIET aftrekbaar.
De wettelijke eigen bijdrage CAK is NIET aftrekbaar.
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
4
Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Genees- en heelkundige hulp:
• De huisarts, de tandarts, de fysiotherapeut of een specialist;
• Verpleging in een ziekenhuis of een andere verpleeginstelling;
• Paramedische behandelingen door of onder begeleiding van
een arts (bijv. acupunctuur, revalidatie, logopedie of
homeopathie;
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
5
Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Reiskosten ziekenbezoek (1):
• U en de zieke hadden bij het begin van de ziekte samen een
huishouden;
• U heeft de zieke in 2014 regelmatig bezocht;
• De zieke is langer dan een maand verpleegd;
• De enkele reisafstand tussen uw woning of verblijfplaats en
de plaats waar de zieke wordt verpleegd, is meer dan 10
kilometer.
De Belastingaangifte 2014
16-02-2013
6
Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Reiskosten ziekenbezoek (2):
U mag de uitgaven meetellen voor:
• Reizen per auto: € 0,19 per gereden kilometer (v.v.);
• Reizen per taxi, met het openbaar vervoer of op een andere
manier: de werkelijke kosten.
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
7
Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Voorgeschreven medicijnen:
• Alleen de kosten van de medicijnen die een arts heeft
voorgeschreven, zijn aftrekbaar;
• Dit moeten medicijnen zijn die Nederlandse artsen als
medicijnen beschouwen;
• Dit kunnen ook homeopathische medicijnen zijn.
Medicijnen die u zonder recept hebt gekocht komen
NIET voor aftrek in aanmerking.
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
8
Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Hulpmiddelen:
• Steunzolen;
• Gehoorapparaten (incl. batterijen) alleen onder speciale
voorwaarden;
• Kunstgebit en andere lichaamsprothesen;
• Blindengeleidehond of aanpassingen aan een computer;
• Rolstoel, scootmobiel: alleen de afschrijving en aangeschaft
vóór 01-01-2014;
• Onderhoud, reparatie en verzekering van deze hulpmiddelen.
De uitgaven ter ondersteuning van het gezichtsvermogen zijn
NIET aftrekbaar (brillen, contactlenzen, -vloeistof e.d.)
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
9
Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Aanpassing aan een woning:
De aanpassingen aan de woning zijn
vanaf 01-01-2014 NIET meer
aftrekbaar!!!!!
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
10
Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Andere aanpassingen:
• Andere aanpassingen kunt u onder bepaalde voorwaarden
ook aftrekken;
• Het gaat om zaken die hoofdzakelijk door zieke of invalide
personen worden gebruikt én die speciaal voor de ziekte of
handicap zijn aangebracht;
• Bijvoorbeeld aanpassingen aan een auto.
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
11
Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Vervoer:
•
•
•
•
•
Uitgaven voor vervoer naar een arts of ziekenhuis;
Uitgaven voor ambulancevervoer;
Extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit;
Eigen bijdrage ziekenvervoer;
Men mag de werkelijke kosten aftrekken (bijv.
ANWB-lijst), de belastingdienst gaat over het
algemeen akkoord met een bedrag van €
0,35/kilometer.
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
12
Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Dieetkosten (1):
• Alleen een dieet op dokters- of diëtistevoorschrift;
• Een vast bedrag , afhankelijk per soort dieet (zie
dieetlijst);
• Dieetkosten zijn per persoon aftrekbaar;
• De belastingdienst kan om een dieetbevestiging van
de arts of diëtiste vragen;
• Aftrekbare dieetkosten zijn tijdsevenredig te
bepalen.
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
13
Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Dieetkosten (2):
Volgt u in een jaar 2 of meer diëten uit de tabel, dan zijn
de volgende situaties mogelijk:
• 2 of meer diëten voor hetzelfde ziektebeeld  maar 1 keer
het vaste bedrag aftrekbaar, kies het hoogste bedrag;
• Diëten voor verschillende ziektebeelden/aandoeningen  per
ziektebeeld het vaste bedrag van de gevolgde diëten
aftrekken;
• Diëten voor verschillende ziektebeelden/aandoeningen, maar
het gaat om hetzelfde dieet maar 1 keer het vaste bedrag
aftrekbaar.
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
14
Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Extra gezinshulp:
Onder voorwaarden zijn uitgaven voor extra gezinshulp
aftrekbaar:
• U heeft een gezinshulp nodig door ziekte of invaliditeit;
• U heeft hiervan de rekeningen of kwitanties met :
 Datum, bedrag, naam adres en woonplaats van de
gezinshulp of instantie aan wie de kosten betaalt.
U telt alleen het deel van de uitgaven mee dat uitkomt boven
een bepaald drempelbedrag (te bereken via een tabel).
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
15
Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Extra kleding en beddengoed:
Uitgaven voor kleding en beddengoed, en het wassen daarvan,
zijn onder de volgende voorwaarden aftrekbaar:
• De uitgaven zijn een rechtstreeks gevolg van ziekte of
invaliditeit, de leeftijd is dus niet van invloed!!;
• De zieke of invalide woont bij u;
• De ziekte of handicap duurt minimaal een jaar of gaat
waarschijnlijk minimaal een jaar duren;
• Aftrekbare bedragen zijn per persoon en tijdsevenredig over
een jaar te bepalen;
• Een vast bedrag van € 310,00, tenzij aantoonbaar hogere
kosten dan € 620,00. In dat geval is het vaste bedrag € 775,00.
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
16
Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Verhoging specifieke zorgkosten (1):
Indien het drempelinkomen van u en uw eventuele
fiscale partner niet boven de € 33.555,00 komt, geldt er voor
enkele aftrekbare specifieke zorgkosten een
verhogingspercentage.
• Was u op 01-01-2014:
 65 jaar of ouder  dan 113%;
 Onder 65 jaar  dan 40 %.
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
17
Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Verhoging specifieke zorgkosten (2):
De verhoging mag worden toegepast op de volgende kosten:
•
•
•
•
•
•
Voorgeschreven medicijnen;
Hulpmiddelen;
Andere aanpassingen;
Vervoer;
Dieetkosten;
Extra kleding en beddengoed.
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
18
Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?
Hoe hoog is het af te trekken bedrag?:
Hoeveel u van de Belastingdienst terugkrijgt hangt af van de
hoogte van uw inkomen (en inkomen van uw eventuele fiscale
partner) en van de hoogte van de aftrekpost.
Het totaal van de uitgaven is alleen aftrekbaar als het bedrag
meer is dan de niet-aftrekbare drempel.
De Belastingaangifte 2014 16-02-2015
19
Toeslagen 2014:
Regels voor toeslagpartner (1):
Uw echtgenoot of geregistreerde partner is uw
toeslagpartner.
Staat u niet op hetzelfde adres ingeschreven?
Dan telt uw toeslagpartner niet mee voor de eventuele
huurtoeslag.
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
20
Toeslagen 2014:
Regels voor toeslagpartner (2):
Hebt u geen echtgenoot of geregistreerde partner? Dan kan
iemand anders die op hetzelfde adres is ingeschreven, uw
toeslagpartner zijn.
Dit is zo als voor u 1 van de volgende situaties geldt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris;
U hebt samen een kind;
U of uw partner heeft een kind van de ander erkend;
U bent partner voor een pensioenregeling;
U hebt samen een koopwoning;
U of 1 van uw medebewoners heeft een inwonend kind jonger dan
18 jaar;
7. U bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting;
8. U was in 2013 al elkaars toeslagpartners.
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
21
Toeslagen 2014:
Zorgtoeslag:
Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen, moet u aan de
volgende voorwaarden voldoen:
1. U bent 18 jaar of ouder;
2. U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige
verblijfsvergunning;
3. U hebt een Nederlandse zorgverzekering;
4. Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog en
5. Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
22
Toeslagen 2014:
Zorgtoeslag:
2014
2015:
Maximaal inkomen 1 persoon
Maximale toeslag 1 persoon
€ 28.482,00
€ 685,00
€ 26.316,00
€ 942,00
Maximaal inkomen 2 personen
Maximale toeslag 2 personen
€ 37.145,00
€ 1.655,00
€ 32.655,00
€ 1.791,00
€ 101.139,00
€ 122.278,00
€ 102.499,00
€ 123.638,00
Vermogensgrens 1 persoon
Vermogensgrens 2 personen
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
23
Toeslagen 2014:
Huurtoeslag:
Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele toeslagpartner en
medebewoners voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. U bent 18 jaar of ouder;
2. U huurt een zelfstandige woonruimte;
3. U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de
gemeente ingeschreven op uw woonadres.
4. U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de
Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
5. Uw (gezamenlijke) inkomen en huurprijs zijn niet te hoog.
6. Uw vermogen is niet te hoog.
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
24
Toeslagen 2014:
Normaal kunt u alleen huurtoeslag krijgen als u 18 jaar of ouder bent.
Bent u jonger dan 18 jaar, dan kunt u in de volgende situaties toch
huurtoeslag krijgen:
• Uw beide ouders zijn overleden.
• U bent getrouwd (geweest) of u bent geregistreerde partner
(geweest).
• U hebt een kind.
Verder geldt:
• Uw rekenhuur is minimaal € 226,98 en maximaal € 389,05 per
maand.
• Uw inkomen is maximaal € 21.600 per jaar.
• Uw vermogen is maximaal € 21.139.
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
25
Toeslagen 2014:
Op www.toeslagen.nl
Kunt u verdere voorwaarden bekijken en proefberekeningen maken.
Op www.mijntoeslagen.nl
Kunt u met uw digid inloggen en met bijvoorbeeld één wijziging van
uw inkomensgegevens uw toeslagen die u ontvangt wijzigen.
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
26
Wmo:
• De Wmo is op 1 januari 2015 in werking getreden.
• Gemeenten worden verantwoordelijker voor een passende
ondersteuning van (zieke) ouderen en mensen met een beperking.
• Het is de bedoeling dat deze mensen met meer maatwerk langer
zelfstandig thuis kunnen wonen.
• U meldt zich voor de langdurige zorg bij uw gemeente.
• Gemeente heeft de wettelijke plicht om na te gaan wat uw situatie
is en beziet hoe het beste kunt worden ondersteund (wijkteam,
mantelzorg, wijkverpleging).
• Gemeenten vragen voor de ondersteuning een eigen bijdrage,
afhankelijk van leeftijd, inkomen en vermogen.
• De eigen bijdrage verschilt per gemeente en wordt door het CAK
geïnd.
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
27
Wmo 2:
• De gemeente kan een PGB beschikbaar stellen.
• Het budget van de Wtcg en Cer zijn aan het budget van de
gemeente toegevoegd en de gemeente heeft zo in beginsel de
mogelijkheid om relatief te hoge zorgkosten te compenseren, maar
is daartoe niet verplicht.
• Er is geen vast bedrag van vergoeding meer.
• Een bestaande CIZ indicatie die in 2015 doorloopt, vervalt niet
automatisch maar zal zo snel mogelijk opnieuw worden bekeken,
(bijvoorbeeld via de zgn. “Keukentafelgesprekken”).
• De Wet AWBZ verandert door de decentralisatie van de zorg sterk
en verandert in de naam Wet Langdurige Zorg.
• De verpleging en verzorging aan huis, wijkverpleging, wordt
vergoed uit de ZVW, tot en met 2014 was dit nog via de ASWZ.
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
28
VRAGEN????
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
29
HARTELIJKE DANK
VOOR UW
AANDACHT EN
SUCCES MET UW
AANGIFTE
De Belastingaangifte 2014
16-02-2015
30
Download