Overzicht van kosten die de makelaar in rekening brengt

advertisement
Overzicht van kosten die de makelaar in rekening brengt
Courtage
- De courtage, het honorarium van de makelaar, is vaak een percentage van de
verkoopprijs.
- Het tarief varieert veelal tussen 1 en 2%.
- Meestal is courtage pas verschuldigd als de woning is verkocht .
- Veel makelaars werken met een courtage exclusief btw. Let hier op.
- Let erop dat uit de overeenkomst duidelijk blijkt welke werkzaamheden onder de
courtage vallen en welke niet.
Opstartkosten
- Veel makelaars werken met opstartkosten. Dit zijn kosten voor de opstart van de
verkoop.
- De hoogte van deze kosten varieert, evenals de werkzaamheden die onder de
opstart vallen, zoals bijvoorbeeld een te-koop-bord, plaatsing van de woning op
Funda, foto’s en de verkoopbrochure.
- Let erop dat duidelijk is wat de makelaar precies doet voor de opstart.
- Tip: spreek af dat de opstartkosten pas worden betaald als de betreffende acties
voltooid zijn.
- Vaak komen de opstartkosten bovenop de courtage, maar soms worden ze bij
verkoop verrekend met de courtage.
Bijkomende kosten
- Vaak krijgt u te maken met bijkomende kosten. Veel voorkomende bijkomende
kosten zijn:
- marketingkosten zoals advertentiekosten of extra kosten voor Funda
(bijvoorbeeld langere vermelding op Funda, plattegrond op Funda plaatsen, video
op Funda plaatsen)
- kosten fotograaf
- inmeetkosten
- deelname aan Open Huizen Route
- verkoopstyling
- onderzoek juridische bepaaldheid object (via bijv. kadaster of gemeente)
Abonnementskosten
- Dit is een maandelijks aan de makelaar te betalen vast bedrag van bijvoorbeeld
€ 50,- ongeacht of de makelaar die maand werkzaamheden heeft verricht.
- Soms moet dit bedrag naast de courtage worden betaald en soms betreft het een
voorschot op de courtage die wordt verrekend als de woning is verkocht.
- Een enkele makelaar werkt met abonnementskosten. Wij raden dit af.
BTW
- Uitgangspunt bij consumententransacties is dat wordt uitgegaan van bedragen
inclusief btw.
- Veel makelaars werken echter met bedragen exclusief btw. Let hierop.
1/2
Intrekkingskosten
- Dit is een vergoeding die de makelaar vraagt als de verkoper zijn verkoopopdracht
intrekt, vaak uitgedrukt in een percentage van de courtage.
- De makelaar rekent vaak intrekkingskosten als tijdens de looptijd van de opdracht
nog geen vergoeding is verschuldigd aan de makelaar.
- Als de makelaar werkt met opstart- en eventueel abonnementskosten dan is bij
intrekking van de opdracht meestal géén bedrag aan intrekkingskosten
verschuldigd.
- Reeds betaalde bedragen zoals de opstartkosten, abonnementskosten en andere
kosten zoals advertentiekosten krijgt u in het algemeen niet terug bij intrekking van
de opdracht.
2/2
Download